Wachttijden

Meer+info+over+psychodiagnostiek.png

De wachttijden op onze website voldoen aan de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op hun website leest u meer hierover. De wachttijden per diagnosegroep verschillen niet van elkaar en zijn niet afhankelijk van uw verzekering of verzekeraar.

We doen alles binnen onze mogelijkheden om de wachttijd voor u te bekorten, zodat u snel kunt starten met uw behandeling en herstel. Bekijk wachttijden per vestiging.

Uitleg wachttijden

De wachttijden in de tabellen zijn gemiddelde wachttijden, gebaseerd op hoe lang patiënten de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De wachttijd voor u persoonlijk kan dus afwijken. Aan de genoemde wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. In de tabel kan ook de vermelding n.v.t. staan. Dit betekent niet dat er geen wachttijd is, maar dat er geen gemiddelde wachttijd berekend kon worden over de afgelopen twee maanden. Uw behandelaar/degene die het eerste gesprek met u voert kan u uitleg geven over wachttijden.

We doen alles binnen onze mogelijkheden om de wachttijd voor u te bekorten, zodat u snel kunt starten met uw behandeling en herstel.

  • Aanmeldwachttijd (A): hoeveel weken wachten tussen aanmelding en intakegesprek. Dit verschilt per programma en locatie.
  • Behandelwachttijd (B): hoeveel weken wachten vanaf het eerste intakegesprek tot start van uw behandeling. Wij streven ernaar de start van uw behandeling te laten aansluiten op de intake.
  • Bij crisis geldt uiteraard geen wachttijd en wordt met u afgestemd wat nodig is .

Neem contact op met de vestiging voor de actuele situatie.

Het betreft gemiddelde wachttijden, de wachttijd voor u persoonlijk kan dus afwijken. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Als u bij een vestiging n.v.t. ziet, betekent het niet dat er geen wachttijd is. Wilt u weten wat de wachttijd is, bel dan met 088 357 13 57.

Mogelijk snellere behandeling op andere locatie

Soms kunt u sneller behandeld worden op een kleine afstand van uw woonplaats of voorkeurslocatie. Vindt u de wachttijd te lang en wilt u weten of behandeling op een van onze andere locaties mogelijk is? Bespreek dit dan met het team/de vestiging waarvoor u bent aangemeld.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde 'treeknormen').

www.kiezenindeggz.nl

Deze website toont wachttijden van zorgaanbieders in de ggz, dus ook van (onderdelen van) Parnassia Groep. U vindt daar wachttijden van het overgrote deel van onze vestigingen. Door een technisch probleem ziet u bij enkele vestigingen staan ‘Deze aanbieder heeft geen wachttijden aangeleverd.’ Dit betekent niet dat er geen wachttijden zijn. Wilt u van die vestigingen weten wat de wachttijd is, bel dan met 088 357 13 57.

Aanmelden

Voor behandeling bij PsyQ heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. U kunt zich 24 uur per dag online aanmelden.

De verwijsbrief kan als bijlage geupload worden.

Ik wil contact opnemen.