Word ik bij de behandeling betrokken

Word ik bij de behandeling betrokken en ondersteund?

Het is logisch dat in een behandeling de cliënt centraal staat. De hulp is immers voor hem of haar bedoeld. Het is volgens ons echter ook belangrijk dat jij als familie of direct betrokkene informatie en ondersteuning kunt krijgen.

De cliënt moet toestemming geven aan de hoofdbehandelaar om de familie te spreken. Het komt voor dat de cliënt geen toestemming verleent. In dat geval is de hoofdbehandelaar wettelijk verplicht de wil van de patiënt te respecteren. Wel kan gekeken worden of jij binnen de afdeling kan spreken met een hulpverlener (contactpersoon) die buiten de behandeling staat.

Ervaring

De meeste familieleden hebben vaak al een lange weg achter de rug voordat zij enige erkenning krijgen voor hun problemen. Door vallen en opstaan hebben familieleden en direct betrokkenen veel ervaring en kennis opgedaan in de opvang en omgang met hun naaste.

Samenwerking

Door met de familie en direct betrokkenen samen te werken, kunnen hulpverleners gebruik maken van de kennis en ervaringen van familieleden. Soms zijn familieleden moegestreden. Ze hebben juist voor een tijdje wat meer behoefte aan afstand (rust) in plaats van frequent en intensief contact. Ook dat wordt gerespecteerd.

Laat daarom de hoofdbehandelaar via jouw naaste weten dat je graag betrokken wilt worden bij die beslissingen en aspecten in de behandeling die ook op jouw leven van invloed zijn. Een voorbeeld is de mate van ondersteuning die je wel of niet kunt bieden aan jouw familielid.

Niet al jouw vragen kunnen beantwoord worden door de hulpverlener. De hulpverlener heeft de plicht het recht op privacy van de cliënt te beschermen.

Tevredenheid

Wanneer je niet tevreden bent over de manier waarop je betrokken wordt, bespreek dit dan in eerste instantie met jouw familielid dat in behandeling is en vervolgens met de hoofdbehandelaar.