Behandelingen

Behandelingen somatiek en psyche

pdf

Icoon+somatiek+PsyQ.png

Psychische en lichamelijke (somatische) aandoeningen komen vaak samen voor en klachten kunnen elkaar versterken. De gevolgen kunnen negatief zijn: je kwaliteit van leven neemt af en de lichamelijke klachten nemen toe.

Het tezamen aanpakken van psychische en somatische klachten wordt nog weinig herkend, terwijl een behandeling op maat effectief is en beter aansluit bij jouw zorgbehoefte en hulpvraag. PsyQ biedt de volgende behandelingen:

Psycho-educatie

Psycho-educatie bestaat uit het geven van voorlichting en informatie aan de patiënt en/of familie en naastbetrokkenen over de ziekte, oorzaken, symptomen, het verloop, de gevolgen en de eventuele behandeling. Het is veelal een onderdeel binnen iedere behandelvorm.

Kennis, vaardigheden en handelen zijn de 3 belangrijkste pijlers in de psycho-educatie. Het verkrijgen van kennis en vaardigheden over de klachten die de patiënt ervaart en hoe hij/zij ermee om kan gaan, heeft een bewezen positief effect op de kwaliteit van leven.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een kortdurende vorm van behandeling (15 à 20 sessies). Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie kan helpen bij het omgaan met lichamelijke klachten. Het uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie is dat je gedachten invloed hebben op de manier waarop jij je voelt en gedraagt, en andersom.

Doel CGT

Het uitgangspunt van CGT is dat gedachten invloed hebben op de manier waarop iemand zich voelt en gedraagt. Door die gedachten te veranderen zullen ook gevoelens en gedrag veranderen. Het doel is niet om alleen positief te leren denken, maar om realistischer of evenwichtiger te leren denken. Ook na de behandeling blijven vervelende dingen vervelend, maar je ziet ze niet meer als ‘ramp’.

Hoe werkt cognitieve gedragstherapie?

Dit doen we door samen met jou je gedachten en gedrag te onderzoeken. Dit gebeurt zowel in de sessies als thuis, met behulp van huiswerkoefeningen. Bijvoorbeeld door in de sessies te bespreken welke ervaringen en argumenten er zijn die laten zien dat jouw gedachten niet (helemaal) kloppen. Op basis van die informatie lukt het vaak een nieuwe gedachte te formuleren, met positief effect op jouw gevoelens.

Je wordt ook gevraagd thuis gedragsexperimenten uit te voeren, zodat je in het dagelijks leven kan nagaan of jouw negatieve gedachten al dan niet juist zijn.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kunnen eenmalige schokkende gebeurtenissen zijn, maar ook langdurige nare ervaringen.

Tijdens een EMDR-behandeling wordt jou gevraagd om terug te denken aan het naarste moment van de traumatische gebeurtenis. Tegelijkertijd word je afgeleid doordat je bijvoorbeeld met je ogen de vingers van de therapeut volgt. Dit brengt het verwerkingsproces op gang, waarbij emoties, beelden en andere herinneringen kunnen opkomen. Je therapeut begeleidt je hierbij. Na een tijdje zal je merken dat het herinneringsbeeld minder vervelend wordt en dat (een deel van) de traumatische ervaring verwerkt is.

EMDR is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandeling. Naast de behandeling van posttraumatische stress stoornis (PTSS), zijn er goede resultaten bekend van EMDR-behandeling bij andere problemen en klachten, zoals angststoornissen, chronische pijn, negatief zelfbeeld en verslavingen.

Autonomie versterkende interventie

De autonomie versterkende interventie is een nieuw te onderzoeken behandeling die ook effectief kan zijn voor cliënten met aanhoudende lichamelijke klachten. Door deze behandeling krijg je onder andere meer controle over je eigen leven; bouw je zelfvertrouwen op; weet je wat je wilt en kan je dit kenbaar maken en leer je grenzen te herkennen en stellen. 

Online behandelingen

Online behandeling wordt ook wel E-health, internettherapie of internetbehandeling genoemd. Jouw behandelaar is de enige die de – door jou ingevulde – opdrachten en berichten leest. Online behandeling bij PsyQ is altijd in combinatie met een face-to-face behandeling op een van onze vestigingen. Er worden veel internetbehandelingen geboden bij PsyQ. Vraag ernaar bij jouw behandelaar.

Medicatie

Het gebruik van medicatie is veelal ondersteunend aan de behandeling en heeft tot doel ernstige klachten zoals angst, slapeloosheid, ernstige somberheid of depressieve klachten te verminderen. Vaak zijn er specifieke medicijnen die goed werken tegen specifieke aandoeningen.

Medicijnen gebruiken

De meeste medicijnen moeten voor langere tijd gebruikt worden om het beste resultaat te krijgen. Het is dus beter hier niet plotseling mee te stoppen, maar dit altijd in overleg met jouw behandelaar te doen.

Wie schrijft de recepten?

Medicatie kan alleen door een arts worden voorgeschreven. Bij vragen moet je die altijd met je arts bespreken. Hij/zij vertelt je ook wat de mogelijke bijwerkingen van de voorgeschreven medicatie zijn. Het is erg belangrijk dat je de effecten van de medicijnbehandeling met je arts bespreekt.

Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) home