Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK)

Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK)

pdf
illustratie+somatiek+200px.png

Het behandelprogramma Somatiek & psyche helpt mensen met lichamelijke (somatische) klachten, ook wel aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) genoemd, waarbij deze lichamelijke klachten een langdurige grote invloed hebben op hoe zij zich voelen.

Wat zijn aanhoudende lichamelijke klachten? 

Aanhoudende lichamelijke klachten zijn langdurige, steeds terugkerende klachten die langer dan 6 maanden duren. Kenmerken en symptomen van aanhoudende lichamelijke klachten zijn:  

  • Vermoeidheid 

  • Verlamde delen van je lichaam en/of uitvalsverschijnselen (conversieklachten) 

  • Buik/nek/hoofdpijnklachten 

  • Gewrichtspijn 

  • Duizeligheid  

  • Aanhoudende spierpijn  

Lichamelijke klachten gaan vaak samen met angst- en dwangklachten, vergeetachtigheid, concentratieproblemen, somberheid en PTSS

Oorzaken aanhoudende lichamelijke klachten 

Aanhoudende lichamelijke klachten worden verklaard door verschillende (biologische-psychologische en sociale) factoren. Deze factoren kunnen voorbeschikkend, uitlokkend en in stand houdend zijn. Dat betekent dat er risicofactoren zijn waardoor je sneller kans loopt op het ontwikkelen van ALK, maar dat er ook gebeurtenissen en in stand houdende factoren zijn die ALK kunnen uitlokken of verergeren. 

Voorbeschikkende factoren 

Omgevingsfactoren, zoals gehechtheid, in combinatie met genetische factoren, zoals temperament, die de kans vergroten op aanhoudende lichamelijke klachten.  

Uitlokkende factoren 

Gebeurtenissen waarna aanhoudende lichamelijke klachten ontstaan, zoals een trauma, stress of ziekte.  

In stand houdende factoren  

Factoren die herstel van klachten verhinderen, zoals conditieverlies of gebrek aan sociale steun. 

Gevolgen aanhoudende lichamelijke klachten  

De impact van aanhoudende lichamelijke klachten kunnen heel groot zijn. Ook voor de omgeving. Voor veel mensen is het niet meer mogelijk om hun taken binnen het gezin, hobby’s, vriendschappen en sociale contacten nog te doen vanwege de klachten.   

De behandeling  

Binnen de behandeling besteden we aandacht aan het samenspel tussen lichaam en geest en formuleren we samen doelen om waar mogelijk klachten te verminderen, een vastgelopen situatie te doorbreken en/of meer regie te ervaren. Minder geleid door klachten.  

De behandeling wordt op maat gemaakt op basis van wat jij nodig hebt. We kijken naar jou als persoon (wat voor persoonlijkheid heb je), de klachten die je ervaart en hoe je daarmee omgaat in relatie tot jouw omgeving en de mensen met wie je omgaat. 

  • Het doel van een behandeling is:  

  • Het verminderen of opheffen van psychische kwetsbaarheid (persoonsgericht) 

  • Leren omgaan met klachten (coping) 

  • Het optimaliseren van de omstandigheden voor het herstel van de klachten door de reacties die de klacht in stand houden op te heffen (systeem).  

Diverse behandelvormen zetten we hiervoor in, zoals: psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, persoonsgerichte en experientiële therapie, psychodynamische therapie, systeemtherapie en vaktherapie. Het centrale uitgangspunt is hierbijsteeds dat jouw hulpvraag wordt beantwoord.  

> Bekijk op welke locaties we behandelingen voor Aanhoudende Lichamelijke Klachten bieden

Vroeger werden aanhoudende lichamelijke klachten SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) genoemd. We noemen dit nu ALK omdat biologische, psychologische en sociale factoren een belangrijke rol spelen. Als lichamelijke klachten niet of niet volledig somatisch kunnen worden verklaard, betekent dit niet automatisch dat de klachten dus psychisch zijn.

Informatiefolder psychosomatische stoornissen

Download de informatiefolder "Altijd moe of altijd pijn?"

Download folder

Zorgaanbod per verstiging - dossiers tekst

Ons zorgaanbod verschilt per vestiging. Op onze vestigingspagina vind je welke klachten we op welke locatie behandelen. Filter op klacht en/of locatie om ons zorgaanbod per vestiging te bekijken. 

Zorgaanbod per vestiging

 

Luister-, lees en kijktips uitgelicht blok

Lees-, luister- en kijktips

Bekijk onze lees-, luister en kijktips over mentale gezondheid en psychische klachten.