Wanneer een behandeling bij de huisarts geen of onvoldoende resultaat heeft kan PsyQ u vaak met een specialistische behandeling verder helpen. U heeft dan een verwijzing nodig van uw huisarts.

Aanbod per vestiging

Het behandelaanbod kan per vestiging verschillen. Vraag ernaar bij uw intake.

PsyQ - Bij individueel psychotherapie staan gesprekken met uw behandelaar centraal.

Alle behandelingen Alle behandelingen

ADHD Levenslooppoli ADHD is vaak erfelijk en kan bij meerdere personen in een gezin voorkomen. Daarom zijn behandelprogramma ADHD bij volwassenen PsyQ Den Haag, ... Lees verder
ADHD individuele coaching Individuele coaching bestaat gesprekken met een psycholoog of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV). Onderdeel hiervan is dat de coach met u... Lees verder
PsyQ - Onderzoek laat zien dat groepsbehandeling bijzonder effectief is. ADHD, aanvullende groepen Op alle locaties van PsyQ worden een aantal basisgroepen aangeboden als onderdeel van de behandeling van volwassenen met ADHD . Hiernaast zijn... Lees verder
PsyQ - Onderzoek laat zien dat groepsbehandeling bijzonder effectief is. ADHD, groepstherapie Groepen zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling van volwassenen met ADHD bij PsyQ. Een aantal groepen zijn voor veel patiënten nuttig,... Lees verder
ADHD, ondersteuningsgroep familie en naasten De ondersteuningsgroep is bedoeld voor partners, familieleden en direct betrokkenen van volwassenen waarbij de diagnose ADHD is gesteld. Het is... Lees verder
Angststoornis, algemene groep De algemene angstgroep bestaat uit verschillende onderdelen van de alle angst trainingen. Samen leert u de vaardigheden die nodig zijn om uw ... Lees verder
Angststoornis, behandeling ziekteangst Het accent ligt op confrontatie met de lichamelijke verschijnselen zonder controles uit te voeren of geruststelling te vragen. Lees verder
Angststoornis, behandeling dwangstoornis Het accent ligt op een geleidelijke confrontatie met de dwangstoornis. Lees verder
Angststoornis, behandeling ingebeelde lelijkheid Het accent ligt op een geleidelijke confrontatie met de gevreesde situatie en of bespreekbaar maken van uw lichaamsbeleving. Lees verder
Angststoornis, behandeling paniekstoornis Het accent ligt op een geleidelijke confrontatie met de situatie waarin de paniekstoornis gevreesd wordt. Lees verder
Toont 1 - 10 van 70 resultaten.
1 2 3 ... 7