VERS-training bij een persoonlijkheidsstoornis

Persoonlijkheidsstoornis, vaardigheidstraining emotie regulatie stoornis

De vaardigheidstraining emotie regulatie stoornis (VERS) wordt op veel vestigingen van PsyQ aangeboden, het VERS-programma, is gebaseerd op het ‘pannetjesmodel’ van Nancee Blum.

Wat is VERS?

Hierbij worden emoties voorgesteld als pannetjes waarin de oplopende emoties steeds meer gaan borrelen en uiteindelijk overkoken. Dit biedt alle betrokkenen een eenvoudige en tot de verbeelding sprekende taal rond emoties, met pannetjes van 1 tot 5, waarbij men in 1 rustig is en in 5 overkookt. In het VERS programma leert u wat u zelf en wat uw naasten kunnen doen, om oplopende emoties beter te hanteren.

Het VERS programma bestaat uit meerdere trainingen waarvan VERS I, een lesklapper met 18 lessen, de hoofdtraining is.

U krijgt voorlichting en wordt bewuster waardoor emoties oplopen, door deze dagelijks te registreren. U leert een aantal vaardigheden om emoties op een gezonde manier te hanteren. Ook leert u meer balans in het leven aan te brengen op levensterreinen als eten, slapen, werk, vrije tijd en relaties, zodat u meer veerkracht ontwikkelt om emoties op te vangen.

De trainingen in het VERS programma zijn didactisch helder en speels van opzet en ook uw naasten worden bij de training betrokken.

Trainingen

De Basis-VERS, van 10 keer, met alleen de 5 emotieregulatievaardigheden, kan voorafgaand op VERS I gevolgd, of soms als enige training.Het vervolg VERS II is een training van 19 lessen.

Er is een training voor naasten van patiënten met emotieregulatieproblemen.

Naaste de training krijgt u individuele behandeling

Voor wie?

U komt in aanmerking voor VERS wanneer bij u de diagnose Borderline persoonlijkheidsproblematiek is gesteld en u regelmatig last heeft van:

 • ongewenste conflicten met anderen
 • instabiliteit op het gebied van relaties en zelfbeeld
 • impulsief en wispelturig gedrag
 • vaak bang zijn om in de steek gelaten te worden
 • wisselende stemming, somberheid, prikkelbaarheid
 • je regelmatig crisisachtig, paniekerig of zeer gespannen voelen
 • zelfverwonding of neiging daartoe
 • gedachten over niet meer willen leven.

Uitgangspunt van deze behandelmethode is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw leven en dat u zelf kunt leren omgaan met crisissituaties en heftige emoties. U komt niet in aanmerking voor VERS wanneer er sprake is van:

 • Primaire verslavingsproblematiek
 • Neiging tot psychotische decompensatie
 • Antisociaal gedrag

Kosten

Soms is er een kleine bijdrage voor de lesklappers en cd's. Alle overige kosten worden vanuit de basisverzekering vergoed.