Second opinion aanvragen

Second opinion aanvragen

pdf
Meer+info+over+psychodiagnostiek.png

PsyQ heeft jarenlange ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van cliënten met een psychische stoornis. Wij hebben gemerkt dat bij veel cliënten (en behandelaars) de behoefte bestaat aan een gespecialiseerd advies, ook als zij elders in behandeling zijn. Daarom bieden wij de mogelijkheid van een second opinion.

Hoe pak je een verzoek om second opinion aan?

Vraag erom bij je eigen behandelaar. Vertel hem of haar dat je een second opinion wilt. De meeste artsen reageren professioneel op jouw verzoek en  stimuleren het zelfs, bijvoorbeeld als ze weten dat bij een aandoening (nog) niet duidelijk is wat de beste behandeling is.

Verwijzers kunnen online een second opinion aanvraag versturen

Medische informatie

Van tevoren ontvangen wij graag alle relevante medische informatie. Het is belangrijk dat je alle gevraagde informatie meestuurt. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

  • getekende toestemmingsverklaring van de cliënt
  • overzicht behandelgeschiedenis
  • correspondentie eerdere opnames en behandeling
  • informatie co-morbiditeit (inclusief middelenmisbruik) en lichamelijke aandoeningen
  • huidige medicatie en, indien relevant, (respons op) medicatie in voorgeschiedenis.

Worden de kosten van een second opinion ook vergoed?

Veel zorgverzekeraars vergoeden een second opinion alleen als jouw behandelend arts je doorverwijst naar een collega. Als je zelf een second opinion regelt is het mogelijk dat je zorgverzekeraar niet alles vergoedt. Informeer daarom altijd bij je zorgverzekeraar hoe het precies zit.

Wie kunnen de aanvraag doen?

Huisartsen, psychologen en psychiaters kunnen verwijzen, andere disciplines in de ggz kunnen verwijzen in overleg met een psychiater.

Wil je arts geen verwijzing geven?

Vraag dan of je huisarts je kan verwijzen. Je hebt een verwijzing nodig om de second opinion vergoed te krijgen.

Als je huidige behandelaar niet instemt  met de second opinion, dan is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Uit een second opinion volgt in principe geen behandeling, uitsluitend een behandelingsadvies.