Angststoornis behandelingen

Angststoornis behandelingen

angststoornis+-+200x200.png

Een angststoornis kan bij PsyQ op meerdere manieren behandeld worden. Vaak bestaat de behandeling uit een combinatie van een individuele behandeling, groepsbehandelingen, online behandeling, medicatie en eventueel de behandeling van bijkomende stoornissen, zoals een verslaving of depressie. We bieden ook gratis workshops aan.

Het is belangrijk te weten dat u het niet alleen hoeft te doen. Samen met uw behandelaar gaat u de behandeling zo goed mogelijk vormgeven. Wij vinden het belangrijk om maatwerk aan te bieden. Dit betekent dat we zullen proberen wetenschappelijk bewezen behandelingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw persoonlijke wensen en geschiedenis. Beslissingen omtrent de behandeldoelen en de inhoud en vorm van de behandeling neemt u dan ook samen met uw behandelaar en uw naasten.

We noemen dat gezamenlijke besluitvorming. Per behandeldoel bespreekt u de interventies en de hoeveelheid tijd die deze interventies ongeveer in beslag gaan nemen. Zo heeft u zicht op  de hoeveelheid tijd die de behandeling ongeveer in beslag zal nemen. Het beloop van de behandeling zal herhaaldelijk samen met uw behandelaar en door het invullen van metingen geëvalueerd worden. U heeft dus veel regie over uw behandeltraject.

Om een passend en concreet behandelplan te maken waar u zich goed in kan vinden, wordt u uitgebreid geïnformeerd over de behandelingen waar u baat bij kunt hebben. Hierbij wordt er rekening gehouden met de ervaringen of uitkomsten van eerdere behandelingen en andere beoogde effecten (bijvoorbeeld op het slaappatroon), optredende of te verwachten bijwerkingen en praktische overwegingen zoals wachttijden of de nabijheid van een van onze locaties.

Vragen die altijd aan bod komen zijn:

  • Wat zijn de opties?
  • Wat zijn de voor- en nadelen?
  • Wat betekent dit voor uw situatie?

Gelijkwaardige partners

Samen met uw behandelaar neemt u bovenstaande vragen door en kiest u samen de behandeling die het beste bij u past. Hierbij zullen we zo goed mogelijk aansluiten bij de multidisciplinaire richtlijn angststoornissen, omdat hier de behandelingen beschreven staan waar veel wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan en effectief blijken te zijn bij veel patiënten met angststoornissen. De verantwoordelijkheid bij het nemen van een beslissing over de behandeling ligt bij u allebei. We zien u en de behandelaar als gelijkwaardige partners en experts op verschillende gebieden: u bent immers expert over uzelf en uw behandelaar over angststoornissen- en behandelingen. Dit betekent dat u samen met uw behandelaar verantwoordelijk bent voor het slagen van de behandeling.

De behandeling

De behandeling die het meest wordt ingezet bij patiënten met angststoornissen is cognitieve gedragstherapie (CGT). Het idee van CGT is dat uw gedachten over gebeurtenissen of situaties een belangrijke rol spelen in hoe u zich voelt en hoe u zich gedraagt. Als u bijvoorbeeld denkt dat u in de supermarkt flauw zult vallen, zult u een angstig gevoel krijgen bij de supermarkt en deze bij voorkeur vermijden of er met een vertrouwd iemand naartoe gaan die u kan helpen mocht het misgaan. Binnen CGT leert u om anders te denken over dit soort situaties. Komen de rampen die u verwacht wel echt uit of is er ook een andere interpretatie mogelijk? Ook leert u om zich anders te gedragen in angstopwekkende situaties. Dit betekent dat wij u zullen uitnodigen om juist wel alleen naar de supermarkt te gaan. Zo kunt u aan den lijve ondervinden dat de het ook anders kan lopen dan verwacht.

Wij realiseren ons terdege dat wij daarin veel van onze patiënten vragen: u wordt immers gevraagd datgene te doen wat u veel angst geeft. We weten echter uit wetenschappelijk onderzoek dat dit een bijzonder effectieve manier is om de angst onder controle te krijgen. Uiteraard bepaalt u samen met uw behandelaar wat uw doelen zijn en hoe u dat gaat aanpakken. Maar zoals eerder beschreven: de behandeling vraagt motivatie en een inspanning van u beide.

Betrekken van naasten

Een psychische ziekte heeft u niet alleen en hoeft u niet alleen op te lossen vinden wij. Veelal merken wij dat naasten, zoals partner, ouders en kinderen, erg betrokken zijn bij het ziekteproces. Of, en dat komt ook best vaak voor, eigenlijk heel weinig weten omdat patiënten zich (onterecht) schamen of hun naasten niet willen belasten. Wij vinden het belangrijk dat u uw naasten betrekt bij alle fasen van de behandeling: van diagnostiek tot afsluiting en terugvalpreventie. Enerzijds voor de steun, en anderzijds omdat we merken dat naasten soms – vanuit volstrekt goede bedoelingen -  datgene kunnen doen dat tegen het behandelbeleid indruist waardoor de behandeling minder effectief wordt en mogelijk ook langer duurt. Ook kunnen naasten – als de behandeling is afgerond – betrokken worden bij het maken van een terugvalpreventieplan. Zij kunnen immers goed in staat zijn de eerste signalen van een terugval te signaleren.

Behandelingen

Wij bieden de volgende behandelingen aan:

Digitale poli

Sinds kort is het mogelijk om uw behandeling voor angstklachten volledig online te volgen. Het contact met uw behandelaar vindt niet meer plaats in de behandelkamer, maar online via beeldbellen en/of een chatfunctie. De behandeling wordt ondersteund door de app NiceDay. Lees hier meer over de digitale poli.

TOPGGz keurmerk

De afdeling angststoornissen van PsyQ heeft het TOPGGz keurmerk. Hiermee heeft dit programma bewezen te voldoen aan strenge criteria.
De patiënt krijgt op een afdeling met dit keurmerk hoog gespecialiseerde zorg (topklinische zorg) die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten, al dan niet door eigen onderzoek. De uitkomsten van die onderzoeken worden verwerkt in de behandelingen. Hierdoor krijgt de patiënt een behandeling die gebaseerd is op de meest recente inzichten.
Naast het programma Angststoornissen hebben ook de PsyQ afdelingen ADHD bij volwassenen en Depressie ambulant, team therapieresistente depressie dit TOPGGz keurmerk. Lees meer over dit keurmerk.