Autisme, individuele therapie In de behandeling van Autisme Spectrum Stoornis ( ASS ) leren we de patiënt met zijn verstand te... Lees verder
Autisme, groepstherapie voor (echt)paren Voor (echt)paren, waarvan één van de partners lijdt aan een vorm van autisme , geven we... Lees verder
PsyQ - Onderzoek laat zien dat groepsbehandeling bijzonder effectief is. Psycho-educatie Psycho-educatie richt zich met name op het geven van voorlichting en informatie aan de patiënt... Lees verder
PsyQ - Online behandeling wordt ook wel E-health, internettherapie of internetbehandeling genoemd. Online behandeling Online behandeling wordt ook wel E-health, internettherapie of internetbehandeling genoemd. ... Lees verder
PsyQ - Medicatie wordt altijd door een arts voorgeschreven Medicijnen tegen angst Het gebruik van medicatie is veelal ondersteunend aan de behandeling en heeft tot doel ernstige... Lees verder
PsyQ - Bij opname/klinische behandeling verblijft u voor kortere of langere tijd 24 uur per dag in de kliniek. Opname in een kliniek Wanneer uw psychische problemen zo ernstig zijn dat uw normale leven erdoor ontwricht raakt en... Lees verder
PsyQ betrekt familie en naasten op maat bij een behandeling. Aandacht voor familie en naasten Bij PsyQ besteden wij tijdens de behandeling van de psychische klachten ook aandacht aan het... Lees verder