Ieder mens heeft zo zijn karaktereigenschappen en eigenaardigheden. We spreken pas van persoonlijkheids- stoornis als u van deze eigenaardigheden hinder ondervindt. Als uw relaties, werk en verdere leven er ernstig onder lijden.

Er zijn tien specifieke persoonlijkheidsstoornissen beschreven, verdeeld over drie groepen, die qua gedrag, uitingsvorm en ernst van de klachten, erg kunnen verschillen.

 

PsyQ - Wilt u weten of uw klachten samenhangen met een persoonlijkheidsstoornis, doe de zelftest.

Vormen Vormen

Afhankelijk Iemand met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis heeft het idee dat hij of zij het alleen... Lees verder
Antisociaal Hoewel de meeste mensen zich over het algemeen aan de maatschappelijke regels, normen en wet... Lees verder
Borderline Borderline komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen. Mensen met borderline kunnen onderling... Lees verder
Narcistisch De narcistische persoonlijkheidsstoornis, wordt vaak gezien als twee zijdes van dezelfde... Lees verder
Obsessief compulsief Obsessief Compulsieve Persoonlijkheidsstoornis Mensen met OCPS zijn bijvoorbeeld vaak zuinig... Lees verder
Ontwijkend Mensen met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis hebben behoefte aan contact, maar zijn bang... Lees verder
Paranoïde Het is voor iemand met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis heel moeilijk om zich te ontspannen... Lees verder
Schizoïde Hoewel de meeste mensen een sterk verlangen hebben om bij hun partner, gezin, familie of vrienden... Lees verder
Schizotypisch Iemand met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis is altijd erg angstig. Hij of zij is... Lees verder
Theatraal Mensen met een theatrale persoonlijkheid houden van veel aandacht. Lees verder

Behandelingen Behandelingen

Persoonlijkheidsstoornis, oplettendheidvaardigheden In deze groepsmodule wordt vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch kader gewerkt m.b.v. verschillende... Lees verder
Persoonlijkheidsstoornis, vaardigheidstraining emotie regulatie stoornis De vaardigheidstraining emotie regulatie stoornis (VERS) wordt op veel vestigingen van PsyQ aangeboden, het... Lees verder

Algemene symptomen Algemene symptomen

Voorbeelden van klachten of symptomen zijn:

  • telkens terugkerende conflicten met mensen in de omgeving
  • een instabiel levenspatroon en niet goed richting aan het leven weten te geven
  • extreme gevoelsuitingen en sterke stemmingswisselingen
  • agressieve uitingen en snel impulsief reageren
  • snel buitengesloten of afgewezen voelen
  • nauwelijks zelfstandig keuzen in het leven durven te maken en zich angstig aan anderen vastklampen
  • op een dwangmatige manier bezig zijn alles in het leven perfect te regelen.

Wilt u weten of uw klachten samenhangen met een persoonlijkheidsstoornis, doe de zelftest.

Tevredenheid

Ik geef PsyQ een gemiddeld rapportcijfer 7,7
Ik had na de behandeling geen klachten meer 43,1%
Mijn kwaliteit van leven is aanzienlijk verbeterd 39%