Groepsschematherapie

Informatie+over+psychotrauma+bij+PsyQ.png

Voor patiënten met traumatische ervaringen in het verleden is het vaak zo dat in de kindertijd niet is voldaan aan de noodzakelijke  behoeften, verzorging, bescherming, steun, je kunnen uiten en veiligheid.

Bij schematherapie gaan we ervan uit dat u overlevingsstrategieën hebt ontwikkeld die in uw jeugd misschien noodzakelijk waren, zoals het afsluiten van gevoelens, aanpassen aan anderen of kritisch of agressief doen naar anderen. Die overlevingsstrategieën kunnen in uw huidige leven belemmerend voor u zijn.

De schematherapie richt zich hierop. U gaat ontdekken welke vaste overtuigingen (schema's) u heeft en hoe dit tot uiting komt in gedachten, gevoelens en gedrag (modi). U gaat zich bewust worden van wat u eigenlijk nodig hebt (behoeften) en hoe u het beste kunt zorgen dit ook daadwerkelijk te realiseren. Dit gebeurt met verschillende technieken waarbij de beleving en het anders leren doen dan u gewend bent, centraal staat.

In deze module wordt deels op het verleden in gegaan, maar de nadruk ligt op verandering in het hier en nu. Thema's als veiligheid, vertrouwen, grenzen, eigenwaarde, kracht en lichaamssignalen komen aan bod. Door ervaringen uit te wisselen en oefeningen te doen leert u van en dóór elkaar. Verder is het van belang het geleerde in uw dagelijks leven toe te passen.

Groepsgrootte

Maximaal 10 deelnemers. De samenstelling kan gemengd zijn en uit mannen en vrouwen bestaan. Het is een gesloten groep. Tijdsduur: 25 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur (inclusief een pauze van een kwartier).