Online zelftest inleiding

Binnen een paar minuten krijg je een beeld van jouw belangrijkste klachten. De online zelftesten zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van een diagnose. Het is alleen bedoeld u zelfinzicht te geven. De uitkomst van de test kan wellicht aanleiding zijn om met uw huisarts te gaan praten of een afspraak te maken met een therapeut van PsyQ. Aan de uitkomst van deze test kunnen geen rechten worden ontleend.

PsyQ online zelftest

Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK)

ADHD

Angststoornis

Depressie

Eetstoornis

Persoonlijkheidsstoornis

Psychotrauma

Seks & Gender