Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

Symptomen

pdf
Meer+informatie+over+ontwijkende+ps+bij+PsyQ.png

Iemand met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis heeft het idee dat hij of zij het leven niet alleen aankan. Er is te weinig vertrouwen in het eigen kunnen om ergens alleen aan te beginnen of ergens alleen naartoe te gaan. Om over het nemen van beslissingen nog maar te zwijgen.

Een persoon met een afhankelijke persoonlijkheid heeft dan ook veel advies en geruststelling van anderen nodig. Hij of zij zal een ander al snel om hulp vragen. Afhankelijke mensen voelen zich erg onprettig wanneer ze alleen zijn, je weet nooit wat er kan gebeuren. Ze zullen ervoor zorgen dat er altijd iemand anders in de buurt is op wie ze kunnen leunen. In relaties zijn ze daarom bang dat ze door de ander in de steek worden gelaten. Want wat dan?

Mensen met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis worden vaak gezien als erg aardig, lief en behulpzaam. Meningsverschillen gaan ze het liefst uit de weg, want het uiten van een eigen mening kan ertoe leiden dat je ruzie krijgt, of erger nog, dat de ander je verlaat.

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis symptomen

Kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis Iemand met een afhankelijke persoonlijkheid zal zichzelf ook gemakkelijk wegcijferen en heeft er alles voor over om steun en toeverlaat van anderen aan zich te binden. Soms gaan mensen met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis zo ver in hun verlangen naar een bron van steun, dat ze een relatie aangaan met een onaardig persoon of zelfs een persoon met (voor anderen) verkeerde bedoelingen. Deze emotionele afhankelijkheid kan in relaties leiden tot uitbuiting, geweld en soms zelfs misbruik. Het is kenmerkend dat het een hoop energie kost om steeds maar aardig te moeten doen en je irritaties te verbergen. Dit levert een hoop stress op.

Mensen met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis hebben ook vaak stressgerelateerde lichamelijke klachten of angststoornissen. Ook kunnen ze last hebben van somberheidklachten. Mensen met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis hebben vaak ook kenmerken van andere persoonlijkheidsstoornissen, zoals de borderline persoonlijkheidsstoornis.

Ontstaan afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 0,4 tot 1,7 procent van de mensen uit de algemene bevolking deze stoornis heeft. Er zijn meer vrouwen dan mannen met een afhankelijke persoonlijkheid. Hoe een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis bij iemand ontstaat is per persoon verschillend. Het gaat om een ingewikkelde mix van factoren die elkaar beïnvloeden. Een mix die er voor iedereen anders uitziet.

Iedereen wordt geboren in een ander lichaam en met een ander temperament (je aangeboren sterke kanten en kwetsbaarheden). In de wetenschappelijke literatuur zijn er aanwijzingen gevonden dat een lagere intelligentie en een vertraging in de ontwikkeling (motorisch en spreekvaardig) het risico op de ontwikkeling van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis verhogen. Hoe de aanleg van een persoon zich verder ontwikkelt, hangt af van de ervaringen die je in het leven opdoet en de omstandigheden waarin je opgroeit. Als je bijvoorbeeld opgroeit in een gezin waarin je ouders erg beschermend waren en jij niet geleerd hebt om dingen zelf te doen, zal dat je afhankelijkheid voeden, zeker als je zelf al wat angstig aangelegd bent.

Negatieve ervaring

Over de invloed van negatieve levensgebeurtenissen op de ontwikkeling van de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis is nog weinig bekend. Wel kan voorzichtig worden gesteld dat er een verband is met negatieve ervaringen. Zo hebben mensen met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis vaker dan anderen te maken gehad met verwaarlozing als kind en lichamelijk misbruik.

Behandeling afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

Psychotherapie heeft als doel om optimaal te functioneren binnen mogelijkheden en beperkingen door het verkrijgen van inzicht, het leren van meer adaptieve copingsstrategieën*, het bewust worden van het eigen aandeel en het aandeel van de sociale omgeving, binnen het heden en verleden. De behandeling afhankelijke persoonlijkheidsstoornis is een bewezen effectieve behandeling.