Expertisecentrum Den Haag

pdf
Het Expertisecentrum PsyQ Persoonlijkheidsstoornissen is opgericht om onderzoek te doen naar kortere interventies voor persoonlijkheidsstoornissen en de gevolgen van psychotrauma om daarmee de emotieregulatie en het persoonlijk functioneren van cliënten met een persoonlijkheidsstoornis te verbeteren. Het gaat daarbij om cliënten met alle typen van persoonlijkheidsstoornissen die in aanmerking komen voor een specialistische behandeling voor een persoonlijkheidsstoornis.

Onderzoek en innovatie

Cliënten met een persoonlijkheidsstoornis vormen een zeer heterogene groep. Daarom is het thema van ons onderzoek: zorg op maat. Hiertoe hebben wij twee onderzoekslijnen:

1. Kortdurende psychotherapie

 • Onderzoek kortdurende schematherapie
 • VERS voor emotieregulatie bij cluster A persoonlijkheidsstoornissen
 • De toegevoegde waarde van partnerrelatiegesprekken bij persoonlijkheidsstoornissen

2. Kortdurende interventies voor de gevolgen van psychotrauma

 • Traumabehandeling bij persoonlijkheidsstoornissen
 • Hallucinaties bij de borderline persoonlijkheidsstoornis

Overige studies

 • Licht verstandelijke beperking bij persoonlijkheidsstoornissen
 • Stigma bij persoonlijkheidsstoornissen

Experts

 • Psychiater
 • Bijzonder hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Plaatsvervangend opleider volwassenenpsychiatrie Parnassia Groep Den Haag

Expertise
Diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, inclusief cluster A persoonlijkheidsstoornissen en dissociatieve verschijnselen, en comorbide symptomen en stoornissen.

Onderzoek naar de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen onder andere op het gebied van psychotische verschijnselen en psychotherapie

 • Psycholoog i.o. GZ-Psycholoog
 • EMDR Europe Practitioner i.o.
 • Jr. schematherapeut (registratie in aanvraag)

Expertise
Affiniteit op het gebied van de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en trauma.

Verdere bekwaamheden in projectmanagement; variërend van ontwikkelen en geven van workshops en korte trainingen als implementatie van onderzoek in de klinische praktijk. Specifiek het opzetten en ten uitvoer brengen van traumabehandeling van PTSS bij persoonlijkheidsstoornissen als coördinator van de module EMDR.

 • Klinisch psycholoog en senior onderzoeker
 • In 2007 gepromoveerd op een onderzoek naar kwetsbaarheidsfactoren bij depressie
 • Cognitief gedragstherapeut (VGCt)
 • Senior schematherapeut

Expertise
Wendelien heeft ruime ervaring in het behandelen van cliënten met persoonlijkheidsstoornissen, voornamelijk d.m.v. schematherapie. Zij is expert in de kortdurende schemagerichte groepstherapie (20 sessies, Broersen en Van Vreeswijk, 2017). Behandelingen met schematherapie zijn populair en er is wetenschappelijk bewijs dat deze in zeer intensieve vorm effectief is, echter is er nog weinig bekend over hoe lang de behandeling zou moeten duren en wie wel of niet opknapt van deze behandeling, waardoor gerichte indicatie niet mogelijk is. Zij doet onderzoek naar de behandeling van verschillende persoonlijkheidsstoornissen met kortdurende schemagerichte groepstherapie. Hierbij richt ze zich zowel op de effecten van deze behandeling op psychische klachten en algemeen functioneren als ook op het bepalen van factoren die kunnen voorspellen of iemand baat heeft bij de behandeling.

 • Klinisch psycholoog en systeemtherapeut

Expertise
Expertise op het gebied van systeemtaxaties, - consultaties en – therapie bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis.

Participatie onderzoek additie van partnerrelatiegesprekken bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen.

Team

Het team bestaat uit het management, onderzoekers, een vertegenwoordiging van behandelaren en een panel van drie cliënten/ervaringsdeskundigen. Zij zijn actief binnen zowel de HOME-teams als het ISP-Programma Persoonlijkheidsstoornissen Den Haag.

Samenwerking

Vanuit het Expertisecentrum werken wij samen met verschillende PsyQ-afdelingen en andere onderdelen van Parnassia Groep, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universitair Medisch Centrum Groningen, Faculteit Sociale Wetenschappen Leiden, Vrije Universiteit, GGZ-Breburg, GGZ-Delfland en GGZ Mondriaan.