Intro pagina patientenverenigingen

pdf

Heb je het gevoel dat je alleen bent? Heb je behoefte aan een gesprek met mensen die met dezelfde problemen worstelen? Of ben je als moeder, broer of vriendin juist op zoek naar ervaringen van andere naasten? Dan kun je naast de informatie die PsyQ biedt, ook goed terecht bij cliëntenorganisaties. 

Cliëntenorganisaties bieden in allerlei vormen hulp en objectieve informatie aan. Denk bijvoorbeeld aan lotgenotencontact, een luisterend oor, voorlichting en trainingen, maar ook dragen ze bij aan onderzoek naar psychische problemen. Vaak brengen deze organisaties door de verschillende initiatieven die zij organiseren een verandering op gang in de samenleving, wetgeving of politiek. Door actualiteiten aan de kaak te stellen en actief de belangen van hun doelgroepen op maatschappelijk niveau te behartigen, zijn cliëntenorganisaties van grote waarde.

Bij PsyQ is een aantal cliëntenorganisaties verenigd in de Zorg Advies Raad. Op deze pagina zetten we deze en andere organisaties voor je op een rij.

Deel je tip!

Aan welke organisatie(s) die niet in dit rijtje staat, heb jij of je familie of vrienden veel gehad ? Laat het weten via onze redactie! Op onze Social Media lichten we regelmatig verschillende organisaties uit!

Componence Asset List

Angst Dwang Fobie stichting (ADF) De ADF stichting is een cliëntenorganisatie voor iedereen die te maken heeft met angst- en/of dwangklachten. De stichting biedt een platform voor ontmoeting, kennisdeling en belangenbehartiging dat bijdraagt aan het herstel van mensen met overmatige angst en/of dwang. Lees verder
MIND Korrelatie MIND Korrelatie is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die op laagdrempelige wijze anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp biedt aan iedereen die daarnaar op zoek is. Bij de organisatie werken psychologen en maatschappelijk werkers die luisteren naar individuele vragen en zo nodig verwijzen naar passende hulp. Lees verder
Plusminus Plusminus is dé vereniging van en voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naasten. De vereniging maakt zich sterk om de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een bipolaire aandoening te verbeteren en het stigma op psychische kwetsbaarheid te bestrijden. Lees verder
Stichting Borderline Stichting Borderline is een landelijk erkende cliëntenorganisatie. Het doel van de stichting is om door middel van voorlichting het negatieve en eenzijdige beeld van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis te veranderen. Lees verder
Stichting Emetofobie De fobie voor overgeven - ook wel emetofobie genoemd - is de zevende meest voorkomende fobie ter wereld. Stichting Emetofobie zet zich in om de onbekendheid en schaamte over deze fobie te doorbreken in Nederland en België. Lees verder
Stichting JIJ Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie en biedt ervaringsdeskundige ondersteuning aan iedereen in Nederland die zelf of in zijn/haar omgeving te maken heeft met een eetprobleem of eetstoornis. Lees verder
Stichting Zelfbeschadiging Stichting Zelfbeschadiging is een vrijwilligersorganisatie, die vanuit ervaringsdeskundigheid steun en informatie geeft aan mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten. Daarnaast bieden we advies en scholing over zelfbeschadiging aan zorgprofessionals. Lees verder
Transgender Netwerk Nederland Transgender Netwerk Nederland (TNN) is de nationale belangenorganisatie voor transgender personen en hun naasten. TNN wil de zichtbaarheid van transgender personen in de Nederlandse samenleving vergroten. Lees verder
Vereniging Impuls & Woortblind Impuls & Woortblind is een vereniging voor en door mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. Lees verder