ADHD Levenslooppoli ADHD is vaak erfelijk en kan bij meerdere personen in een gezin voorkomen. Daarom zijn... Lees verder
ADHD individuele coaching Individuele coaching bestaat gesprekken met een psycholoog of sociaal-psychiatrisch... Lees verder
ADHD, aanvullende groepen Op alle locaties van PsyQ worden een aantal basisgroepen aangeboden als onderdeel van de... Lees verder
ADHD, groepstherapie Groepen zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling van volwassenen met ADHD bij PsyQ. Een... Lees verder
ADHD, ondersteuningsgroep familie en naasten De ondersteuningsgroep is bedoeld voor partners, familieleden en direct betrokkenen van... Lees verder
Medicatie Het gebruik van medicatie is veelal ondersteunend aan de behandeling en heeft tot doel ernstige... Lees verder
Online behandeling Online behandeling wordt ook wel E-health, internettherapie of internetbehandeling genoemd. ... Lees verder
Opname in een kliniek Wanneer uw psychische problemen zo ernstig zijn dat uw normale leven erdoor ontwricht raakt en... Lees verder
Psycho-educatie Psycho-educatie richt zich met name op het geven van voorlichting en informatie aan de patiënt... Lees verder