Behandelresultaten

Kosten ziekteverzuim

Zowel ter ondersteuning van uw eigen behandeling als voor de verdere ontwikkeling van ons behandelaanbod zijn uw ervaringen van groot belang. Daarom meten wij het effect van de behandeling op drie momenten: voorafgaand aan de behandeling, tijdens de behandeling en na afloop van de behandeling. Hierbij maken we gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM).

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid

In 2018 is door 6.730 patiënten een klantwaardering ingevuld aan het einde van hun behandeling. Onze patiënten gaven ons in 2018 de volgende rapportcijfers:
ADHD 7,9
Angststoornis 8
Depressie 7,7
Eetstoornis 8
Persoonlijkheidsstoornis 7,6
Psychotrauma 8
Seksuologie 7,5
Somatiek & psyche 7,5

Gemiddelde klantwaardering

Gemiddelde klantwaardering

Totaal 7,8

Behandelresultaten

Behandelresultaten

In 2018 hebben 4.607 patiënten zowel bij het begin van de behandeling, als bij het afsluiten de OQ-45 ingevuld, een generieke ROM-vragenlijst die klachten en functioneren in kaart brengt. “Mijn klachten en functioneren zijn sterk verbeterd en/of helemaal opgeknapt na behandeling” 53% (heel PsyQ)
ADHD 55%
Angststoornis 58%
Depressie 61%
Eetstoornis 53%
Persoonlijkheidsstoornis 47%
Psychotrauma 55%
Seksuologie 41%
Somatiek & psyche 43%