Over PsyQ

Organisatie

Directieraad Een directieraad is verantwoordelijk voor de borging van kwaliteit van PsyQ, het naleven van de richtlijnen en geeft uitvoering aan het jaarplan... Lees verder
Zorg Advies Raad PsyQ hecht veel waarde aan jouw stem. Daarom hebben wij een Zorg Advies Raad (ZAR) opgezet. Hierin participeren vertegenwoordigers van landelijke... Lees verder
Cliëntenraad PsyQ is een samenwerkingsverband tussen de ggz organisaties: Lentis | MET ggz | Mondriaan | Parnassia Groep Indien u wilt weten bij welke... Lees verder
Familievertrouwenspersoon Heb je een familielid of naaste die in behandeling is bij PsyQ? Dan kun je informatie en advies, begeleiding en bemiddeling krijgen van een... Lees verder
Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) kan je helpen met een klacht over je behandeling. Hij helpt je zaken op een rijtje te zetten en zoekt met jou... Lees verder