Symptomen persoonlijkheidsstoornis

Persoonlijkheidsstoornis symptomen

illustratie+persoonlijkheid+200px.png

Ieder mens heeft zo zijn karaktereigenschappen en eigenaardigheden. We spreken pas van een persoonlijkheidsstoornis als je van deze eigenaardigheden hinder ondervindt. En als je relaties, werk en verdere leven er ernstig onder lijden.

Voorbeelden van klachten of symptomen die bij een persoonlijkheidsstoornis horen zijn:

  • telkens terugkerende conflicten met mensen in de omgeving
  • een instabiel levenspatroon en niet goed richting aan het leven weten te geven
  • extreme gevoelsuitingen en sterke stemmingswisselingen
  • agressieve uitingen en snel impulsief reageren
  • snel buitengesloten of afgewezen voelen
  • nauwelijks zelfstandig keuzes in het leven durven te maken en angstig aan anderen vastklampen
  • op een dwangmatige manier bezig zijn om alles in het leven perfect te regelen

Het patroon van afwijkend reageren of handelen is niet gemakkelijk te doorbreken. Daar komt bij dat veel mensen zich er niet bewust van zijn dat ze anders reageren dan andere mensen. Ze zeggen 'zo ben ik nou eenmaal' of leggen de verantwoordelijkheid buiten zichzelf. In dat geval zijn ze vaak niet geneigd om psychische hulp te zoeken.

Kun je genezen van een persoonlijkheidsstoornis?

Of je kunt genezen van een persoonlijkheidsstoornis hangt van verschillende factoren af. Een aantal persoonlijkheidsstoornissen lijkt een erfelijke basis te hebben. Een stoornis ontstaat waarschijnlijk omdat de erfelijke aanleg en de opvoeding (nature en nurture) elkaar op een ongunstige manier beinvloeden. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis zijn daarom vaak moeilijk te veranderen. De gevolgen van stoornissen in de persoonlijkheid, zoals depressies, angsten, zelfbeschadiging of relatie- en werkproblemen zijn vaak wel goed te behandelen. Daar komt bij dat niet alles behandeld hoeft te worden. Zo kan impulsiviteit soms heel leuk zijn (bij je vrienden) en soms onhandig (op het werk).