Behandeling bipolaire stoornis

Behandeling bipolaire stoornis

Informatie+over+bipolaire+stoornis+bij+PsyQ

De behandeling bipolaire stoornis bestaat uit een combinatie van medicijnen, voorlichting, zelfmanagement en psychotherapie. Als u naar beneden scrollt vindt u een overzicht van alle behandelingen die wij aanbieden.

Bij alle behandelingen wordt onderscheid gemaakt tussen de 'acute-fase'-behandeling (de stabilisatiefase) en de onderhoudsbehandeling (gericht op terugvalpreventie). Hoe meer (hypo)manische en depressieve episodes u al hebt doorgemaakt, hoe groter de kans dat een episode terugkomt.

Om zelf de regie in handen te houden en om vat te krijgen op uw aandoening is het nodig dat u goed wordt geinformeerd en begeleid. Dit doen we door middel van psycho-educatie en coaching.

Vaak hebben mensen met een bipolaire stoornis problemen die samenhangen met de depressie of manie. Zeker als de depressie of manie al wat langer voortduurt, of als er vaak episodes terugkomen. Ondersteunende gesprekken door de sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv), helpen u daarbij. We noemen dit gespecialiseerde coaching.

De gesprekken zijn gericht op:

  • ordening aanbrengen in de problemen van een manie of depressie of de problemen die daarmee samenhangen
  • helpen bij het vinden van oplossingen

Samen met u wordt een behandelplan op maat gemaakt. Wij bieden ondermeer een deeltijdbehandeling, de ritme balansgroep, en psychologische behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) of IPSRT).

Behandellocaties

U kunt niet bij alle vestigingen van PsyQ terecht voor de behandeling van dit ziektebeeld. Hieronder vindt u een overzicht van de locaties waar u behandeld kunt worden voor een bipolaire stoornis. Op deze locatiepagina's staan ook de wachttijden vermeld.

VERS-training

De Vaardigheden Emotie Regulatie Stoornis (VERS) training is een training die ontwikkeld is voor mensen met emotieregulatie problematiek, iets dat ook regelmatig voorkomt als u een bipolaire stoornis hebt. Onder emotieregulatie problematiek wordt verstaan: hoge gevoeligheid voor emoties, sterke emotionele reacties op stresssituaties en een vertraagde terugkeer naar het basisniveau na opwinding.

Medicatie

Medicatie is doorgaans nodig om stabiliteit te bereiken en te behouden bij bipolaire stoornis. Bij de meeste mensen helpt lithium het best, maar er zijn ook andere middelen beschikbaar.

De keuze voor een middel wordt samen met u genomen, waarbij we met u de voor- en nadelen van de verschillende opties bespreken. Medicatieconsulten vinden plaats bij onze verpleegkundig specialisten, bij de psychiater in opleiding of bij de psychiater.

Medicijnen voor bipolaire stoornis moeten vaak langere tijd gebruikt worden om te kunnen werken. Stop nooit zomaar met uw medicijnen: als u last hebt van bijwerkingen van medicijnen bespreek dit dan met uw behandelaar/voorschrijver, dan kan deze u uitleg geven over de te verwachte duur van de bijwerkingen en eventuele andere opties met u bespreken.

Terugvalpreventie

Een bipolaire stoornis is een stoornis die niet over gaat. Dat betekent dat er kans is op een terugval. U kunt zelf veel doen om de kans op een terugval kleiner te maken. Dat noemen we terugvalpreventie.

Bent u in deze fase stabiel, dan heeft u jaarlijks een afspraak met een psychiater. Daarnaast brengt u drie tot vier keer per jaar een bezoek aan de zogenaamde 'Lithiumpoli' waar een verpleegkundig specialist de controles verricht. Deze controles zijn nodig om:

  • uw medicatie in de gaten te houden
  • een terugval zoveel mogelijk te voorkomen
  • hoe minder vaak u een terugval heeft hoe gunstiger het verloop van de ziekte

Andersom geldt:

  • hoe vaker u depressief of manisch bent, hoe ernstiger het beloop van de ziekte zal zijn
  • het is belangrijk om een terugval vroeg te herkennen
  • hoe eerder behandeling ingezet of aangepast wordt, hoe sneller de stemming weer stabiel is

Familie

Familie en naasten zien wij als een bron van hulp, maar krijgen zelf ook steun en zorg van ons.

Indien mogelijk wordt er ook een naaste - bijvoorbeeld uw partner, een familielid of een goede vriend/vriendin -  (op maat) betrokken bij de behandeling van een bipolaire stoornis. Dit kan in het begin van het behandeltraject zijn, maar ook tijdens de behandeling kunnen familie en/of naasten actief betrokken worden en gevraagd naar hen ervaring of om de actuele verhoudingen te bespreken met elkaar.

De cursus (groep) bipolaire stoornis ondersteunt patiënten, partner en familieleden om de last van de ziekte te verminderen. Samen met lotgenoten leert u op welke manier met de ziekte kan worden omgegaan.