Er is sprake van een eetstoornis Niet Anderszins Omschreven (NAO) als u symptomen vertoont van bijvoorbeeld anorexia, boulimia of een eetbuistoornis maar deze symptomen niet helemaal vallen onder de criteria die bij deze eetstoornissen horen.

Uw leven draait om eten en niet-eten en deze obsessieve gedachten gaan vaak gepaard met een overheersende angst om dik te worden of te blijven. De ernst en impact die een eetstoornis NAO heeft op uw leven is vergelijkbaar met de andere eetstoornissen.

Eetstoornis NAO symptomen

  • u voldoet aan alle criteria van anorexia, behalve dat uw huidige lichaamsgewicht binnen de normale grenzen ligt
  • u voldoet aan alle criteria van boulimia, behalve dat de eetbuien en de manieren om dit te compenseren minder vaak voorkomt dan twee keer per week of met een duur korter dan drie maanden

Ook voor de NAO eetstoornis bieden we binnen PsyQ een behandeling die vergelijkbaar is met de behandeling van de andere eetstoornissen.