Psychotrauma

Groepsschematherapie

pdf
Informatie+over+psychotrauma+bij+PsyQ.png

Voor cliënten met traumatische ervaringen in het verleden is het vaak zo dat in de kindertijd niet is voldaan aan de noodzakelijke  behoeften, verzorging, bescherming, steun, je kunnen uiten en veiligheid.

Bij schematherapie gaan we ervan uit dat je overlevingsstrategieën hebt ontwikkeld die in jouw jeugd misschien noodzakelijk waren, zoals het afsluiten van gevoelens, aanpassen aan anderen of kritisch of agressief doen naar anderen. Die overlevingsstrategieën kunnen in je huidige leven belemmerend voor je zijn.

De schematherapie richt zich hierop. Je gaat ontdekken welke vaste overtuigingen (schema's) je hebt en hoe dit tot uiting komt in gedachten, gevoelens en gedrag (modi). Je gaat zich bewust worden van wat je eigenlijk nodig hebt (behoeften) en hoe je het beste kunt zorgen dit ook daadwerkelijk te realiseren. Dit gebeurt met verschillende technieken waarbij de beleving en het anders leren doen dan je gewend bent, centraal staat.

In deze module wordt deels op het verleden in gegaan, maar de nadruk ligt op verandering in het hier en nu. Thema's als veiligheid, vertrouwen, grenzen, eigenwaarde, kracht en lichaamssignalen komen aan bod. Door ervaringen uit te wisselen en oefeningen te doen leer je van en dóór elkaar. Verder is het van belang het geleerde in je dagelijks leven toe te passen.

Groepsgrootte

Maximaal 10 deelnemers. De samenstelling kan gemengd zijn en uit mannen en vrouwen bestaan. Het is een gesloten groep. Tijdsduur: 25 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur (inclusief een pauze van een kwartier).

Stabilisatiecursus Vroeger en Verder

Groepsschematherapie heeft overeenkomsten met de stabilisatiecursus Vroeger en Verder die PsyQ eveneens aanbiedt. Deze groepscursus is bedoeld voor volwassenen met (complexe) PTSS die herhaald lichamelijk of seksueel geweld hebben meegemaakt. Nare ervaringen worden hier niet gedeeld, de focus ligt met name op het leren omgaan met de gevolgen van het trauma.