Autisme Spectrum Stoornis

Autisme

illustratie+Autisme+200px.png

Er kan sprake zijn van een autisme spectrum stoornis (ASS) als u zich, simpel gezegd, niet in de gevoelswereld van anderen kunt verplaatsen, lichaamstaal niet begrijpt en moeite hebt met veranderingen. U kunt in meer of mindere mate last hebben van deze ontwikkelingsstoornis.

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij kinderen zich over het algemeen op een andere manier ontwikkelen dan hun leeftijdsgenootjes; op een ander tempo of in een andere volgorde. Informatie wordt door hun hersenen op een andere manier verwerkt dan gebruikelijk. Er wordt geschat dat ruim 1 procent van de Nederlandse bevolking een autisme spectrum stoornis heeft. Mannen worden over het algemeen eerder met autisme geboren dan vrouwen. De oorzaak van autisme is nog niet bekend. De genoten opvoeding of het gedrag van de ouders speelt geen rol bij het ontstaan van autisme. Wel is autisme vaak erfelijk.

Vormen van autisme

In oudere teksten over autisme kunt u meerdere begrippen tegenkomen, zoals: klassiek autisme, het syndroom van Asperger of PDD-NOS. Die begrippen gebruiken we niet meer. Er is nog één diagnose en die noemen we ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Met het woord ‘spectrum’ geven we aan dat autisme in verschillende verschijningsvormen bestaat, waar u in meer of mindere mate last van kunt hebben. De verschillende vormen van autisme worden dus niet langer benoemd.

Symptomen autisme

Als u autisme hebt, heeft u vaak last van:

  • Sociale en communicatieve beperkingen: als u de meest uitgesproken vorm van autisme hebt sluit u zich vaak volledig af voor contact met andere mensen. Ook kan het voorkomen dat u juist heel graag contact wil maken met anderen, op een manier die vreemd over komt op andere mensen. Soms is er bijvoorbeeld sprake van eigenaardig woord- of taalgebruik.
  • Moeite met het verwerken van informatie: als u autisme hebt bent u vaak gevoelig voor bepaalde prikkels, heeft u moeite met het verwerken van lichaamstaal en vindt u het lastig om plotseling te schakelen tussen situaties.
  • Het herhalen van bepaalde patronen: als u ASS hebt houdt u zich graag vast aan bepaalde patronen, heeft u bepaalde routines waar u niet graag van afwijkt en kunt u geobsedeerd bezig zijn met voorwerpen, onderwerpen, vrijetijdsbesteding of hobby’s.

Denkt u dat u of uw naaste mogelijk autisme heeft? Doe dan onze autisme zelftest om te zien of de klachten mogelijk te maken hebben met autisme. Om te onderzoeken of ASS inderdaad bepaalde klachten en problemen kan verklaren, wordt uigebreid diagnostisch onderzoek verricht.
De zelftest is enkel een screeningslijst. Op de pagina symptomen vindt u meer informatie over de symptomen die bij autisme horen.

Behandeling autisme

Autisme is niet te genezen, maar behandeling en/of begeleiding kunnen er wel voor zorgen dat u zo goed mogelijk met deze problematiek leert om te gaan. Als u de juiste hulp krijgt bent u in de meeste gevallen in staat om zelfstandig te functioneren. Voordat u hulp kunt krijgen moet u eerst een diagnostisch onderzoek ondergaan. Het diagnostisch onderzoek naar ASS luistert nauw en moet met veel deskundigheid uitgevoerd worden. Bij PsyQ hebben we die deskundigheid in huis.

Tevredenheid

Tevredenheid

Ik geef PsyQ een gemiddeld rapportcijfer 7,8
Ik heb na behandeling geen klachten meer 54,2%
Mijn kwaliteit van leven is aanzienlijk verbeterd 40%