Second opinion aanvragen

Second opinion aanvragen

pdf
Meer+info+over+psychodiagnostiek.png

PsyQ heeft jarenlange ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van cliënten met een psychische stoornis. Wij hebben gemerkt dat bij veel cliënten (en behandelaars) de behoefte bestaat aan een gespecialiseerd advies, ook als zij elders in behandeling zijn. Op deze pagina lees je meer over de mogelijkheid van een second opinion*.

Wie kunnen de aanvraag doen?

Verwijzers en andere ggz-professionals kunnen de TOPGGz afdelingen van PsyQ/Parnassia Groep (eetstoornissen, ADHD, EDIT, angst- en dwangstoornissen en psychotrauma) benaderen voor consultatie en second opinion voor cliënten. Gezien de wachtlijsten geven de reguliere afdelingen voorrang aan het behandelen van nieuwe cliënten en is een second opinion op dit moment daar niet mogelijk.

Binnen PsyQ/Lentis kunnen verwijzers en andere ggz-professionals consultatie enkel aanvragen indien cliënt reeds in behandeling is binnen een vestiging van PsyQ/Lentis. PsyQ/MET ggz biedt geen second opinion aan. 

Hoe pak je een verzoek om second opinion aan?

Vraag erom bij je eigen behandelaar. Vertel hem of haar dat je een second opinion wilt. De meeste behandelaren reageren professioneel op jouw verzoek en stimuleren het zelfs, bijvoorbeeld als ze weten dat bij een aandoening (nog) niet duidelijk is wat de beste behandeling is.

Verwijzers kunnen online een second opinion aanvraag versturen

Medische informatie

Van tevoren ontvangen wij graag alle relevante medische informatie. Het is belangrijk dat je alle gevraagde informatie meestuurt. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

  • getekende toestemmingsverklaring van de cliënt
  • overzicht behandelgeschiedenis
  • correspondentie eerdere opnames en behandeling
  • informatie co-morbiditeit (inclusief middelenmisbruik) en lichamelijke aandoeningen
  • huidige medicatie en, indien relevant, (respons op) medicatie in voorgeschiedenis.

Worden de kosten van een second opinion ook vergoed?

Veel zorgverzekeraars vergoeden een second opinion alleen als jouw behandelend arts je doorverwijst naar een collega. Als je zelf een second opinion regelt is het mogelijk dat je zorgverzekeraar niet alles vergoedt. Informeer daarom altijd bij je zorgverzekeraar hoe het precies zit.

*PsyQ is een samenwerkingsverband tussen Lentis, MET ggz en Mondriaan en Parnassia Groep. De second opinion afspraken van de PsyQ-partner waar de aanvraag wordt gedaan zijn leidend. Bekijk de vestigingen per partner.