Diagnostiek psychotrauma

Diagnostiek psychotrauma

Informatie+over+psychotrauma+bij+PsyQ.png

Zodra u zich bij PsyQ heeft aangemeld krijgt u een intakegesprek waarin wordt gevraagd naar uw klachten, problemen en eventuele traumatische ervaringen Na deze intakefase brengt PsyQ een behandeladvies uit en krijgt u een adviesgesprek, waarna de behandeling kan starten.

Uw eerste afspraak bij PsyQ is het intakegesprek. Het doel van dit gesprek is om duidelijk te krijgen welke klachten en problemen u heeft en welke behandeling het best bij u past.

Intake

De intaker stelt u tijdens het eerste gesprek veel vragen. Die gaan over uw klachten en problemen, de traumatische ervaringen die u heeft meegemaakt, wat u wilt bereiken met de behandeling en wat u van ons verwacht.

Soms wordt tijdens het intakegesprek besloten om een medisch psychiatrisch onderzoek voor u aan te vragen waarna indien nodig medicatie wordt voorgeschreven.

Wij nemen voor de intake uitgebreid de tijd omdat we het belangrijk vinden om heel zorgvuldig te onderzoeken wat er precies aan de hand is en welke behandeling daar het best bij past. De intake duurt een dagdeel.

Vragenlijst
Wij maken ook gebruik van vragenlijsten om een goed beeld van uw klachten te krijgen. Deze vragenlijst vult u voorafgaand aan de intake in. Wanneer dat nog niet is gebeurd vraagt de intaker u dat alsnog te doen.

Adviesgesprek

Na de intakefase voert de intaker overleg met collega's om tot een behandeladvies te komen. Daarna krijgt u een adviesgesprek. In dit gesprek wordt uitgelegd welke diagnose er is gesteld en bespreken we welke behandelmogelijkheden  er zijn.

De intaker stelt samen met u een voorlopig behandelplan op. Hierin staan uw klachten, uw diagnose en uw behandeldoelen. Soms verwijzen wij u door naar een ander behandelprogramma. Dit doen wij als wij denken dat u daar een behandeling kunt krijgen die beter bij u past.

Wachttijd

Mogelijk kunt u niet direct beginnen met uw behandeling en wordt u op de wachtlijst geplaatst. Uw intaker informeert u over de duur van de wachttijd.

Mogelijkheden tot contact

Wanneer uw behandeling nog niet is gestart treedt de intaker op als uw contactpersoon. Wanneer u vragen heeft of merkt dat uw klachten verergeren neemt u dan contact met hem of haar op. Wanneer uw intaker niet aanwezig is kunt u vragen naar de baliedienst van de afdeling psychotrauma. Er is altijd een hulpverlener beschikbaar die u te woord kan staan en met u kan bespreken wat u op dat moment nodig heeft. Bij crisis buiten kantooruren neemt u via de huisartsenpost contact op met de crisisdienst.