Individuele coaching ADHD

ADHD individuele coaching

Individuele coaching bestaat gesprekken met een psycholoog of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV). Onderdeel hiervan is dat de coach met u (en eventueel uw partner of ouder) bespreekt wat de symptomen en gevolgen van ADHD op volwassen leeftijd (kunnen) zijn. Ook als u naast ADHD andere stoornissen of problemen heeft, kan uw coach u hier informatie over geven.

Samen met uw behandelaar bespreekt u waar de individuele coaching zich op zal richten en stelt u behandeldoelen.

Hoe helpt individuele coaching bij ADHD?

Coaching richt zich enerzijds op praktische onderwerpen zoals gebruik maken van een agenda, plannen, prioriteiten stellen, omgaan met uitstelgedrag en keuzes maken in opleiding en werk.

Hierbij wordt gezocht naar een vorm van structuur die bij u past en die u helpt. Daarnaast is er aandacht voor zaken als het leren omgaan en acceptatie van de diagnose ADHD en eventuele faalervaringen in het verleden. We kijken naar wat wat uw sterke kanten zijn en hoe u die zo goed mogelijk kunt benutten.

Thema’s:

  • verminderen van impulsief gedrag, negatief denken, een negatief zelfbeeld en/of woedebuien
  • cognitieve gedragstherapie om angst- en depressieve klachten naast de ADHD te verminderen
  • als u veel problemen heeft op het gebied van huisvesting, financiën en/of de opvoeding van kinderen, dan is intensieve begeleiding door een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige een optie. Eventueel kan daarbij ook samengewerkt worden met externe instanties
  • dagstructuur en dag- en nachtritme
  • ondersteuning bij medicatiegebruik en medicatietrouw
  • verminderen van alcohol- en/of drugsgebruik
  • sociale contacten, werk, relaties en vrijetijdsbesteding

Coördinatie behandeling

De individuele behandelaar helpt prioriteiten te stellen en coördineert de behandeling van ADHD bij volwassenen bij PsyQ. Meestal hoort ook groepstherapie en medicatie bij de totale behandeling.