Autisme Spectrum Stoornis

Autisme

pdf
illustratie+Autisme+200px.png

Er kan sprake zijn van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) als je je, simpel gezegd, niet in de gevoelswereld van anderen kunt verplaatsen, lichaamstaal niet begrijpt en moeite hebt met veranderingen. Je kan in meer of mindere mate last hebben van deze ontwikkelingsstoornis.

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij kinderen zich over het algemeen op een andere manier ontwikkelen dan hun leeftijdsgenootjes; op een ander tempo of in een andere volgorde. Informatie wordt door hun hersenen op een andere manier verwerkt dan gebruikelijk. Er wordt geschat dat ruim 1 procent van de Nederlandse bevolking een autisme spectrum stoornis heeft. Mannen worden over het algemeen eerder met autisme geboren dan vrouwen. De oorzaak van autisme is nog niet bekend. De genoten opvoeding of het gedrag van de ouders speelt geen rol bij het ontstaan van autisme. Wel is autisme vaak erfelijk.

Vormen van autisme

In oudere teksten over autisme kan je meerdere begrippen tegenkomen, zoals: klassiek autisme, het syndroom van Asperger of PDD-NOS. Die begrippen gebruiken we niet meer. Er is nog één diagnose en die noemen we ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Met het woord ‘spectrum’ geven we aan dat autisme in verschillende verschijningsvormen bestaat, waar je in meer of mindere mate last van kan hebben. De verschillende vormen van autisme worden dus niet langer benoemd.

Symptomen autisme

Als je autisme hebt, heb je vaak last van:

  • Sociale en communicatieve beperkingen: als je de meest uitgesproken vorm van autisme hebt sluit je je vaak volledig af voor contact met andere mensen. Ook kan het voorkomen dat je juist heel graag contact wil maken met anderen, op een manier die vreemd over komt op andere mensen. Soms is er bijvoorbeeld sprake van eigenaardig woord- of taalgebruik.
  • Moeite met het verwerken van informatie: als je autisme hebt ben je vaak gevoelig voor bepaalde prikkels, heb je moeite met het verwerken van lichaamstaal en vind je het lastig om plotseling te schakelen tussen situaties.
  • Het herhalen van bepaalde patronen: als je ASS hebt houd je je graag vast aan bepaalde patronen, heb je bepaalde routines waar je niet graag van afwijkt en kan je geobsedeerd bezig zijn met voorwerpen, onderwerpen, vrijetijdsbesteding of hobby’s.

Om te onderzoeken of ASS inderdaad bepaalde klachten en problemen kan verklaren, wordt uitgebreid diagnostisch onderzoek verricht. Op de pagina symptomen vind je meer informatie over de symptomen die bij autisme horen.

Autisme bij vrouwen

Over het algemeen wordt een Autisme Spectrum Stoornis vaker bij mannen ontdekt dan bij vrouwen. Dit komt omdat ASS bij vrouwen zich anders uit dan bij mannen. Vrouwen zijn namelijk van nature beter in communicatie en sociale interactie dan mannen. Op jonge leeftijd leren meisjes al om zich aan te passen aan de omgeving en zo hun autisme te verbloemen. Het gevolg is dat autisme bij vrouwen vaak niet of pas laat wordt ontdekt. 

Behandeling autisme

Autisme is niet te genezen, maar behandeling en/of begeleiding kunnen er wel voor zorgen dat je zo goed mogelijk met deze problematiek leert om te gaan. Als je de juiste hulp krijgt ben je in de meeste gevallen in staat om zelfstandig te functioneren. Voordat je hulp kunt krijgen moet je eerst een diagnostisch onderzoek ondergaan. Het diagnostisch onderzoek naar ASS luistert nauw en moet met veel deskundigheid uitgevoerd worden. Bij PsyQ hebben we die deskundigheid in huis.

Informatiefolder autisme

Wil je alles nog eens rustig teruglezen,  bekijk dan de informatiefolder "Heb ik of heeft mijn naaste autisme?"

Download folder​​​​​​​

Tevredenheid

Tevredenheid

Ik geef PsyQ een gemiddeld rapportcijfer 7,8
Ik heb na behandeling geen klachten meer 54,2%
Mijn kwaliteit van leven is aanzienlijk verbeterd 40%

Luister-, lees en kijktips uitgelicht blok

Lees-, luister- en kijktips

Bekijk onze lees-, luister en kijktips over mentale gezondheid en psychische klachten.

Zorgaanbod per verstiging - dossiers tekst

Ons zorgaanbod verschilt per vestiging. Op onze vestigingspagina vind je welke klachten we op welke locatie behandelen. Filter op klacht en/of locatie om ons zorgaanbod per vestiging te bekijken. 

Zorgaanbod per vestiging