Kennisnetwerk Persoonlijkheidsstoornissen

pdf
Binnen Parnassia Groep wordt veel onderzoek gedaan ter verbetering van de behandeling van cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. Thema van deze onderzoeken is matched care.

Het Kennisnetwerk Persoonlijkheidsstoornissen is opgericht om dit onderzoek en de kennis die eruit voortkomt te verspreiden onder patiënten en naasten, behandelaren en onderzoekers.  Zodat:

  • cliënten en hun naasten kunnen profiteren van de meest effectieve behandelingen,
  • behandelaren op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en deze kunnen toepassen in de praktijk, en
  • collega's-in-opleiding weten bij wie ze terecht kunnen om te participeren in lopend onderzoek.

Het onderzoek dat je op deze pagina's vindt is afkomstig van het Expertisecentrum PsyQ Persoonlijkheidsstoornissen Den Haag.

Onderzoek doen tijdens je opleiding

Wij bieden mogelijkheden voor onderzoek aan promovendi, aios, klinisch psychologen in opleiding en studenten psychologie en geneeskunde.

Heb je vragen of interesse in ons onderzoek, of mogelijk een patiënt die je zou willen verwijzen voor deelname aan onderzoek, dan kun je contact opnemen met Karin Slotema.

E: c.slotema@psyq.nl