Bij PsyQ besteden wij tijdens de behandeling van de psychische klachten ook aandacht aan het samenleven thuis als een duurzame bron van kracht: wij spelen als behandelaars immers maar een tijdelijke rol in uw leven.

Aandacht voor familie en naasten

Familie en naasten betrekken wij op maat bij de behandeling, als bron van hulp, maar ook om er voor te zorgen dat niet alleen u, maar ook zij zich gesteund weten bij deze ingewikkelde fase in het samenleven.

Dit kan op diverse manieren en momenten in de behandeling:

  • bij aanvang zodat u ons en elkaar informatie kunt leveren over hoe u uw naaste meemaakt, nu en voordat de psychische klachten zich voordeden
  • bij aanvang zodat u van ons informatie kunt krijgen over de aandoening en de behandeling en daaropvolgend over het beloop ervan
  • ervaringen delen met anderen in een gelijke situatie. Bijvoorbeeld in een ondersteuningsgroep voor familie en naasten, of een cursus.
  • in combinatie met de individuele behandeling om gezamenlijk te leren de symptomen het hoofd te bieden en bijvoorbeeld te voorkomen dat ongewild uw steun averechts uitpakt: systeemtherapie
  • in combinatie met of als het centrale deel van de behandeling wanneer de verstoorde verhoudingen met elkaar het dagelijks leven zodanig ontregelen dat deze prioriteit moeten krijgen boven de individuele klachten: systeemtherapie
  • een apart hoofdstuk verdienen de kinderen

Familievertrouwenspersoon

Lukt het (nog) niet om de juiste ingang te vinden naar de hulpverleners van uw naaste?

De familievertrouwenspersoon zet zich in voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen de instelling, het behandelteam en de naasten.

Ons behandelaanbod Ons behandelaanbod

Bipolaire stoornis, cursus (groep) De cursus ondersteunt patiënten, partner en familieleden om de last van de ziekte te verminderen. Samen met lotgenoten leert u op welke manier met... Lees verder
Familievertrouwenspersoon Heeft u een familielid of naaste die in behandeling is bij PsyQ? Dan kunt u informatie en advies, begeleiding en bemiddeling krijgen van een... Lees verder
PsyQ betrekt familie en naasten op maat bij een behandeling. Kinderen Kinderen zien vaak meer dan u denkt. U zou het hen zo graag willen besparen. U wilt hen helemaal niet belasten met uw zorgen, u wilt hen niet... Lees verder
Ondersteuningsgroep ADHD voor familie en naasten De ondersteuningsgroep is bedoeld voor partners, familieleden en direct betrokkenen van volwassenen waarbij de diagnose ADHD is gesteld. Het is... Lees verder
Persoonlijkheidsstoornis, ondersteuningsgroep familie en naasten Voor familieleden en direct betrokkenen van volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis , die bij PsyQ in behandeling zijn, bieden wij... Lees verder
PsyQ - Onderzoek laat zien dat groepsbehandeling bijzonder effectief is. Psycho-educatie Psycho-educatie richt zich met name op het geven van voorlichting en informatie aan de patiënt en/of familie en naastbetrokkenen over de ziekte,... Lees verder
Systeemtherapie Systeemtherapie, meer bekend als (partner-) relatietherapie of gezinstherapie, is een vorm van therapie waarbij de aandacht niet zozeer op het... Lees verder