Behandeling bipolaire stoornis

Behandeling bipolaire stoornis

pdf
Informatie+over+bipolaire+stoornis+bij+PsyQ.png

De behandeling bipolaire stoornis bestaat uit een combinatie van medicijnen, voorlichting, zelfmanagement en psychotherapie. Als je naar beneden scrollt vind je een overzicht van alle behandelingen die wij aanbieden.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Voorafgaand aan de behandeling is het stellen van een goede diagnose van belang. Hiervoor plannen we gesprekken met je in. We vatten deze informatie samen in een overzicht, een zogenaamde life chart. Daarnaast gaan we na of er in je familie mensen zijn met een bipolaire of een depressieve stoornis. Tenslotte brengen we in kaart of je nog eventuele andere problemen hebt die van invloed kunnen zijn. Meestal doen we ook een kort lichamelijk onderzoek om na te gaan of je lichamelijke problemen hebt.

Als je klachten ernstig zijn, wordt alleen het strikt noodzakelijke gevraagd. Zodra je je beter voelt, vindt er een uitgebreider gesprek plaats, waarin we de diagnose nader onderzoeken.

De behandeling

Bij alle behandelingen wordt onderscheid gemaakt tussen de 'acute-fase'-behandeling (de stabilisatiefase) en de onderhoudsbehandeling (gericht op terugvalpreventie). Hoe meer (hypo)manische en depressieve episodes je al hebt doorgemaakt, hoe groter de kans dat een episode terugkomt. Om zelf de regie in handen te houden en om vat te krijgen op jouw aandoening is het nodig dat je goed wordt geinformeerd en begeleid. Dit doen we door middel van psycho-educatie en coaching.

Vaak hebben mensen met een bipolaire stoornis problemen die samenhangen met de depressie of manie. Zeker als de depressie of manie al wat langer voortduurt, of als er vaak episodes terugkomen. Ondersteunende gesprekken door de sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv), helpen je daarbij. We noemen dit gespecialiseerde coaching.

De gesprekken zijn gericht op:

  • ordening aanbrengen in de problemen van een manie of depressie of de problemen die daarmee samenhangen
  • helpen bij het vinden van oplossingen

Samen met jou wordt een behandelplan op maat gemaakt. Wij bieden ondermeer een deeltijdbehandeling, de ritme balansgroep, en psychologische behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) of IPSRT).

Behandellocaties

Je kunt niet bij alle vestigingen van PsyQ terecht voor de behandeling van dit ziektebeeld. Hieronder vind je een overzicht van de locaties waar je behandeld kunt worden voor een bipolaire stoornis. Op deze locatiepagina's staan ook de wachttijden vermeld.

VERS-training

De Vaardigheden Emotie Regulatie Stoornis (VERS) training is een training die ontwikkeld is voor mensen met emotieregulatie problematiek, iets dat ook regelmatig voorkomt als je een bipolaire stoornis hebt. Onder emotieregulatie problematiek wordt verstaan: hoge gevoeligheid voor emoties, sterke emotionele reacties op stresssituaties en een vertraagde terugkeer naar het basisniveau na opwinding.

Moet ik medicatie gebruiken?

Medicatie neemt een belangrijke plaats in bij de behandeling van een bipolaire stoornis. Op deze manier bereik en behoud je stabiliteit. De belangrijkste soorten medicatie zijn stemmingsstabilisatoren zoals Lithiumcarbonaat en Valproïnezuur (Depakine). Bij de meeste mensen helpt lithium het best, maar er zijn ook andere middelen beschikbaar. De keuze voor een middel wordt samen met jou genomen, waarbij we de voor- en nadelen van de verschillende opties met je bespreken. Medicatieconsulten vinden plaats bij onze verpleegkundig specialisten, bij de psychiater in opleiding of bij de psychiater.

Medicijnen voor bipolaire stoornis moeten vaak langere tijd gebruikt worden om te kunnen werken. Stop nooit zomaar met je medicijnen: als je last hebt van bijwerkingen van medicijnen bespreek dit dan met je behandelaar/voorschrijver, dan kan deze je uitleg geven over de te verwachte duur van de bijwerkingen en eventuele andere opties met je bespreken. 

Terugvalpreventie

Een bipolaire stoornis is een stoornis die niet over gaat. Dat betekent dat er kans is op een terugval. Je kunt zelf veel doen om de kans op een terugval kleiner te maken. Dat noemen we terugvalpreventie.

Ben je in deze fase stabiel, dan heb je jaarlijks een afspraak met een psychiater. Daarnaast breng je drie tot vier keer per jaar een bezoek aan de zogenaamde 'Lithiumpoli' waar een verpleegkundig specialist de controles verricht. Deze controles zijn nodig om:

  • je medicatie in de gaten te houden
  • een terugval zoveel mogelijk te voorkomen
  • hoe minder vaak je een terugval hebt hoe gunstiger het verloop van de ziekte

Andersom geldt:

  • hoe vaker je depressief of manisch bent, hoe ernstiger het beloop van de ziekte zal zijn
  • het is belangrijk om een terugval vroeg te herkennen
  • hoe eerder behandeling ingezet of aangepast wordt, hoe sneller de stemming weer stabiel is

Familie

Familie en naasten zien wij als een bron van hulp, maar krijgen zelf ook steun en zorg van ons.

Indien mogelijk wordt er ook een naaste - bijvoorbeeld jouw partner, een familielid of een goede vriend/vriendin -  (op maat) betrokken bij de behandeling van een bipolaire stoornis. Dit kan in het begin van het behandeltraject zijn, maar ook tijdens de behandeling kunnen familie en/of naasten actief betrokken worden en gevraagd worden naar hun ervaring of om de actuele verhoudingen met elkaar te bespreken.

De cursus (groep) bipolaire stoornis ondersteunt cliënten, partner en familieleden om de last van de ziekte te verminderen. Samen met lotgenoten leer je op welke manier met de ziekte kan worden omgegaan.