Hoe psyq helpt

Hoe psyq helpt

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie. In alle vormen voert u gesprekken met een deskundige hulpverlener.

Doel

Het doel van de gesprekken is om uw klachten te verminderen en uw dagelijks functioneren te verbeteren. Samen met u gaan we in het begin van de behandeling na welke vorm van psychotherapie het beste bij u past. Behandeling van uw klacht en/of probleem kan individueel, maar ook in een groep aangepakt worden.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende vorm van behandeling (15 à 20 sessies). De behandeling is in wetenschappelijk onderzoek effectief gebleken voor verschillende psychische klachten.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie is dat gedachten invloed hebben op de manier waarop iemand zich voelt en gedraagt. Door die gedachten te veranderen zullen ook gevoelens en gedrag veranderen.

Het doel is niet om alleen positief te leren denken, maar om realistischer of evenwichtiger te leren denken. Ook na de behandeling blijven vervelende dingen vervelend, maar u ziet ze niet meer als ‘ramp’.

Hoe

Dit doen we door samen met u uw gedachten te onderzoeken. Dit gebeurt zowel in de sessies als thuis, met behulp van huiswerkoefeningen. Bijvoorbeeld door in de sessies te bespreken welke ervaringen en argumenten er zijn die laten zien dat uw gedachten niet (helemaal) kloppen. Op basis van die informatie lukt het vaak een nieuwe gedachte te formuleren, met positief effect op uw gevoelens.

Maar u wordt ook gevraagd thuis gedragsexperimenten uit te voeren, zodat u  in het dagelijks leven kunt nagaan of uw negatieve gedachten al dan niet juist zijn.

Bekijk behandelmogelijkheden van cognitieve gedragstherapie voor:

Psycho-educatie

Pycho-educatie is een vast onderdeel van de behandeling en richt zich met name op het geven van voorlichting en informatie aan de patiënt en/of familie en naasten over de ziekte, oorzaken, symptomen, het verloop, de gevolgen en de behandeling.

Kennis, vaardigheden en handelen zijn de drie belangrijke pijlers in de psycho-educatie.

Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden over hoe om te gaan met de beperkingen van de ziekte heeft een positief effect op de kwaliteit van leven.

Behandelingen

De behandelmogelijkheden staan beschreven per ziektebeeld.

Medicatie

Het gebruik van medicatie is veelal ondersteunend aan de behandeling en heeft tot doel ernstige klachten zoals angst, slapeloosheid, ernstige somberheid of depressieve klachten te verminderen. Vaak zijn er specifieke medicijnen die goed werken tegen specifieke aandoeningen.

Online zelftesten

Wilt u inzicht in uw klachten? Onze online zelftesten zijn kort en geven aan of uw klachten mogelijk verband houden met een specifiek probleem zoals ADHD, angst of depressie. De zelftesten zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van een diagnose. Bespreek de vragen en uitslagen ook met uw behandelaar.

Online behandelingen | Ehealth

PsyQ heeft ook een aantal specifieke online behandelingen die gevolgd kunnen worden ter ondersteuning van de behandeling. Voorbeelden van online behandelingen bij PsyQ zijn:

Er worden echter veel meer online behandelingen geboden bij PsyQ. Vraag er naar bij uw behandelaar.

Aanbod per vestiging

Het behandelaanbod kan per vestiging verschillen. Vraag ernaar bij uw intake. Bekijk per vestiging ook de wachttijden voor aanmelden en intake.

Verwijzing

Wanneer een behandeling bij de huisarts geen of onvoldoende resultaat heeft kan PsyQ u vaak met een specialistische behandeling verder helpen. U heeft dan een verwijzing nodig van uw huisarts.

Hoe meld ik me voor behandeling aan (intake) bij PsyQ?

U meldt zich digitaal aan. Een foto of scan van de verwijsbrief van uw huisarts is verplicht. U stuurt deze als bestand mee met de digitale aanmelding. Wij kunnen pas met uw aanmelding aan de slag zodra we uw verwijsbrief én aanmelding in goede orde ontvangen hebben. Telefonisch aanmelden is dus niet mogelijk.

Na de aanmelding volgt een (intake) gesprek. Samen met u brengen we de problemen in kaart. Op basis van alle informatie maken we een toegespitst behandelplan. Dit wordt uiteraard met u doorgesproken.  Als u instemt met het voorgestelde behandelplan, kan de behandeling beginnen. Soms is er meer informatie nodig. Dan worden nog andere afspraken met u gepland.