Angststoornis trainingen

Angststoornis trainingen

pdf

Meer+informatie+over+groepsbehandeling.png

Voor angststoornissen kan je verschillende trainingen volgen. Deze kunnen worden aangevuld met persoonlijke gesprekken. Het aanbod kan per vestiging verschillen. Jouw behandelaar kan daar meer informatie over geven. 

De klachtgerichte groepen

In deze groepen werk je aan de lastige verschijnselen die fobieën en dwangklachten in het dagelijkse leven met zich meebrengen. Er is een fobiegroep voor straatvrees, een fobiegroep voor sociale angst en een voor dwangklachten. In de klachtgerichte groep leer je stapsgewijs om te gaan met de lastige verschijnselen.  Het is mogelijk dagelijks deel te nemen aan deze groepen.Je bekijkt samen met jouw behandelaar hoeveel keer per week je aan de klachtgerichte groep deelneemt.

G-training

De G van G-training staat voor gebeurtenis, gedachten, gevoel en gedrag. Uitgangspunt is dat jouw ideeën over een bepaalde situatie jouw stemming en reactie zowel positief als negatief beïnvloeden. We kijken of we jouw negatieve stemming en reactie (gevoel en gedrag) minder bepalend kunnen maken. En dat jouw gedrag beter bij de situatie (gebeurtenis) past. Dit doen we door tijdens de G-training jouw ideeën (gedachten) onder de loep te nemen. Het maken van huiswerkopdrachten is een onderdeel van de G-training.

Sociale Vaardigheids Training (assertiviteitstraining)

Aan de slag met vaardigheden rondom 'het opkomen voor jezelf zonder de ander nodeloos te kwetsen'. Met elkaar bespreken we onderwerpen en oefenen we: verzoeken doen, nee-zeggen, gevoelens uiten, kritiek geven, meningen geven, etcetera. Tijdens de training krijg je opdrachten mee naar huis.

Toegepaste Relaxatie training (ontspanningstraining)

We besteden aandacht aan het leren ontspannen van lichaam en geest. Naast theoretische uitleg doe je veel oefeningen. Vanuit verschillende technieken werk je aan een steeds korter wordende oefening om te kunnen ontspannen in de dagelijkse praktijk. Natuurlijk kan je de techniek waarvan je merkt dat die het beste bij je past, blijven toepassen. Tijdens de training krijg je opdrachten om thuis te doen.
Ontspanningsoefeningen

  1. Introductie oefeningen
  2. Progressieve relaxatie (stem man)
  3. Progressieve relaxatie (stem vrouw)
  4. Ontspannen zonder aanspannen (stem man)
  5. Ontspannen zonder aanspannen (stem vrouw)
  6. Snelle relaxatie (stem man)
  7. Snelle relaxatie (stem vrouw)
  8. Differientiële relaxatie ( stem man)
  9. Differentiële relaxatie (stem vrouw)

Paniek Training

Bij paniektraining gaat om het leren hanteren van paniekgevoelens op een voor jou veilige manier. Het doel is dat je al in een vroeg stadium opkomende paniek leert beheersen zodat je er minder last van hebt. Uitgangspunt is dat je kennis opbouwt door eerdere paniekaanvallen. Die kennis bestaat uit 'voorstellingen in jouw hoofd'; over wat je ziet of waarneemt, wat je voelt en denkt. Je krijgt opdrachten om thuis te oefenen.

Nazorggroep

De nazorggroep is voor mensen die hun reguliere behandeling hebben afgesloten en als eindresultaat minder dan 40 procent klachtvermindering hebben. Er is sprake van chronische angstklachten waarbij restklachten nog veel problemen opleveren. De nazorggroep richt zich op het voorkomen van terugval en het stabiliseren van de kwaliteit van leven. Op een gestructureerde manier werken we aan het vasthouden van het geleerde en behaalde resultaat tijdens de behandelfase. Ook weren we aan uw draagkracht en acceptatie van eventuele beperkingen.

Eens per jaar wordt geëvalueerd of deelname aan de nazorggroep nog gewenst of van toepassing is. De nazorggroepen kan je eens per twee weken of eens per maand bijwonen.

Mindfulness

De Aandachtsgerichte Cognitieve Training is voor mensen die al geruime tijd bezig zijn met de reguliere behandeling. Er blijven enkele klachten bestaan die nog aandacht verdienen in de behandeling. Deze training combineert aspecten van de cognitieve gedragstherapie met meditatietechnieken. De aandachtsgerichte cognitieve training is een methode die leert om: doelbewust , op het moment zelf, niet oordelend te zijn. Tijdens de training krijg je opdrachten mee naar huis.

De looptraining

De looptraining is voor mensen die last hebben van depressiviteit, hyperventilatie, sociale angst, hypochondrie of lichamelijke klachten met een psychische achtergrond. Uit onderzoek blijkt dat lichaamsbeweging ook positieve effecten heeft op de psychische gesteldheid van de mens. Hierdoor ontstaat namelijk een beter evenwicht tussen uw lichamelijk en psychisch functioneren.

omhoog