Iedereen is wel eens bang of angstig. Angst is een normale, gezonde reactie op een reële dreiging en zorgt ervoor dat u tijdelijk waakzamer bent. Bijvoorbeeld tijdens een inhaalmanouevre of als u plotseling in slecht weer bent beland. Het kan echter gebeuren dat deze gezonde angst 'ongezond' wordt en u angstklachten of zelfs een angststoornis ontwikkelt.

Als u een angststoornis hebt bent u óók bang in situaties die geen direct gevaar opleveren. U raakt bijvoorbeeld in paniek wanneer u een gesprek voert of u durft niet meer alleen naar buiten. Het gaat bij angststoornissen in alle gevallen om serieuze klachten die de kwaliteit van leven ernstig aantasten.

De klachten die horen bij angststoornissen:

 • Zijn buiten verhouding en vrijwel altijd aanwezig
 • Verschillen enorm van gewone emoties
 • Hebben niets meer te maken met een reactie op de omgeving
 • Belemmeren het dagelijks functioneren

Online test angststoornissen

Hebt u last van bovenstaande klachten en wilt u weten of deze mogelijk verband houden met een angststoornis? Doe dan onze online test. Houd er rekening mee dat de diagnose angststoornis alleen gesteld mag worden door een psycholoog of psychiater. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar PsyQ.

Soorten angststoornissen

Bij PsyQ behandelen we de volgende angststoornissen:

 • Paniekstoornis: bij een paniekstoornis heeft u last van hevige paniekaanvallen die meestal plotseling beginnen en ook snel weer over zijn. Tijdens een aanval bent u bang om flauw te vallen of zelfs dood te gaan.
 • Straatvrees: (agorafobie): plein- of straatvrees is angst die buitenshuis ontstaan, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, in de supermarkt of in een drukke winkelstraat. De angst kan zo hevig zijn dat u niet meer naar buiten durft.
 • Sociale fobie: een sociale fobie openbaart zich in gezelschap. U bent bang dat mensen u raar vinden. Voorbeelden van een sociale fobie zijn faalangst en spreekangst.
 • Piekerstoornis: mensen met een piekerstoornis hebben voortdurend last van vage en niet op de werkelijkheid gebaseerde angsten. U voelt zich bijvoorbeeld bedreigd, ongemakkelijk of onrustig.
 • Dwangstoornis: iemand met een dwangstoornis heeft last van dwanggedachten en herhaalt bepaalde handelingen steeds opnieuw. Een bekend voorbeeld van een dwangstoornis is smetvrees.
 • Hypochondrie: hypochondrie wordt ook wel ziekteangst, ziektevrees of ziektefobie genoemd. Als u hypochondrie hebt, vreest u dat u (ernstig) ziek bent en bezoekt u regelmatig de huisarts.
 • Ingebeelde lelijkheid: als u lijdt aan ingebeelde lelijkheid bent u ervan overtuigd dat u (of een bepaald lichaamsdeel) erg lelijk bent. U bent bang dat u daarom door anderen wordt afgewezen.

Symptomen angststoornis

Er zijn verschillende symptomen die kunnen wijzen op een angststoornis. De angststoornis symptomen die het meest voorkomen zijn:

 • Hoofdpijn
 • Buikpijn
 • Slaapproblemen
 • Geen honger of trek
 • Concentratieproblemen
 • Bange voorgevoelens
 • Bezorgdheid
 • Pikkelbaarheid
 • Nervositeit
 • Spanning en onrust
 • Angst om een (volgende) aanval te krijgen

Tijdens een angst- of paniekaanval kunt u ook last hebben van onderstaande angststoornis symptomen:

 • Hartkloppingen
 • Een pijnlijk of beklemmend gevoel op de borst
 • Ademnood
 • Duizeligheid
 • Zweten
 • Trillen
 • Misselijkheid
 • Tintelingen of een doof gevoel in uw ledematen
 • En gevoel van onwerkelijkheid
 • Angst om de controle te verliezen
 • Hyperventilatie (snel en gejaagd ademen)

Als u last hebt van (een aantal van) bovenstaande symptomen van een angststoornis is het belangrijk om contact op te nemen met uw huisarts.

TOPGGz keurmerk

Programma Angststoornissen van PsyQ heeft het TOPGGz keurmerk. Hiermee heeft dit programma bewezen te voldoen aan strenge criteria.
De patiënt krijgt op een afdeling met dit keurmerk hoog gespecialiseerde zorg (topklinische zorg) die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten, al dan niet door eigen onderzoek. De uitkomsten van die onderzoeken worden verwerkt in de behandelingen. Hierdoor krijgt de patiënt een behandeling die gebaseerd is op de meest recente inzichten.
Naast het programma Angststoornissen hebben ook de PsyQ afdelingen ADHD bij volwassenen en Depressie ambulant, team therapieresistente depressie dit TOPGGz keurmerk. Lees meer over dit keurmerk.

Tevredenheid

Ik geef PsyQ een gemiddeld rapportcijfer 8
Ik had na de behandeling geen klachten meer 55%
Mijn kwaliteit van leven is aanzienlijk verbeterd 47%