Genderdysforie

Genderdysforie

pdf
Meer+informatie+over+genderdysforie+bij+PsyQ.png

Bij onze geboorte krijgen wij allemaal een naam en een geslacht toegekend. Bij het geslacht zijn er daarbij twee opties: man of vrouw. Niet iedereen herkent zich daarin. Sommige mensen hebben het geslacht ‘man’ toegewezen gekregen, maar voelen zich vrouw. Bij anderen is dat net andersom. Ook zijn er mensen die zich in geen van beide opties herkennen. Een deel van hen noemt zich
‘non-binair’.

Ontwikkelingsopgave 

De ontdekking dat er een verschil is tussen je genderidentiteit en het geslacht dat je bij geboorte toegewezen hebt gekregen (‘genderincongruentie’) is niet eenvoudig. Velen durven daar in eerste instantie met niemand over te praten - omdat men niet ‘anders’ wil zijn of bang is voor negatieve reacties. Dat zorgt voor eenzaamheid en kan leiden tot het ontstaan van psychische klachten (angst, somberheid, enzovoort). Als sprake is van genderincongruentie heb je een extra ontwikkelingsopgave: uitzoeken wie je bent en wat je daarmee wil. En: stappen zetten om die persoon te worden.  

Hulp bij PsyQ

PsyQ Seksuologie & Transgenderzorg biedt hulp aan volwassenen met genderdysforie die: 

  1. willen uitzoeken wie zij zijn en wat ze daarmee willen,
  2. stappen willen zetten in hun sociale transitie, en/of 
  3. psychische problemen hebben.  

Die hulp kan bestaan uit: 

  • Individuele behandeling 
  • Gesprekken met partners/familieleden 
  • Groepsbehandeling 

Bij de groepsbehandeling zijn vaak ook ervaringsdeskundigen betrokken. 

Wat doen wij niet? 

PsyQ Seksuologie & Transgenderzorg biedt geen hulp aan mensen die op zoek zijn naar een: 

  1. deskundigenverklaring (om in de Basisregistratie Personen het eigen geslacht te kunnen laten wijzigen), en/of 
  2. verklaring dat een genderbevestigende lichamelijke behandeling geïndiceerd is. 

Daarvoor kan men terecht bij de genderteams in Academische ziekenhuizen en bij collega’s in de GGZ die samenwerkingsafspraken hebben met endocrinologen en chirurgen, en zich wél met de indicatiestelling voor genderbevestigende lichamelijke behandeling bezighouden. (Raadpleeg hiervoor de Transgender Wegwijzer. Ga eerst naar ‘Wat?’ en dan naar ‘Deskundigenverklaring’ of ‘Diagnostiek en Indicatiestelling’.)