Uitleg over de factuur

pdf

Sinds 1 januari 2022 is de manier van declareren en vergoeden veranderd met de komst van een nieuw model: het Zorgprestatiemodel. Als cliënt merk je daar ook iets van.

Waarom een nieuwe bekostiging?

De oude bekostiging voor de ggz was ingewikkeld. Zorgverleners waren veel tijd kwijt aan administratie. De rekening van een behandeling werd pas aan het einde van een behandeltraject verstuurd, soms pas na een jaar. En de rekeningen waren vaak niet duidelijk. Daarom is er vanaf  2022 een nieuwe bekostiging: het Zorgprestatiemodel. In het Zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. Of een aantal dagen en nachten in een kliniek. In het Zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties.

Wat verandert er op de factuur?

Je kunt op de betalingsspecificatie van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoelang. Heeft de afspraak meer dan 15 minuten korter of langer geduurd? Dan staat de exacte duur van de afspraak op de factuur. Anders staat de geplande tijd van de afspraak op de factuur. De rekening bevat herkenbare informatie, de zorgprestaties, die je gemakkelijk kunt controleren. Je krijgt de rekening ook sneller. Zo weet je eerder welke kosten zijn gemaakt en hoeveel je van je eigen risico moet betalen.

Diagnose

Als je specialistische zorg krijgt, staat op je rekening ook je hoofddiagnose. Krijg je zorg in de Basis GGZ, dan zie je het profiel kort/middel/intensief of chronisch op je rekening.

Zorgvraagtype

Ook zie je vanaf dit jaar je zorgvraagtype op de rekening van je zorgverzekeraar. Het zorgvraagtype geeft informatie over je zorgvraag. Je zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die je krijgt. Soms bepaalt je zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken.

Bezwaren tegen verplichte aanlevering gegevens

Wij zijn verplicht gegevens aan te leveren aan je zorgverzekeraar en aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor een aantal onderdelen is het mogelijk om hiertegen bezwaar te maken door het invullen van een verklaring. Dit zijn de hoofddiagnose, uitkomsten van vragenlijsten die het zorgvraagtype bepalen en het zorgvraagtype zelf. Als je niet wilt dat deze informatie gedeeld wordt, dan kun je dit aangeven bij je behandelaar.

link naar zorgprestatiemodel

Eigen risico en het zorgprestatiemodel

Eigen risico en het zorgprestatiemodel

De zorgverzekeraar vergoedt jouw zorg. Sinds 1 januari 2022 is de manier van declareren en vergoeden veranderd. Als cliënt merk je daar ook iets van. De zorgverzekeraar krijgt van ons eerder en duidelijkere facturen die je direct kan inzien. En je behandeling telt élk jaar mee voor jouw eigen risico. Ook dat is nieuw voor de ggz. Je krijgt deze rekening eerder dan je gewend bent. Aan de behandeling zelf verandert niets. Je kan als cliënt nog steeds rekenen op de kwaliteit van zorg die je van ons gewend bent.