Directieraad

Directieraad leden

pdf

De directieraad PsyQ Nederland bestaat uit drie vertegenwoordigers vanuit de vier werkorganisaties: één vertegenwoordiger vanuit Lentis, één vertegenwoordiger vanuit Mondriaan en MET ggz, en één vertegenwoordiger, tevens voorzitter van de directieraad, vanuit Parnassia Groep.

De leden van de directieraad bekleden binnen hun eigen organisaties de functie van manager, bestuurder of directeur.
  • Annet Spijker: directeur zorg van PsyQ/Parnassia Groep en voorzitter van de directieraad PsyQ Nederland
  • Robin Kist: manager algemene zaken PsyQ/Lentis         
  • Betty Butz: klinisch psycholoog, supervisor, leertherapeut en opleider cognitieve gedragstherapie en schematherapie bij PsyQ/METggz. Betty vertegenwoordigt binnen de directieraad tevens Mondriaan.

Componence Asset List

Directieraad
Directieraad
Directieraad