Behandelingen autisme

Behandeling autisme

pdf

Autisme is aangeboren, en dus niet te genezen. De ontwikkelingsstoornis is wel te behandelen. De behandeling staat voornamelijk in het teken van het leren omgaan met problemen die samenhangen met de diagnose autisme. Dit geldt zowel voor kinderen met autisme én hun ouders, als voor volwassen met autisme (en hun partner).

In de behandeling van Autisme Spectrum Stoornis (ASS) leren we de cliënt met zijn verstand te compenseren wat hij aan begrip van lichaamstaal en invoelingsvermogen tekortkomt.

Individuele therapie

De individuele therapie begint met psycho-educatie, waarin uitgelegd wordt wat autisme is en wat de gevolgen ervan kunnen zijn in onder meer het gezin en het werk. De meeste tijd besteden we aan het aanleren van communicatieve en relationele vaardigheden. In de therapie werken we met concrete situaties, die zich in jouw leven voordoen. Daarbij leer je meer vaardigheden op het gebied van communicatie en vaardigheden die prettig zijn in relaties met anderen.

Soms zal jouw behandelaar ook medicatie voorstellen, als ondersteuning van de behandeling.

Medicijnen

Medicijnen genezen autisme niet, maar bieden wel ondersteuning bij de behandeling. Het gaat dan om klachten en symptomen die samenhangen met autisme en het functioneren belemmeren. Psychiaters bij PsyQ schrijven deze medicijnen voor als het nodig is en houden eventuele bijwerkingen goed in de gaten.

Autisme, groepstherapie voor (echt)paren

Voor (echt)paren, waarvan één van de partners lijdt aan een vorm van autisme, geven we groepstherapie.

Aanleren van vaardigheden

Deze groepstherapie begint met psycho-educatie, waarin uitgelegd wordt wat autisme is en wat de gevolgen ervan kunnen zijn in onder meer het gezin en het werk. De meeste tijd besteden we aan het aanleren van communicatieve en relationele vaardigheden. In de therapie werken we met concrete situaties, die zich in uw leven voordoen.