ADHD-coaching individueel

ADHD individuele coaching

pdf

illustratie-adhd-200px.png

Individuele coaching bestaat uit gesprekken met een psycholoog of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV). Onderdeel hiervan is dat de coach met je (en eventueel  jouw partner of ouder) bespreekt wat de symptomen en gevolgen van ADHD op volwassen leeftijd (kunnen) zijn. Ook als je naast ADHD andere stoornissen of problemen hebt, kan je coach je hier informatie over geven.

Samen met je behandelaar bespreek je waar de individuele coaching zich op zal richten en stel je behandeldoelen.

Hoe helpt individuele coaching bij ADHD?

Coaching richt zich enerzijds op praktische onderwerpen zoals gebruik maken van een agenda, plannen, prioriteiten stellen, omgaan met uitstelgedrag en keuzes maken in opleiding en werk.

Hierbij wordt gezocht naar een vorm van structuur die bij je past en die je helpt. Daarnaast is er aandacht voor zaken als het leren omgaan en acceptatie van de diagnose ADHD en eventuele faalervaringen in het verleden. We kijken naar wat wat jouw sterke kanten zijn en hoe je die zo goed mogelijk kunt benutten.

Thema’s:

  • verminderen van impulsief gedrag, negatief denken, een negatief zelfbeeld en/of woedebuien
  • cognitieve gedragstherapie om angst- en depressieve klachten naast de ADHD te verminderen
  • als je veel problemen hebt op het gebied van huisvesting, financiën en/of de opvoeding van kinderen, dan is intensieve begeleiding door een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige een optie. Eventueel kan daarbij ook samengewerkt worden met externe instanties
  • dagstructuur en slaapritme
  • ondersteuning bij medicatiegebruik en medicatietrouw
  • verminderen van alcohol- en/of drugsgebruik
  • sociale contacten, werk, relaties en vrijetijdsbesteding

Coördinatie behandeling

De individuele behandelaar helpt prioriteiten te stellen en coördineert de behandeling van ADHD bij volwassenen bij PsyQ. Meestal hoort ook coaching in de groep en medicatie bij de totale behandeling.