ADHD kenmerken bij volwassenen

ADHD kenmerken bij volwassenen

Testen+en+meer+informatie+over+ADHD+bij+PsyQ.png

Mensen met ADHD ervaren vooral last van organisatie-, planning- en concentratieproblemen. Daarnaast vertonen mensen met ADHD vaak hyperactief en impulsief gedrag.

Voordat de behandeling start is het belangrijk te onderzoeken of er meer met je aan de hand is. Naast de ADHD spelen meestal nog een of meer andere problemen, zoals slaapproblemenangststoornissen, depressie, bipolaire stoornissen, verslavings- of persoonlijkheidsproblematiek.

Concentratieproblemen

 • snel afgeleid zijn, niet goed luisteren;
 • moeite met details hebben, slordigheidsfouten maken;
 • dingen niet afmaken en van alles tegelijk doen;
 • vergeetachtig zijn en dingen kwijt zijn;
 • concentratie voor korte tijd, op interessante zaken, zoals TV kijken of 'computeren' lukt vaak wel.
 • verzanden in details en veel tijd nodig hebben voor taken

Hyperactiviteit

 • niet stil kunnen zitten, steeds met handen of voeten bewegen;
 • een gevoel van continue innerlijke rusteloosheid;
 • niet kunnen stoppen met praten, niet te stuiten zijn of doordraven;
 • moeite hebben met ontspannen.

Impulsiviteit

 • niet denken maar doen;
 • het antwoord op een vraag er al uitgooien voordat de vraag is afgemaakt;
 • impulsief omgaan met geld, gokken, relaties en werk/baan;
 • ongeduldig;
 • eetbuien.

Het beeld dat veel mensen hebben van iemand met ADHD is dat dit een "drukke stuiterbal" zou zijn. Veel volwassenen met ADHD (gecombineerde type en overwegend hyperactieve/impulsieve type), herkennen zich niet in dit beeld.

Hyperactiviteit

Waar ze zich wel in herkennen is het gevoel altijd bezig te moeten zijn, een innerlijke onrust voelen en veel moeite te hebben met ontspannen. Dit is wat er wordt verstaan onder de term hyperactiviteit.

Dus als je je niet herkent in "druk" zijn kan het toch zijn dat er sprake is van hyperactiviteit.

Daarnaast is het zo dat als je ADD hebt (het overwegend onoplettendheidtype), je weinig tot geen hyperactiviteitsklachten zal herkennen, al valt ook dit subtype onder de noemer ADHD.

Mogelijke gevolgen van AD(H)D

In deze factsheet (Engels) is meer informatie te vinden over de (mogelijke) gevolgen en consequenties van AD(H)D.

Lees de brochure (voor huisartsen)

ADHD wordt vaak vastgesteld en behandeld in de ggz, maar eerst is er de huisarts die de stoornis moet herkennen en verwijzen voor diagnostiek en/of behandeling. De client komt daarna bij de huisarts voor het reguliere behandeling met medicatie. Soms is ADHD bij volwassenen voor huisartsen een nog wat onbekend terrein. Deze brochure informeert de huisartsen, maar als je wilt, lees je 'm zelf ook door.