Eetstoornis NAO

Eetstoornis NAO

Er is sprake van een eetstoornis Niet Anderszins Omschreven (NAO) als u symptomen vertoont van bijvoorbeeld anorexia, boulimia of een eetbuistoornis maar deze symptomen niet helemaal vallen onder de criteria die bij deze eetstoornissen horen.

Bij de eetstoornis NAO draait uw leven, net als bij andere eetstoornissen om (niet-)eten en deze obsessieve gedachten gaan vaak gepaard met een overheersende angst om dik te worden of te blijven. Deze gedachten en de manier waarop u omgaat met eten hebben veel invloed op uw dagelijks leven.

Eetstoornis NAO symptomen

  • Als er sprake is van een eetstoornis NAO voldoet u aan alle criteria van anorexia, behalve dat uw huidige lichaamsgewicht binnen de normale grenzen ligt
  • u voldoet aan alle criteria van boulimia, behalve dat de eetbuien en de manieren om dit te compenseren minder vaak voorkomt dan twee keer per week of met een duur korter dan drie maanden

Ook voor de NAO eetstoornis bieden we binnen PsyQ een behandeling die vergelijkbaar is met de behandeling van de andere eetstoornissen.