Familie en naasten

Aandacht voor familie en naasten

Meer+informatie+over+familie+en+naasten+bij+PsyQ

Bij PsyQ besteden wij tijdens de behandeling van de psychische klachten ook aandacht aan het samenleven thuis als een duurzame bron van kracht: wij spelen als behandelaars immers maar een tijdelijke rol in uw leven.

Aandacht voor familie en naasten

Familie en naasten betrekken wij op maat bij de behandeling, als bron van hulp, maar ook om er voor te zorgen dat niet alleen u, maar ook zij zich gesteund weten bij deze ingewikkelde fase in het samenleven. Dit kan bij de start van de behandeling zijn, maar ook tijdens de behandeling kunnen familie en/of naasten actief betrokken worden en gevraagd naar hen ervaring of om de actuele verhoudingen te bespreken met elkaar.

Een onderdeel van iedere behandeling is de psycho-educatie en richt zich  op het geven van voorlichting en informatie over de ziekte, oorzaken, symptomen, het verloop, de gevolgen en de behandeling aan de patiënt en/of familie en naastbetrokkenen.

Wordt mijn partner betrokken bij de therapie?

Het kan zijn dat uw partner een keer wordt meegevraagd voor een gesprek. Door dit gesprek krijgt uw partner meer inzicht in uw problemen. Daarnaast kan ook de behandelaar in zo'n gesprek meer inzicht krijgen in uw problematiek.Als u hier bezwaar tegen heeft respecteren wij dat.

Kinderen

Een apart hoofdstuk verdienen de kinderen. Kinderen zien vaak meer dan u denkt. U zou het hen zo graag willen besparen. U wilt hen helemaal niet belasten met uw zorgen, u wilt hen niet tekort doen, ook al bent u niet in goede doen.

Voorbeelden van specifiek behandelaanbod voor familie en naasten zijn:

Bipolaire stoornis cursus (groep)
De cursus ondersteunt patiënten, partner en familieleden om de last van de ziekte te verminderen. Samen met lotgenoten leert u op welke manier met de ziekte kan worden omgegaan.

Familievertrouwenspersoon
Hij/zij geeft informatie en advies en biedt begeleiding en bemiddeling.
De familievertrouwenspersoon zet zich in voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen de instelling, het behandelteam en de naasten.

Ondersteuningsgroep ADHD
De ondersteuningsgroep is bedoeld voor partners, familieleden en direct betrokkenen van volwassenen waarbij de diagnose diagnose ADHD is gesteld. De cursus biedt ondersteuning door het verstrekken van informatie en onderlinge uitwisseling van ervaringen.

Ondersteuningsgroep Borderline persoonlijkheidsstoornis
Het omgaan met iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis kan ingewikkeld en verwarrend zijn. De stoornis manifesteert zich in relaties met anderen, met name in relatie met ouders, partners en anderen in het gezin.

Systeemtherapie
Systeemtherapie, meer bekend als (partner-) relatietherapie of gezinstherapie, is een vorm van therapie waarbij de aandacht niet zozeer op het individu is gericht maar op wat zich afspeelt tussen individuen die deel uitmaken van elkaars leven, het systeem.