Cognitieve gedragstherapie bij een angststoornis

Cognitieve gedragstherapie bij angststoornis

pdf

familie+en+naasten.png

Het uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie is dat gedachten invloed hebben op de manier waarop iemand zich voelt en gedraagt. Door angstgedachten te veranderen zullen ook gevoelens en gedrag die daaruit voortvloeien veranderen.

Cognitieve gedragstherapie is in wetenschappelijk onderzoek effectief gebleken voor verschillende angststoornissen.

Doel

Het doel is niet om alleen positief te leren denken, maar om realistischer of evenwichtiger te leren denken. Ook na de behandeling blijven vervelende dingen vervelend, maar je ziet ze niet meer als ‘ramp’.

Hoe

Dit doen we door samen jouw (angst)gedachten te onderzoeken. Dit gebeurt zowel in de sessies als thuis, met behulp van huiswerkoefeningen. Het invullen van een G-schema bijvoorbeeld. Een G-schema bestaat uit 5 G's: Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gedrag en Gevolg. Met een G-schema breng je je gedachtes, gevoelens en gedrag in kaart waardoor je patronen en niet functioneel gedrag kan ontdekken. Ook bespreken we in de sessies welke ervaringen en argumenten er zijn die laten zien dat jouw gedachten niet (helemaal) kloppen. Op basis van die informatie lukt het vaak een nieuwe gedachte te formuleren, met positief effect op jouw gevoelens.

Maar je wordt ook gevraagd thuis gedragsexperimenten uit te voeren, zodat je in het dagelijks leven kunt nagaan of de negatieve gedachten al dan niet juist zijn.

Behandeling

Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende vorm van behandeling (15 à 20 sessies). Cognitieve gedragstherapie is uiteraard beschikbaar via een face-to-face behandeling, maar we bieden ook online cognitieve gedragstherapie. Bekijk alle behandelmogelijkheden bij een angststoornis.