Vaardigheidstraining

pdf

De training bestaat uit 4 afzonderlijke onderdelen, die ieder gericht zijn op andere vaardigheden.

"Borderline persoonlijkheidstoornis, handboek voor training en therapie"

Binnen de vaardigheidstraining wordt gewerkt aan de hand van het boek: Borderline persoonlijkheidstoornis, handboek voor training en therapie van Marsha Linehan. De vaardigheden zijn gekoppeld aan problemen die kenmerkend zijn voor de cliënt met borderlineproblematiek.

1. Kernoplettendheidsvaardigheden

Deze vaardigheden lopen als een rode draad door de hele training. Kernoplettendheid is een vertaling van de term 'mindfullness' en is afkomstig uit het Zenboeddhisme. Het betekent met volledige, niet -oordelende overgave op een taak of activiteit gericht zijn. Dit kan een gerichtheid betekenen op de taak of activiteit of juist een concentratie op eigen belevingen en lichamelijke sensaties. Alle oordelen over de activiteiten of belevingen dienen te worden losgelaten of verminderd.

2. Intermenselijke effectiviteit

Deze module veel overeenkomst met gangbare assertiviteitstrainingen. In de vaardigheidstraining wordt aandacht besteed aan het analyseren van problemen tussen mensen en het vervolgens oplossen ervan. Het doel is te leren op een effectieve wijze met relaties om te gaan en bijvoorbeeld op effectieve manier wensen te uiten, grenzen aan te geven en op een redelijke manier in te gaan op verzoeken.

3. Emotieregulatie

Veel problemen van mensen met borderlineproblematiek komen voort uit het onvermogen om pijnlijke emoties te verdragen. Het wordt belangrijk deze emoties te reguleren op een wijze die minder schadelijk is. Het is daarbij van belang om te leren wat de waarde van emotie is, emoties te kunnen benoemen en beleven en de emoties te reguleren.

4. Het verdragen van een crisis

Hierbij gaat het om het leren verdragen en accepteren van onbehagen. Het is belangrijk een oordeelsvrij standpunt te kunnen innemen. Radicale acceptatie maakt een belangrijk onderdeel uit van deze vaardigheden. De vaardigheden benadrukken de noodzaak van het kunnen verdragen en overleven van de crisis en het aanvaarden van het leven zoals het op dat moment is.

Praktische informatie vaardigheidstraining

De trainingen worden geleid door 2 trainers. De training bestaat uit 3 reeksen van 8 bijeenkomsten die wekelijks plaatsvinden. De tweede keer is een herhaling van de drie reeksen.

Tijdens de bijeenkomst wordt allereerst in de groep het huiswerk besproken en de vaardigheden geoefend. Na de pauze wordt aandacht besteed aan de theorie. De bijeenkomst wordt begonnen en afgesloten met concentratieoefeningen. We gaan ervan uit dat je bij elke bijeenkomst aanwezig bent. Stel ons van te voren op de hoogte als dit niet lukt.