Word ik bij de behandeling betrokken

Word ik bij de behandeling betrokken en ondersteund?

Het is logisch dat in een behandeling de patiënt centraal staat. De hulp is immers voor hem of haar bedoeld. Het is volgens ons echter ook belangrijk dat u als familie of direct betrokkene informatie en ondersteuning kunt krijgen.

De patiënt  moet toestemming geven aan de hoofdbehandelaar om de familie te spreken. Het komt voor dat de patiënt geen toestemming verleent. In dat geval is de hoofdbehandelaar wettelijk verplicht de wil van de patiënt te respecteren. Wel kan gekeken worden of u  binnen de afdeling kan spreken met een hulpverlener (contactpersoon) die buiten de behandeling staat.

Ervaring

De meeste familieleden hebben vaak al een lange weg achter de rug voordat zij enige erkenning krijgen voor hun problemen. Door vallen en opstaan hebben familieleden en direct betrokkenen veel ervaring en kennis opgedaan in de opvang en omgang met hun naaste.

Samenwerking

Door met de familie en direct betrokkenen samen te werken, kunnen hulpverleners gebruik maken van de kennis en ervaringen van familieleden. Soms zijn familieleden moegestreden. Ze hebben juist voor een tijdje wat meer behoefte aan afstand (rust) in plaats van frequent en intensief contact. Ook dat wordt gerespecteerd.

Laat daarom de hoofdbehandelaar via uw naaste weten dat u graag betrokken wilt worden bij die beslissingen en aspecten in de behandeling die ook op uw leven van invloed zijn. Een voorbeeld is de mate van ondersteuning die u wel of niet kunt bieden aan uw familielid.

Niet al uw vragen kunnen beantwoord worden door de hulpverlener. De hulpverlener heeft de plicht het recht op privacy van de patiënt te beschermen.

Tevredenheid

Wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop u betrokken wordt, bespreek dit dan in eerste instantie met uw familielid dat in behandeling is en vervolgens met de hoofdbehandelaar.