Dialectische Gedragstherapie (DGT)

Dialectische gedragstherapie (DGT)

pdf

Meer+informatie+over+groepsbehandeling.png

In Rotterdam, Den Haag en Heerlen wordt Dialectische Gedragstherapie (DGT) aangeboden, zoals ontwikkelt door Marsha Linehan. De focus van deze therapie ligt op het onderzoeken, bewust worden en veranderen van de denk-, gevoels- en gedragswijze waarop de cliënt met zichzelf en belangrijke anderen omgaat. Dit gebeurt door het aanleren van vaardigheden waardoor problemen op een meer constructieve en effectieve wijze kunnen worden opgelost. Centraal in de behandeling staat het hanteren van emoties die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden en het verminderen van zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag.

Wat houdt DGT in?

In een eerste kennismakingsgesprek wordt wederzijds informatie uitgewisseld. Daarnaast zijn deze gesprekken specifiek gericht op het verduidelijken van de motivatie voor behandeling, het formuleren van doelen en het tot stand komen van een behandelcontract. Wanneer duidelijk is geworden wat het aanbod passend voor jou is en er overeenstemming is bereikt over jouw behandelcontract kan er gestart worden met het programma.

Werkwijze dialectische gedragstherapie.

Het programma bestaat uit 3 onderdelen:

De DGT-groep is een half open groep. De groepstrainers zijn medewerkers die een uitgebreide DGT-training hebben gevolgd. Deze groepstrainers hebben een beperkte mogelijkheid om daarnaast ook alle individuele behandelingen voor hun rekening te nemen. Andere medewerkers binnen het programma (bijvoorbeeld SPV-en, psychologen of artsen) kunnen dus als individuele behandelaar een belangrijke rol vervullen. 

De therapie duurt een jaar. In dat jaar komen de deelnemers wekelijks een dagdeel bijeen in de groep en heb je wekelijks individuele therapie. Aan het eind van de dialectische gedragstherapie wordt bekeken of en op welke wijze eventuele vervolgbehandeling wordt verzorgd.  

Voor wie is DGT?

Je komt in aanmerking voor Dialectische Gedragstherapie, (DGT) wanneer bij jou de diagnose Borderline persoonlijkheidsproblematiek is gesteld en je regelmatig last hebt van:

  • ongewenste conflicten met anderen
  • instabiliteit op het gebied van relaties en zelfbeeld
  • impulsief en wispelturig gedrag
  • vaak bang zijn om in de steek gelaten te worden
  • wisselende stemming, somberheid, prikkelbaarheid
  • je regelmatig crisisachtig, paniekerig of zeer gespannen voelen
  • zelfverwonding of neiging daartoe
  • gedachten over niet meer willen leven.

Uitgangspunt van deze behandelmethode is dat je zelf verantwoordelijk bent voor jouw leven en dat je zelf kunt leren omgaan met crisissituaties en heftige emoties. Je komt niet in aanmerking voor DGT wanneer er sprake is van: 

  • Actief alcohol- en/of middelengebruik; 
  • Dat een groepsbehandeling behandelinhoudelijk niet passend is voor iemand. 

Kosten

Eenmalige kosten voor de aanschaf van de leerwijzer. Alle overige kosten worden vanuit de basisverzekering vergoed.