Cliëntenraad

Cliëntenraad

pdf

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van PsyQ. Onze leden hebben allemaal een directe persoonlijke ervaring met de zorg die PsyQ biedt, als cliënt of als naaste. Wij doen dit werk met veel enthousiasme en op vrijwillige basis omdat we graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg.

Wat doet een cliëntenraad?

We denken, praten en beslissen mee over de inrichting van de zorg van PsyQ. We zetten ons voornamelijk in voor optimale zorg voor en dienstverlening aan al onze cliënten. Cliëntenraden hebben een wettelijke status.

Vanuit het perspectief van de cliënt volgt de cliëntenraad het beleid van PsyQ met een kritische blik en brengt hierover gevraagd én ongevraagd advies uit aan de directie.

Wij zetten ons in voor tal van onderwerpen, onder andere:

  • dienstverlening;
  • bereikbaarheid;
  • kwaliteit van de zorg;
  • de tevredenheid van de cliënten;
  • de klachtenprocedure;
  • bejegening.

Vaak voorkomende wensen, meningen en klachten worden door ons verwoord naar de directie. Wij behandelen echter geen persoonlijke wensen of klachten. Je kunt op deze site ook persoonlijke klachten digitaal melden.

Mag iedereen in de cliëntenraad?

Iedereen die direct betrokken is (geweest) bij de zorg die PsyQ biedt kan lid worden van de cliëntenraad. Wij streven naar een gebalanceerde afvaardiging zodat de belangen van alle cliënten van PsyQ voldoende vertegenwoordigd worden in de raad.

Jouw mening telt!

Om onze rol in de medezeggenschap goed uit te kunnen voeren, hoort de raad graag van jou en je naaste betrokkenen hoe jullie de zorg ervaren. Wij stellen het erg op prijs als je je in wilt zetten voor de medezeggenschap. Ook als je niet direct tijd vrij kunt maken voor een cliëntenraad kun je bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Je kunt dan deelnemen aan ons cliëntenpanel.

De raadsleden vragen de panelleden incidenteel om advies en informatie over onderwerpen die vanuit de directie naar de raad komen. Je ontvangt altijd een leuke attentie als je je mening geeft.

Contact met de cliëntenraad

De cliëntenraden van de verschillende ggz-instellingen binnen het PsyQ participeren via de eigen ggz-organisatie. Ontwikkelingen binnen PsyQ Nederland worden geagendeerd op de vergaderingen van deze cliëntenraden.

Wil je meer informatie over het werk als cliëntenraadslid of wil je bijdragen aan het (nog) beter maken van de zorg? Neem dan contact op met de ondersteuner van jouw vestiging.

Hieronder vind je de links naar de cliëntenraden per PsyQ-partner:

Ondersteuner van de cliëntenraad voor PsyQ/Parnassia Groep is Antoinette Goes
Mail Antoinette