Directieraad

Directieraad leden

pdf

Een directieraad is verantwoordelijk voor de borging van kwaliteit van PsyQ, het naleven van de richtlijnen en geeft uitvoering aan het jaarplan van PsyQ Nederland.

De directieraad van PsyQ Nederland bestaat uit vier vertegenwoordigers vanuit de vier werkorganisaties van Lentis, MET ggz, Mondriaan en Parnassia Groep. De vertegenwoordiger van Parnassia Groep is tevens voorzitter van de directieraad. 

De leden van de directieraad bekleden binnen hun eigen organisaties de functie van manager, bestuurder of directeur.

  • Annet Spijker: directeur zorg van PsyQ/Parnassia Groep en voorzitter van de directieraad PsyQ Nederland
  • Robin Kist: manager algemene zaken PsyQ/Lentis         
  • René de Bruijn: directeur zorg, psychiater Mondriaan Volwassenen, PsyQ Zuidoost Nederland, Mondriaan
  • Irene Stover: directeur behandeling MET ggz

Componence Asset List

Directieraad
Directieraad
Directieraad
Directieraad