Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie. In alle vormen voert u gesprekken met een deskundige hulpverlener.

Doel

Het doel van de gesprekken is om uw klachten te verminderen en uw dagelijks functioneren te verbeteren. Samen met u gaan we in het begin van de behandeling na welke vorm van psychotherapie het beste bij u past. Behandeling van uw klacht en/of probleem kan individueel, maar ook in een groep aangepakt worden.

Psycho-educatie

Pycho-educatie is een vast onderdeel van de behandeling en richt zich met name op het geven van voorlichting en informatie aan de patiënt en/of familie en naasten over de ziekte, oorzaken, symptomen, het verloop, de gevolgen en de behandeling.

Kennis, vaardigheden en handelen zijn de drie belangrijke pijlers in de psycho-educatie.

Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden over hoe om te gaan met de beperkingen van de ziekte heeft een positief effect op de kwaliteit van leven.

Behandelingen

De behandelmogelijkheden staan beschreven per ziektebeeld.

Medicatie

Het gebruik van medicatie is veelal ondersteunend aan de behandeling en heeft tot doel ernstige klachten zoals angst, slapeloosheid, ernstige somberheid of depressieve klachten te verminderen. Vaak zijn er specifieke medicijnen die goed werken tegen specifieke aandoeningen.

Online zelftesten

Wilt u inzicht in uw klachten? Onze online zelftesten zijn kort en geven aan of uw klachten mogelijk verband houden met een specifiek probleem zoals ADHD, angst of depressie. De zelftesten zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van een diagnose. Bespreek de vragen en uitslagen ook met uw behandelaar.

Online behandelingen | Ehealth

PsyQ heeft ook een aantal specifieke online behandelingen die gevolgd kunnen worden ter ondersteuning van de behandeling. Voorbeelden van online behandelingen bij PsyQ zijn:

Er worden echter veel meer online behandelingen geboden bij PsyQ. Vraag er naar bij uw behandelaar.

Aanbod per vestiging

Het behandelaanbod kan per vestiging verschillen. Vraag ernaar bij uw intake.

Verwijzing

Wanneer een behandeling bij de huisarts geen of onvoldoende resultaat heeft kan PsyQ u vaak met een specialistische behandeling verder helpen. U heeft dan een verwijzing nodig van uw huisarts.