Wij willen u helpen uw klachten rondom een psychische aandoening te verminderen en uw kwaliteit van leven te verbeteren. Dat doen we door specialistische zorg met het beste resultaat te bieden.

PsyQ - Psychische stoornissen behandelen we met aandacht voor uw persoonlijke situatie.

Organisatie Organisatie

Directieraad Een directieraad is verantwoordelijk voor de borging van kwaliteit van PsyQ, het naleven van de richtlijnen en geeft uitvoering aan het jaarplan... Lees verder
Zorg Advies Raad PsyQ hecht veel waarde aan uw stem. Daarom hebben wij een Zorg Advies Raad (ZAR) opgezet. Hierin participeren vertegenwoordigers van landelijke... Lees verder
Cliëntenraad PsyQ is een samenwerkingsverband tussen de ggz organisaties: Lentis | MET ggz | Mondriaan | Parnassia Groep Indien u wilt weten bij welke... Lees verder
Familievertrouwenspersoon Heeft u een familielid of naaste die in behandeling is bij PsyQ? Dan kunt u informatie en advies, begeleiding en bemiddeling krijgen van een... Lees verder