Eetstoornis NAO

Er is sprake van een eetstoornis Niet Anderszins Omschreven (NAO)  als u symptomen heeft van bijvoorbeeld anorexia, boulimia of een eetbuistoornis maar deze symptomen niet helemaal vallen onder de criteria die bij deze eetstoornissen horen.

Herkennen

Uw leven draait om eten en niet eten en deze obsessieve gedachten gaan vaak gepaard met een overheersende angst om dik te worden of te blijven. De ernst en impact op uw leven van het hebben van een eetstoornis 'niet anders omschreven' is vergelijkbaar met de andere eetstoornissen.

Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van een eetstoornis NAO

  • u voldoet aan alle criteria van anorexia, behalve dat uw huidige lichaamsgewicht binnen de normale grenzen ligt
  • u voldoet aan alle criteria van boulimia, behalve dat de eetbuien en de manieren om dit te compenseren minder vaak voorkomt dan twee keer per week of met een duur korter dan drie maanden

Ook voor een eetstoornis NAO bieden we binnen PsyQ behandeling die vergelijkbaar is met de behandeling van de andere eetstoornissen.