Verslaafd aan seks?

Biedt PsyQ ook hulp bij seksverslaving?

Bij PsyQ melden zich regelmatig mensen die aangeven dat zij ‘verslaafd’ zijn aan seks. Hun boodschap is duidelijk: de wijze waarop ik met seksualiteit omga is niet goed. Ook over de oplossing lijken zij een duidelijk idee te hebben: dit moet stoppen. Wat voor seksueel gedrag zij vertonen en wat dit problematisch maakt, valt uit de term ‘seksverslaving’ echter niet af te leiden.

Wat is het probleem?

Mensen die zichzelf ‘seksverslaafd’ noemen blijken in de praktijk heel verschillende seksuele problemen te hebben:

Hulp bij PsyQ

PsyQ Seks & Gender biedt hulp aan mensen met al de bovengenoemde klachten. De term ‘seksverslaving’ wordt daarbij liever niet gebruikt. Dat heeft niet alleen te maken met onduidelijkheid over het gedrag dat als onwenselijk wordt ervaren, maar ook met normen en waarden op het gebied van seksualiteit. In veel literatuur over seksverslaving is sprake van een negatieve houding ten opzichte van seksualiteit. Zo wordt vaak gepleit voor ‘onthouding’: van masturbatie en soms ook van seksueel contact. Wat ons betreft is dat geen verstandig advies.