Hoe psyq helpt

Hoe PsyQ helpt

pdf

200x200-groep-familie-icoon.png

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie. In alle vormen voer je gesprekken met een deskundige hulpverlener.

Doel van gesprekken met therapeut

Het doel van de gesprekken is om jouw klachten te verminderen en je dagelijks functioneren te verbeteren. Samen met jou gaan we in het begin van de behandeling na welke vorm van psychotherapie het beste bij jou past. Behandeling van je klacht en/of probleem kan individueel, maar ook in een groep aangepakt worden.

Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende vorm van behandeling (15 à 20 sessies). De behandeling is in wetenschappelijk onderzoek effectief gebleken voor verschillende psychische klachten.

Het uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie is dat gedachten invloed hebben op de manier waarop iemand zich voelt en gedraagt. Door die gedachten te veranderen zullen ook gevoelens en gedrag veranderen.

Het doel is niet om alleen positief te leren denken, maar om realistischer of evenwichtiger te leren denken. Ook na de behandeling blijven vervelende dingen vervelend, maar je ziet ze niet meer als ramp.

Dit doen we door samen met jou je gedachten te onderzoeken. Dit gebeurt zowel in de sessies als thuis, met behulp van huiswerkoefeningen. Bijvoorbeeld door in de sessies te bespreken welke ervaringen en argumenten er zijn die laten zien dat je gedachten niet (helemaal) kloppen. Op basis van die informatie lukt het vaak een nieuwe gedachte te formuleren, met positief effect op je gevoelens.

Maar je wordt ook gevraagd thuis gedragsexperimenten uit te voeren, zodat je in het dagelijks leven kunt nagaan of jouw negatieve gedachten al dan niet juist zijn.

Bekijk behandelmogelijkheden van cognitieve gedragstherapie voor:

Psycho-educatie

Pycho-educatie is een vast onderdeel van de behandeling en richt zich met name op het geven van voorlichting en informatie aan de patiënt en/of familie en naasten over de ziekte, oorzaken, symptomen, het verloop, de gevolgen en de behandeling.

Kennis, vaardigheden en handelen zijn de 3 belangrijke pijlers in de psycho-educatie.

Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden over hoe om te gaan met de beperkingen van de ziekte heeft een positief effect op de kwaliteit van leven.

Behandelingen

De behandelmogelijkheden staan beschreven per ziektebeeld.

Medicatie

Het gebruik van medicatie is veelal ondersteunend aan de behandeling en heeft tot doel ernstige klachten zoals angst, slapeloosheid, ernstige somberheid of depressieve klachten te verminderen. Vaak zijn er specifieke medicijnen die goed werken tegen specifieke aandoeningen.

Medicatie-advies

Op de speciale polikliniek farmacogenetica van Parnassia Groep kunnen mensen met een psychiatrische diagnose medicatie-advies op maat krijgen. Alle cliënten met problemen bij psychofarmaca gebruik (zoals bijwerkingen of ineffectiviteit) zijn welkom. Het is wel van belang om van te voren even te overleggen want voor sommige medicatie zijn (nog) geen dosering adviezen beschikbaar, zoals b.v. ADHD medicatie. Initiatiefneemster is psychiater en klinisch farmacoloog dr. Roos van Westrhenen.

Online zelftesten

Wil je inzicht in jouw klachten? Onze online zelftesten zijn kort en geven aan of jouw klachten mogelijk verband houden met een specifiek probleem zoals ADHD, angst of depressie. De zelftesten zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van een diagnose. Bespreek de vragen en uitslagen ook met je behandelaar.

PsyQ Online

Met PsyQ online volg je een behandeling volledig online. Een van de voordelen van een online behandeling is dat je niet naar een vestiging van ons hoeft te komen. Geen reistijd meer. Je kunt de behandeling overal volgen via je telefoon; waar je ook bent. Je hebt contact met je behandelaar via beeldbellen en chat.

Cliëntenportaal

Bij PsyQ werken we op sommige locaties* met het cliëntenportaal. Hierin kan je 24/7: 
 
  • Toestemming geven voor het delen van gegevens met anderen.*
  • Een deel van je dossier inzien.**
  • Berichten en documenten delen met je behandelaar/begeleider in een beveiligde omgeving.
  • De ingeplande afspraken inzien.
  • Online met je behandeling/begeleiding aan de slag wanneer jij dat wilt.

* Je behandelaar zal je op de hoogte stellen of jij toegang hebt tot het cliëntenportaal. Ook kan je zelf contact opnemen met de locatie waar je in behandeling bent of jij gebruik kan maken van deze omgeving.
** Voor cliënten van 16 jaar en ouder.

Direct inloggen >  Meer informatie >

E-health

PsyQ heeft ook een aantal specifieke online behandelingen die gevolgd kunnen worden ter ondersteuning van de behandeling. Voorbeelden van online behandelingen bij PsyQ zijn:

  • Bipolair online

Aanbod per vestiging

Het behandelaanbod kan per vestiging verschillen. Vraag ernaar bij je intake. Bekijk per vestiging ook de wachttijden voor aanmelden en intake.

Verwijzing

Wanneer een behandeling bij de huisarts geen of onvoldoende resultaat heeft kan PsyQ je vaak met een specialistische behandeling verder helpen. Je hebt dan een verwijzing nodig van je huisarts.

Hoe meld ik me voor behandeling aan (intake) bij PsyQ?

Je meldt je digitaal aan. Een foto of scan van de verwijsbrief van je huisarts is verplicht. Je stuurt deze als bestand mee met de digitale aanmelding. Wij kunnen pas met jouw aanmelding aan de slag zodra we jouw verwijsbrief én aanmelding in goede orde ontvangen hebben. Telefonisch aanmelden is dus niet mogelijk.

Na de aanmelding volgt een (intake)gesprek. Samen met jou brengen we de problemen in kaart. Op basis van alle informatie maken we een toegespitst behandelplan. Dit wordt uiteraard met jou doorgesproken.  Als je instemt met het voorgestelde behandelplan, kan de behandeling beginnen. Soms is er meer informatie nodig. Dan worden nog andere afspraken met je gepland.