VERS-training

VERS-studie

pdf
Informatie+over+bipolaire+stoornis+bij+PsyQ.png

De Vaardigheden Emotie Regulatie Stoornis (VERS) training is een training die ontwikkeld is voor mensen met emotieregulatie problematiek. Hieronder wordt het volgende verstaan: hoge gevoeligheid voor emoties, sterke emotionele reacties op stresssituaties en een vertraagde terugkeer naar het basisniveau na opwinding.

De emotieregulatietraining wordt vooral veel toegepast bij cliënten met borderline persoonlijkheidsproblematiek, maar blijkt ook effectief voor mensen met een bipolaire stoornis. De training bestaat uit psychoeducatie over emoties en emotieregulatie en cognitief gedragstherapeutische technieken waarbij je wordt geleerd om emoties beter te reguleren. Overigens bieden we veel meer behandelingen aan dan alleen de VERS-training. Deze behandelingen vind je op onze behandelpagina.

VERS-training bij bipolaire stoornis

Als je een bipolaire stoornis hebt, ben je gewend dat je stemming niet altijd gelijkmatig is. Maar hoe je je voelt is niet alleen afhankelijk van je stemming. Dagelijks maak je allerlei dingen mee die een emotionele reactie kunnen opwekken. Mooie dingen kunnen een blij gevoel geven, en vervelende situaties kunnen ervoor zorgen dat je emoties ervaart zoals boosheid, verdriet of angst. Dit zijn normale menselijke emoties, die in principe los staan van de bipolaire stoornis, maar er wel door versterkt kunnen worden.

Emotieregulatie definitie

Wat wij regelmatig zien is dat bipolaire cliënten met emotieregulatieproblemen door hun heftige stemmingsepisodes veel moeite hebben met negatieve en positieve emoties. Je even rot voelen of juist blij zijn kan er misschien toe leiden dat je meteen bang bent in een nieuwe stemmingsepisode te schieten. Ook kun je zo gewend zijn aan de extreme stemmingen, dat het moeilijk is om de meer subtiele emoties te voelen en te herkennen, waardoor je je vlak voelt. Ook kan het bij een emotieregulatiestoornis voorkomen dat je zo gewend bent te voorkomen weer depressief of manisch te worden, dat je veel emoties meteen onderdrukt.

Verder geldt voor iedereen dat je je soms rot kan voelen zonder dat je precies weet waar het vandaan komt. Meer inzicht krijgen in welke situaties in jouw leven kunnen zorgen voor een verandering in je emotionele toestand kan je helpen hier beter mee om te gaan.

Emotieregulatie technieken

Binnen de VERS-training wordt er gebruik gemaakt van de volgende technieken:

 • registratie (van emoties/stemming en 5 G's)
 • afstand nemen/observeren
 • communiceren/beschrijven
 • afleiding zoeken/aandacht verplaatsen
 • gedachten uitdagen
 • Problemen aanpakken
 • Ontspanningsoefeningen

Emotieregulatietraining

De emotieregulatietraining bestaat uit 10 bijeenkomsten. Er wordt van de cliënten die wij behandelen verwacht dat ze tussen de bijeenkomsten actief met de training bezig zijn door middel van registratie, huiswerkopdrachten en emotieregulatie oefeningen.

Voor wie

De VERS-training is bedoeld voor:

 • cliënten bij wie emoties of stemmingen snel wisselelen en bij wie het minder aannemelijk is dat dit volledig in het kader van de bipolaire stoornis plaatsvindt.
 • cliënten die negatieve dan wel positieve emoties vermijden (uit angst meteen in een stemmingsepisode te belanden)
 • cliënten die aangeven niets te voelen (en waarbij er geen sprake is van een ernstige depressie)
 • cliënten die constant de wat meer hypomane emoties nastreven.
 • cliënten die na negatieve dan wel positieve gebeurtenissen de neiging hebben om snel door te schieten naar depressieve dan wel (hypo-) manische episodes.
 • cliënten die zelf aangeven een kort lontje te hebben, snel uit hun slof te schieten en zich emotioneel labiel te voelen.

Wetenschappelijke studies

Inmiddels zijn er tientallen studies die laten zien dat er sprake is van emotieregulatie problematiek bij (een deel van de) bipolaire cliënten. Uit deze studies blijkt dat bipolaire cliënten moeite hebben functionele emotieregulatie strategieën toe te passen. Daarnaast blijken bipolaire cliënten extra gevoelig voor specifieke stressoren, zoals doelgerichte life events en beloning  en zorgt dit sneller voor emotionele- en stemmingsontregelingen. Ook studies naar de werking van het brein laten zien dat bij bipolaire cliënten, zelfs als ze de juiste emotieregulatie strategieën toepassen, dit weinig effect heeft op de emotionele activiteit in het brein. Kort gezegd lijkt het er op dat bipolaire cliënten gevoeliger zijn voor emotionele ontregeling na specifieke gebeurtenissen, zij minder functionele strategieën toepassen, en dat het voor hen moeilijker is om emotionele toestanden weer naar een basisniveau te krijgen.