Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie bij een eetstoornis

pdf

familie+en+naasten.png

Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende vorm van behandeling (15 à 20 sessies). De behandeling is in wetenschappelijk onderzoek effectief gebleken voor eetstoornissen.

Een specifieke vorm van cognitieve gedragstherapie, die wordt uitgevoerd bij PsyQ, is CBT-E. Dit staat voor Cognitive Behavioral Therapy-Enhanced, ontwikkeld door dr. C.G. Fairburn, Oxford (2008). Deze behandeling staat in de nieuwe zorgstandaard voor eetstoornissen als voorkeursbehandeling voor de eetbuistoornis en boulimia nervosa. Ook bij anorexia worden er veelbelovende ervaringen mee opgedaan.

CBT-E gaat ervan uit dat alle eetstoornissen in stand gehouden worden door dezelfde onderliggende instandhoudende factoren, zoals onder andere een overwaardering van lichaamsvormen en gewicht. Dit betekent dat het zelfbeeld in de loop van de tijd voor het grootste deel verbonden is geraakt aan het getal op de weegschaal en lichaamsvormen.  Andere elementen van het zelfbeeld (zoals hobby's, school, werk, waardevolle relaties) zijn steeds minder belangrijk geworden voor het zelfgevoel. De behandeling is gericht op het doorbreken van deze instandhoudende factoren.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie is dat gedachten invloed hebben op de manier waarop iemand zich voelt en gedraagt. In de behandeling wordt stilgestaan bij de gedachten die er zijn over eten, gewicht en lichaamsvormen en of deze gedachten kloppen. Door die gedachten te veranderen zullen ook gevoelens en gedrag veranderen.

Het doel is niet om alleen positief te leren denken, maar om realistischer of evenwichtiger te leren denken. Ook na de behandeling blijven vervelende dingen vervelend, maar je ziet ze niet meer als ‘ramp’ en je hebt geleerd hoe je met moeilijke momenten om kunt gaan.

Hoe?

Dit doen we door samen met jou jouw gedachten en gedrag te onderzoeken. Dit gebeurt zowel in de sessies als thuis, met behulp van huiswerkoefeningen. De behandeling is erop gericht om de factoren die de eetstoornis in stand houden aan te pakken, waarbij je gaat oefenen met nieuwe gedragingen en kan ontdekken of er nieuwe manieren zijn om met eten, jouw lichaamsvormen en emoties om te gaan.