Angststoornis behandelingen

Angststoornis behandelingen

pdf

angststoornis+-+200x200.png

Behandeling van een angststoornis kan bij PsyQ op verschillende manieren; online of door gesprekken met een behandelaar op een van onze vestigingen. Bij een online behandeling heb je contact met je behandelaar via beeldbellen en chatten. Het voordeel van online behandeling is dat je niet naar onze locatie hoeft te komen en dat je waar dan ook kunt werken aan het aanpakken van je problemen op een tijdstip dat jou het beste uitkomt.

Behandeling op onze locatie kan bestaan uit een individuele behandeling, groepsbehandelingen, online modules, medicatie en eventueel de behandeling van bijkomende stoornissen, zoals een verslaving of depressie.

Als je wilt, dan kun je ook deelnemen aan gratis workshops.

Het is belangrijk te weten dat je het niet alleen hoeft te doen. Samen met jouw behandelaar ga je de behandeling zo goed mogelijk vormgeven. Wij vinden het belangrijk om maatwerk aan te bieden. Dit betekent dat we zullen proberen wetenschappelijk bewezen behandelingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op je persoonlijke wensen en geschiedenis. Beslissingen omtrent de behandeldoelen en de inhoud en vorm van de behandeling neem je dan ook samen met jouw behandelaar en jouw naasten.

We noemen dat gezamenlijke besluitvorming. Per behandeldoel bespreek je de interventies en de hoeveelheid tijd die deze interventies ongeveer in beslag gaan nemen. Zo heb je zicht op  de hoeveelheid tijd die de behandeling ongeveer in beslag zal nemen. Het beloop van de behandeling zal herhaaldelijk samen met jouw behandelaar en door het invullen van metingen geëvalueerd worden. Je hebt dus veel regie over jouw behandeltraject.

Om een passend en concreet behandelplan te maken waar je je goed in kan vinden, word je uitgebreid geïnformeerd over de behandelingen waar je baat bij kan hebben. Hierbij wordt er rekening gehouden met de ervaringen of uitkomsten van eerdere behandelingen en andere beoogde effecten (bijvoorbeeld op het slaappatroon), optredende of te verwachten bijwerkingen en praktische overwegingen zoals wachttijden of de nabijheid van een van onze locaties.

Vragen die altijd aan bod komen zijn:

  • Wat zijn de opties?
  • Wat zijn de voor- en nadelen?
  • Wat betekent dit voor jouw situatie?

Gelijkwaardige partners

Samen met jouw behandelaar neem je bovenstaande vragen door en kies je samen de behandeling die het beste bij je past. Hierbij zullen we zo goed mogelijk aansluiten bij de multidisciplinaire richtlijn angststoornissen, omdat hier de behandelingen beschreven staan waar veel wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan en effectief blijken te zijn bij veel cliënten met angststoornissen. De verantwoordelijkheid bij het nemen van een beslissing over de behandeling ligt bij jullie allebei. We zien jou en de behandelaar als gelijkwaardige partners en experts op verschillende gebieden: je bent immers expert over jezelf en jouw behandelaar over angststoornissen- en behandelingen. Dit betekent dat je samen met jouw behandelaar verantwoordelijk bent voor het slagen van de behandeling.

De behandeling

De behandeling die het meest wordt ingezet bij cliënten met angststoornissen is cognitieve gedragstherapie (CGT). Het idee van CGT is dat jouw gedachten over gebeurtenissen of situaties een belangrijke rol spelen in hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Als je bijvoorbeeld denkt dat je in de supermarkt flauw zult vallen, zal je een angstig gevoel krijgen bij de supermarkt en deze bij voorkeur vermijden of er met een vertrouwd iemand naartoe gaan die je kan helpen mocht het misgaan. Binnen CGT leer je om anders te denken over dit soort situaties. Komen de rampen die je verwacht wel echt uit of is er ook een andere interpretatie mogelijk? Ook leer je om je anders te gedragen in angstopwekkende situaties. Dit betekent dat wij je zullen uitnodigen om juist wel alleen naar de supermarkt te gaan. Zo kan je aan den lijve ondervinden dat het ook anders kan lopen dan verwacht.

Wij weten dat wij daarin veel van onze cliënten vragen: je wordt immers gevraagd datgene te doen wat je veel angst geeft. We weten echter uit wetenschappelijk onderzoek dat dit een bijzonder effectieve manier is om de angst onder controle te krijgen. Natuurlijk bepaal je samen met jouw behandelaar wat jouw doelen zijn en hoe je dat gaat aanpakken. Maar zoals eerder beschreven: de behandeling vraagt motivatie en een inspanning van jullie beide.

Betrekken van naasten

Een psychische ziekte heb je niet alleen en hoef je niet alleen op te lossen vinden wij. Veelal merken wij dat naasten, zoals partner, ouders en kinderen, erg betrokken zijn bij het ziekteproces. Of, en dat komt ook best vaak voor, eigenlijk heel weinig weten omdat cliënten zich (onterecht) schamen of hun naasten niet willen belasten. Wij vinden het belangrijk dat je jouw naasten betrekt bij alle fasen van de behandeling: van diagnostiek tot afsluiting en terugvalpreventie. Enerzijds voor de steun, en anderzijds omdat we merken dat naasten soms – vanuit volstrekt goede bedoelingen -  datgene kunnen doen dat tegen het behandelbeleid indruist waardoor de behandeling minder effectief wordt en mogelijk ook langer duurt. Ook kunnen naasten – als de behandeling is afgerond – betrokken worden bij het maken van een terugvalpreventieplan. Zij kunnen immers goed in staat zijn de eerste signalen van een terugval te signaleren.

Behandelingen

Wij bieden de volgende behandelingen aan:

Online therapie bij angststoornissen

Volg nu de behandeling voor je angstklachten volledig online. Het contact met jouw behandelaar vindt niet meer plaats in de behandelkamer, maar online via beeldbellen en/of chat. De behandeling wordt ondersteund door de app NiceDay. Online therapie voor een angststoornis is meer dan alleen videobellen en/of chatten.  Je krijgt dezelfde behandeling als bij een reguliere behandeling, maar dan in een andere vorm. We bieden bijvoorbeeld ook online cognitieve gedragstherapie. Lees hier meer over onze online behandeling van angststoornissen.

Gratis anonieme hulp met begeleiding

Als je in het dagelijks leven last hebt van angst, maar je vindt de stap naar de huisarts nog te groot, dan kun je je ook aanmelden voor gratis anonieme eHealth. Het inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan voorkomen dat de dingen waar je tegenaan loopt verergeren. Lees hier meer over anonieme eHealth bij angst.

TOPGGz keurmerk

De afdeling angststoornissen van PsyQ heeft het TOPGGz keurmerk. Hiermee heeft dit programma bewezen te voldoen aan strenge criteria.
De cliënt krijgt op een afdeling met dit keurmerk hoog gespecialiseerde zorg (topklinische zorg) die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten, al dan niet door eigen onderzoek. De uitkomsten van die onderzoeken worden verwerkt in de behandelingen. Hierdoor krijgt de cliënt een behandeling die gebaseerd is op de meest recente inzichten.