Directieraad

Directieraad leden

pdf

Een directieraad is verantwoordelijk voor de borging van kwaliteit van PsyQ, het naleven van de richtlijnen en geeft uitvoering aan het jaarplan van PsyQ Nederland.

De directieraad van PsyQ Nederland bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de drie werkorganisaties van Lentis, Mondriaan en Parnassia Groep. De vertegenwoordiger van Parnassia Groep is tevens voorzitter van de directieraad. 

De leden van de directieraad bekleden binnen hun eigen organisaties de functie van manager, bestuurder of directeur.

  • Jurgen Verbeeck: directeur zorg van PsyQ/Parnassia Groep en voorzitter van de directieraad PsyQ Nederland
  • Robin Kist: manager algemene zaken PsyQ/Lentis         
  • Geerke van der Meijden: Zorgdirecteur Volwassenen en klinisch psycholoog bij Mondriaan

Componence Asset List