Probleem met homo- of biseksualiteit

Probleem met homo- of biseksualiteit

Informatie+over+problemen+met+homo-+biseksualiteit+bij+PsyQ

Homoseksualiteit of biseksualiteit zijn niet vreemd. Maar bij sommige mensen ontstaan er problemen rond de seksuele identiteit. Zij hebben twijfels of kunnen hun eigen homo- of biseksualiteit niet goed accepteren. Of zij vinden het moeilijk uit te komen voor hun gerichtheid, bijvoorbeeld vanwege hun religieuze of kerkelijke achtergrond.

Problemen met de seksuele gerichtheid kunnen ontstaan op zowel jonge als oudere leeftijd. Misschien heeft u als kind ontdekt dat u homo- of biseksueel bent. Of begint u op latere leeftijd te twijfelen aan uw seksuele gerichtheid.

Problemen met de seksuele identiteit zijn meestal ingrijpend. Vaak bestaan er sterke gevoelens van verwarring. Maar ook gevoelens van stress, angst, depressie en/of middelengebruik kunnen een gevolg zijn.

Het hebben van een homo- of biseksuele gerichtheid hoeft geen problemen op te leveren. Indien u wel hiermee worstelt, kan PsyQ Seksuologie u helpen. In de behandeling leert u uw seksuele gerichtheid te begrijpen, accepteren en vorm te geven.