Second opinion aanvragen

Second opinion aanvragen

Meer+info+over+psychodiagnostiek.png

PsyQ heeft jarenlange ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van patiënten met een psychische stoornis. Wij hebben gemerkt dat bij veel patiënten (en behandelaars) de behoefte bestaat aan een gespecialiseerd advies, ook als zij elders in behandeling zijn. Daarom bieden wij de mogelijkheid van een second opinion.

Hoe pak je een verzoek om second opinion aan?

Vraag erom bij uw eigen behandelaar. Vertel hem of haar dat u een second opinion wilt. De meeste artsen reageren professioneel op uw verzoek en  stimuleren het zelfs, bijvoorbeeld als ze weten dat bij een aandoening (nog) niet duidelijk is wat de beste behandeling is.

Verwijzers kunnen online een second opinion aanvraag versturen

Medische informatie

Van tevoren ontvangen wij graag alle relevante medische informatie. Het is belangrijk dat u alle gevraagde informatie meestuurt. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

  • getekende toestemmingsverklaring van de patiënt
  • overzicht behandelgeschiedenis
  • correspondentie eerdere opnames en behandeling
  • informatie co-morbiditeit (inclusief middelenmisbruik) en lichamelijke aandoeningen
  • huidige medicatie en, indien relevant, (respons op) medicatie in voorgeschiedenis.

Worden de kosten van een second opinion ook vergoed?

Veel zorgverzekeraars vergoeden een second opinion alleen als uw behandelend arts u doorverwijst naar een collega. Als u zelf een second opinion regelt is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar niet alles vergoedt. Informeer daarom altijd bij uw zorgverzekeraar hoe het precies zit.

Wie kunnen de aanvraag doen?

Huisartsen, psychologen en psychiaters kunnen verwijzen, andere disciplines in de ggz kunnen verwijzen in overleg met een psychiater.

Wil uw arts geen verwijzing geven?

Vraag dan of uw huisarts u kan verwijzen. U hebt een verwijzing nodig om uw second opinion vergoed te krijgen.

Als uw huidige behandelaar niet instemt  met de second opinion, dan is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Uit een second opinion volgt in principe geen behandeling, uitsluitend een behandelingsadvies.