Kliniek voor eetstoornissen

Opname en contact kliniek eetstoornissen Groningen

Opname en contact

Als je overweegt om je in onze kliniek te laten opnemen, vragen we je om een kennismaking af te spreken. Deze is op vrijdagmiddag om 14.00 uur. Je kan daarvoor contact met ons opnemen via  T 050 520 70 71.

Vanzelfsprekend kan je ons ook met andere vragen op het gebied van eetstoornissen op dit nummer bereiken.

Bekijk adresgegevens

Kliniek voor eetstoornissen

pdf

Cliënten (vanaf 17,5 jaar) met ernstige anorexiaboulimia of binge eating kunnen in Groningen worden opgenomen in de Kliniek voor Eetstoornissen.

Je kan in de eetstoorniskliniek terecht als het tijdens een poliklinische of deeltijd behandeling niet (meer) lukt om een gezond eetpatroon voor elkaar te krijgen. Ook kan je worden opgenomen als je al lang leeft met de eetstoornis anorexia of boulimia en je een korte, intensieve opname nodig hebt. De opname van 6 weken is bedoeld om jouw medische conditie te verbeteren.

Behandeling

In de kliniek worden eetstoornissen behandeld zoals anorexia en boulimia en binge eating. We werken met verschillende behandelvormen, waarbij cognitieve gedragstherapie leidend is.

We helpen je op een gezonde manier met eten om te gaan en anders te gaan denken over jouw gewicht en uiterlijk, waardoor je minder bang wordt voor eten. In de kliniek besteden we aandacht aan de problemen die mogelijk ten grondslag liggen aan jouw eetstoornis en die meer naar voren komen als je weer gezonder leert te eten. We gaan met je aan de slag met het:

 • normaliseren van jouw eetpatroon en gewicht;
 • realistisch leren denken over gewicht en lichaamsvorm;
 • stoppen met eetbuien, braken of laxeren;
 • aanleren van een gezond bewegingspatroon;
 • doorbreken van jouw isolement en het geheimhouden van de eetstoornis door steun te zoeken in jouw eigen omgeving;
 • verbeteren van jouw negatieve lichaamsbeeld en zelfbeeld en het verminderen van perfectionisme;
 • herstellen en verbeteren van jouw sociale contacten en/of vaardigheden.

Ervaringen

De ervaring van onze patiënten in de kliniek is tweeledig. Uiteraard is het spannend en vraagt het om veel inzet. Hier staat tegenover dat het erg prettig is om erkenning te vinden voor jouw problemen en ook herkenning van lotgenoten te ervaren. Gelukkig is er tijdens de opname ook onderling plezier.

Documentaire film eetstoornissen

Om meer inzicht te geven in de wereld van eetstoornissen, is er in opdracht van PsyQ Groningen een film gemaakt over de 4 verschillende eetstoornissen: anorexia, boulimia, eetbuistoornis en eetstoornis NAO.

Informatie over opname en programma eetstoornissen kliniek Groningen

Duur van de opname

Je bent 5 dagen per week 24 uur per dag opgenomen in de kliniek voor eetstoornissen en in het weekend mag je naar huis. De behandeling gaat ook in het weekend overigens door, met online behandelen en/of contact met een van de sociotherapeuten. We zoeken met jou en de mensen om je heen naar een beste bij jou passende behandeling en samenwerking.

De kliniek biedt een behandeling van 6 weken tot maximaal 6 maanden. Zo kort als het kan en zo lang als nodig. De opname is meestal een deel van de behandeling. Vaak is het zo dat je voordat je bent opgenomen al op een andere manier bent behandeld voor jouw eetstoornis. Na de opname is meestal een vorm van vervolgbehandeling nodig. Meestal is dat poliklinisch, soms in deeltijd. Samen met jou kijken we wat een goed vervolg is, passend bij jouw situatie en problemen.

Onze eetstoornis kliniek is gelegen vlak bij het hoofdstation van Groningen, dus gemakkelijk te bereiken.

Het programma

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen. Je zit in een groep van maximaal 10 mensen. Daarnaast zijn er zo nodig individuele gesprekken. Wekelijks heb je een gesprek met jouw coach. Daarnaast kan je afspraken maken met de psychiater, de psychotherapeut, psychomotorische therapeut en systeemtherapeut. Tevens zijn er een huisarts en een diëtiste verbonden aan de kliniek.

De groep begint met een dagopening en eindigt met een dagsluiting. De maaltijden en het nemen van tussendoortjes zijn gezamenlijk onder begeleiding van een van de sociotherapeuten. Je kookt om de beurt met elkaar jouw eigen warme maaltijd.

 

Groepsbehandeling

Er zijn verschillende groepen waar je aan deelneemt:

 • in de eetdagboekbespreking komt aan de orde wat er goed en niet goed gaat rondom het eten, bewegen en alles wat daarmee samenhangt. In het weekend kan dat online doorgaan met het invullen van een eetdagboek;
 • bij psychomotorische therapie (PMT) werk je aan een positiever lichaamsbeeld door onder meer video- en spiegelconfrontatie. In individuele contacten hebben we aandacht voor hoe je beweegt en wat een gezond bewegingsprogramma voor jou is. Tevens komen bij PMT agressie en ontspanning aan de orde;
 • in de weekendbespreking bespreken we jouw ervaringen van het afgelopen weekend, hoe het beter kan in het komende weekend en hoe jouw valkuilen te voorkomen;
 • in de groepspsychotherapie staan de cognities en het gedrag die onderhoudend zijn voor jouw eetstoornis en jouw gedachten over jouw uiterlijk centraal. Hier komen ook de achterliggende problemen die een rol spelen in de eetstoornis aan bod;
 • in het onderdeel interactie met jouw probleem krijg je helder op welke manier jouw eetstoornis invloed heeft op jou en jouw relaties;
 • er is ook een groepsonderdeel met een ervaringsdeskundige op het gebied van eetstoornissen.

Naasten

Als je opgenomen wordt is er een bijeenkomst met jou en jouw naasten om te bespreken hoe je in de weekenden het best ondersteund kan worden, waarbij je zelf verantwoordelijk blijft voor het eten.

In deze bijeenkomst ontmoet je onze relatie- en gezinstherapeut. Voor problemen op dit terrein kan je als je dat wenst in de loop van de behandeling samen met jouw naasten afspraken met deze therapeut maken.

Netwerk

Wij zijn lid van de Nederlands Academie voor Eetstoornissen. Ook werken wij samen met IXTA NOA en hun ervaringsdeskunigen.