VERS-training

Persoonlijkheidsstoornis, Vaardigheidstraining EmotieRegulatieStoornis (VERS)

pdf

Meer+informatie+over+groepsbehandeling.png

De Vaardigheidstraining EmotieRregulatieStoornis (VERS) wordt op veel vestigingen van PsyQ aangeboden, het VERS-programma, is gebaseerd op het ‘pannetjesmodel’ van Nancee Blum.

Wat is VERS?

Hierbij worden emoties voorgesteld als pannen waarin de oplopende emoties steeds meer gaan borrelen en uiteindelijk overkoken. Dit biedt alle betrokkenen een eenvoudige en tot de verbeelding sprekende taal rond emoties, met pannen van 1 tot 5, waarbij men in 1 rustig is en in 5 overkookt. In het VERS-programma leer je wat je zelf en wat je naasten kunnen doen, om oplopende emoties beter te hanteren.

Het VERS-programma bestaat uit meerdere trainingen waarvan VERS I de hoofdtraining is. Dit is een lesklapper met 18 lessen.

Je krijgt voorlichting en wordt bewuster waardoor emoties oplopen, door deze dagelijks te registreren. Je leert een aantal vaardigheden om emoties op een gezonde manier te hanteren. Ook leer je meer balans in het leven aan te brengen op levensterreinen als eten, slapen, werk, vrije tijd en relaties, zodat je meer veerkracht ontwikkelt om emoties op te vangen.

De trainingen in het VERS-programma zijn didactisch helder en speels van opzet en ook jouw naasten worden bij de training betrokken.

Trainingen

De Basis-VERS, van 10 keer, met alleen de 5 emotieregulatievaardigheden, kan voorafgaand op VERS I gevolgd worden, of soms als enige training. Het vervolg VERS II is een training van 19 lessen.

Er is een training voor naasten van patiënten met emotieregulatieproblemen.

Naast de training krijg je individuele behandeling. 

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor VERS wanneer bij jou de diagnose Borderline persoonlijkheidsproblematiek is gesteld en je regelmatig last hebt van:

  • ongewenste conflicten met anderen
  • instabiliteit op het gebied van relaties en zelfbeeld
  • impulsief en wispelturig gedrag
  • vaak bang bent om in de steek gelaten te worden
  • wisselende stemming, somberheid, prikkelbaarheid
  • je regelmatig crisisachtig, paniekerig of zeer gespannen voelt
  • zelfverwonding of neiging daartoe
  • gedachten over niet meer willen leven hebt

Uitgangspunt van deze behandelmethode is dat je zelf verantwoordelijk bent voor jouw leven en dat je zelf kunt leren omgaan met crisissituaties en heftige emoties. Je komt niet in aanmerking voor VERS wanneer er sprake is van: 

  • Actief alcohol- en/of middelengebruik; 
  • Dat een groepsbehandeling behandelinhoudelijk niet passend is voor iemand. 

Kosten

Soms is er een kleine bijdrage voor de lesklappers en cd's nodig. Alle overige kosten worden vanuit de basisverzekering vergoed.