Familie en naasten

Aandacht voor familie en naasten

pdf

Meer+informatie+over+familie+en+naasten+bij+PsyQ.png

Psychische aandoeningen raken niet alleen degene met de aandoening, maar ook zijn of haar naasten: partners, ouders, (volwassen) kinderen, broers, zussen en vrienden.

Als familielid of naaste ben jij vaak degene die het beste kan aangeven of oplossingen haalbaar zijn of wat er nodig is om tot oplossingen te komen voor jouw familielid of vriend(in). Bovendien kun je in het dagelijks leven vaak meer aanwezig zijn dan een behandelaar. Daarom vinden wij het belangrijk om je te informeren over, en te betrekken bij de behandeling. De zorg voor, en ondersteuning van (jonge) kinderen van onze patiënten, is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Organisaties voor familie en naasten

Vaak voelt het alsof je de enige bent die met iemand met een psychische aandoening te maken heeft. Maar je bent niet alleen. PsyQ Nederland is een instelling die bestaat uit een samenwerkingsverband van 4 organisaties. Lentis, MET ggz, Mondriaan en Parnassia Groep. Alle 4 zijn actief in het ondersteunen van familie en naasten. Samen helpen we familieleden en naasten op weg naar lotgenoten, informatie en de beste zorg. Welke bij je past hangt af van waar je precies ondersteuning bij zoekt; elke organisatie heeft zijn eigen aanpak en ondersteuning.

Familieraad

De Familieraad behartigt de belangen van de naasten van patiënten van PsyQ Nederland richting directie en bestuur. Zijn doen dit door het beleid te volgen en contact te onderhouden met directie en bestuur. Daarnaast maakt de Familieraad zich sterk om de kwaliteit van de zorg te verhogen.

De Familievertrouwenspersoon (FVP)

De Familievertrouwenspersoon (FVP) biedt individuele ondersteuning. Je kunt bijvoorbeeld bij de FVP aankloppen wanneer je niet tevreden bent over de bejegening van hulpverleners of over de manier waarop ze jou als naaste betrekken bij de zorg. De FVP heeft een onafhankelijke positie en werkt vanuit de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

Familieklachtrecht

Ben je ontevreden, of voel je je niet begrepen? Of zijn jouw vragen niet of onjuist beantwoord? Het is voor zowel familie/naaste, als de hulpverlener het beste om de klacht eerst met elkaar te bespreken. Verloopt dit niet naar tevredenheid of heb je daar geen behoefte aan? Je kan dan schriftelijk een formele klacht indienen via de klachtencommissie.

Familiebijeenkomsten

PsyQ organiseert met regelmaat bijeenkomsten voor familie en naasten. Men wordt daar geïnformeerd over specifieke aandoeningen en men kan ervaringen delen en uitwisselen. De deelnemers leren veel van elkaar en van de aanwezige behandelaren.

Familieorganisaties

Buiten PsyQ zijn er verscheidene organisaties die speciaal voor familie en naasten bijeenkomsten organiseren om informatie over psychiatrische problemen te geven en ervaringen uit te wisselen met anderen (lotgenotencontact). Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning, telefonische hulp of individuele belangenbehartiging. Op parnassiagroep.nl staat een lijst aan familieorganisaties.