Individuele gedragstherapie

Individuele therapie bij een eetstoornis

pdf

Meer+informatie+over+individuele+behandeling+bij+PsyQ.png

Afhankelijk van de klachten van iemand bepaalt de behandelaar welke behandeling voor de eetstoornis het beste is. Soms is individuele therapie de beste aanpak. In andere gevallen kan gekozen worden voor een groepstherapie.

Thema's

Cognitieve gedragstherapie is de meest onderzochte en effectief gebleken psychologische (individuele) behandeling bij eetstoornissen. In deze behandeling wordt stilgestaan bij de gedachten die er zijn over eten, gewicht en lichaamsvormen en of deze gedachten kloppen.

Daarnaast is er gedurende het behandeltraject veel aandacht voor het veranderen van gedrag, zoals het stoppen met eetbuien, stoppen met braken, regelmatiger eten en het doorbreken van eetregels.

Andere belangrijke thema’s in de behandeling zijn de onzekerheid, het negatief zelfbeeld en het perfectionisme dat vaak ervaren wordt evenals de problemen bij het omgaan met emoties.

Gesprekken met partner en/of ouders kunnen ook onderdeel zijn van de behandeling.