Over PsyQ

Organisatie

Directieraad Een directieraad is verantwoordelijk voor de borging van kwaliteit van PsyQ, het naleven van de richtlijnen en geeft uitvoering aan het jaarplan... Lees verder
Zorg Advies Raad PsyQ hecht veel waarde aan uw stem. Daarom hebben wij een Zorg Advies Raad (ZAR) opgezet. Hierin participeren vertegenwoordigers van landelijke... Lees verder
Cliëntenraad PsyQ is een samenwerkingsverband tussen de ggz organisaties: Lentis | MET ggz | Mondriaan | Parnassia Groep Indien u wilt weten bij welke... Lees verder
Familievertrouwenspersoon Heeft u een familielid of naaste die in behandeling is bij PsyQ? Dan kunt u informatie en advies, begeleiding en bemiddeling krijgen van een... Lees verder
Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) kan u helpen met een klacht over uw behandeling. Hij helpt u zaken op een rijtje te zetten en zoekt met u naar... Lees verder