Kliniek voor eetstoornissen

Kliniek voor eetstoornissen

Patiënten (vanaf 17/18 jaar) met ernstige anorexia of ernstige boulimia kunnen bij PsyQ Groningen worden opgenomen in de Kliniek voor Eetstoornissen.

U kunt in de eetstoornis kliniek terecht als het tijdens een poliklinische of deeltijd behandeling niet (meer) lukt om een gezond eetpatroon voor elkaar te krijgen. Ook kunt u worden opgenomen als u al lang leeft met een van deze eetstoornissen en u een korte, intensieve opname nodig hebt. Deze opname van zes weken is bedoeld om uw medische conditie te verbeteren.

Behandeling

In de anorexia kliniek werken we met verschillende behandelvormen, waarbij cognitieve gedragstherapie leidend is. We helpen u op een gezonde manier met eten om te gaan en anders te gaan denken over uw gewicht en uiterlijk, waardoor u minder bang wordt voor eten. In de kliniek besteden we aandacht aan de problemen die mogelijk ten grondslag liggen aan uw eetstoornis en die meer naar voren komen als u weer gezonder leert te eten. We gaan met u aan de slag met het:

 • normaliseren van uw eetpatroon en gewicht
 • realistisch leren denken over gewicht en lichaamsvorm
 • stoppen met eetbuien, braken of laxeren
 • aanleren van een gezond bewegingspatroon
 • doorbreken van uw isolement en het geheimhouden van de eetstoornis door steun te zoeken in uw eigen omgeving
 • verbeteren van uw negatieve lichaamsbeeld en zelfbeeld en het verminderen van perfectionisme
 • herstellen en verbeteren van uw sociale contacten en/of vaardigheden.

Duur van de opname

U bent vijf dagen per week 24 uur per dag opgenomen in de kliniek voor eetstoornissen en in het weekend mag u naar huis. De behandeling gaat ook in het weekend overigens door, met online behandelen en/of contact met een van de sociotherapeuten. We zoeken met u en de mensen om u heen naar een beste bij u passende behandeling en samenwerking.

De kliniek biedt een behandeling van zes weken tot maximaal zes maanden. Zo kort als het kan en zo lang als nodig. De opname is meestal een deel van de behandeling. Vaak is het zo dat voordat u bent opgenomen u al op een andere manier bent behandeld voor uw eetstoornis. Na de opname is meestal een vorm van vervolgbehandeling nodig. Meestal is dat poliklinisch, soms in deeltijd. Samen met u kijken we wat een goed vervolg is, passend bij uw situatie en problemen.

Onze kliniek is gelegen vlak bij het hoofdstation van Groningen, dus gemakkelijk te bereiken.

Het programma

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen. U zit in een groep van maximaal 10 mensen. Daarnaast zijn er zo nodig individuele gesprekken mogelijk. Wekelijks heeft u een gesprek met uw coach. Daarnaast kunt u zo nodig afspraken maken met de psychiater, de psychotherapeut, psychomotorische therapeut en systeemtherapeut. Tevens zijn er een huisarts en een diëtiste verbonden aan de kliniek.

De groep begint met een dagopening en eindigt met een dagsluiting. De maaltijden en het nemen van tussendoortjes zijn gezamenlijk onder begeleiding van een van de sociotherapeuten. U kookt om de beurt met elkaar uw eigen warme maaltijd.

Groepsbehandeling

Er zijn verschillende groepen waar u aan deel neemt.

 • in de eetdagboekbespreking komt aan de orde wat er goed en niet goed gaat rondom het eten, bewegen en alles wat daarmee samenhangt. In het weekend kan dat online doorgaan met het invullen van een eetdagboek
 • bij psychomotorische therapie (PMT) werk u aan een positiever lichaamsbeeld door onder meer video- en spiegelconfrontatie. In individuele contacten hebben we aandacht voor hoe u beweegt en wat een gezond bewegingsprogramma voor u is.Tevens komen bij PMT agressie en ontspanning aan de orde
 • in de weekendbespreking bespreken we uw ervaringen van het afgelopen weekend, hoe het beter kan in het komende weekend en hoe uw valkuilen te voorkomen
 • in de groepspsychotherapie staan de cognities en het gedrag die onderhoudend zijn voor uw eetstoornis en uw gedachten over uw uiterlijk centraal. Hier komen ook de achterliggende problemen die een rol spelen in de eetstoornis aan bod
 • in het onderdeel interactie met uw probleem krijgt u helder op welke manier uw eetstoornis invloed heeft op u en uw relaties
 • er is ook een groepsonderdeel met een ervaringsdeskundige op het gebied van eetstoornissen.

Naasten

Als u opgenomen wordt is er een bijeenkomst met u en uw naasten om te bespreken hoe u in de weekenden het best ondersteund kan worden, waarbij u zelf verantwoordelijk blijft voor het eten.

In deze bijeenkomst ontmoet u onze relatie- en gezinstherapeut. Voor problemen op dit terrein kunt u als u dat wenst in de loop van de behandeling samen met uw naasten afspraken met deze therapeut maken.

Meer informatie

Als u overweegt om zich in onze kliniek te laten opnemen vragen we u om een kennismaking af te spreken. Deze is op vrijdagmiddag om 14.00 uur. U kunt daarvoor contact met ons opnemen om een afspraak hiervoor te maken op T 050 520 70 71. Vanzelfsprekend kunt u ons ook met andere vragen op het gebied van eetstoornissen op dit nummer bereiken.

Merwedestraat 54
9725 KE Groningen
T 050 520 70 71

Ervaringen

De ervaring van onze patiënten in de kliniek is tweeledig. Uiteraard is het spannend en vraagt het om veel inzet van u. Hier staat tegenover dat het erg prettig is om erkenning te vinden voor uw problemen en ook herkenning van lotgenoten. Gelukkig is er ook onderling plezier in moeilijke tijden tijdens de opname. Om meer inzicht te geven in de wereld van eetstoornissen is er in opdracht van PsyQ Groningen een film over de vier verschillende eetstoornissen, anorexia, boulimia, eetbuistoornis en eetstoornis NAO en gemaakt. Bekijk hier de film:

Voor een kijkje in onze kliniek en meer informatie over eetstoornissen bekijk dit filmpje: