Depressie symptomen

Depressie symptomen

Infrmatie+over+depressie+bij+PsyQ.png

Iedereen voelt zich weleens een dag niet goed. Je bent dan somber en hebt nergens zin in. Bij sommige mensen houden de depressieve klachten weken of zelfs maanden aan. Dat noemen we een depressie of stemmingsstoornis.

Depressies komen veel voor. Een depressie is zelfs één van de meest voorkomende psychische ziektes ter wereld. Bijna 1 op de 5 Nederlanders krijgt in zijn of haar leven ooit met een depressie te maken. En jaarlijks heeft ongeveer 5 procent van de bevolking depressieve klachten.

Kenmerken depressie

Depressies worden niet altijd op tijd herkend. Klachten als vermoeidheid, slecht slapen of een slechte concentratie worden door de huisarts vaak gekoppeld aan actuele problemen in iemands leven. De diagnose depressie wordt dan ten onrechte niet gesteld.

Over het algemeen spreken we van een depressie als je het grootste gedeelte van de dag, meer dan 2 weken lang, last hebt van 5 of meer van onderstaande symptomen:

  • Een sombere en neerslachtige stemming
  • Minder of geen plezier in bijna alle activiteiten
  • Minder eetlust of juist gewichtstoename door een grotere eetlust
  • Slapeloosheid
  • Vermoeidheid
  • Het gevoel hebben dat je er niet toe doet of schuldgevoelens
  • Concentratieproblemen
  • Denken aan zelfdoding
  • Lichamelijke rusteloosheid of traagheid.

Vormen depressie

Depressies kunnen sterk variëren in ernst, duur en de aard van de symptomen. Bij PsyQ wordt onderscheid gemaakt tussen een lichte, matig ernstige en ernstige depressie.

Lichte depressie
Een lichte depressie duurt meestal niet langer dan drie maanden. Gedurende die periode functioneer je vaak nog redelijk goed en zelfstandig en heb je geen intensieve behandeling nodig. Het is wel belangrijk dat je goed in de gaten wordt gehouden door je huisarts.

Matig ernstige of ernstige depressie
Als je lijdt aan een matige of ernstige depressie gaat het in korte periode bergafwaarts met je. Je krijgt steeds meer en ernstige klachten die niet vanzelf overgaan. Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk start met een behandeling door ervaren hulpverleners.