Directieraad

Directieraad leden

pdf

De directieraad PsyQ Nederland bestaat uit drie vertegenwoordigers vanuit de vier werkorganisaties: één vertegenwoordiger vanuit Lentis, één vertegenwoordiger vanuit Mondriaan en MET ggz, en één vertegenwoordiger, tevens voorzitter van de directieraad, vanuit Parnassia Groep.

De leden van de directieraad bekleden binnen hun eigen organisaties de functie van manager, bestuurder of directeur.
  • Annet Spijker: directeur zorg van PsyQ/Parnassia Groep en voorzitter van de directieraad PsyQ Nederland
  • Robin Kist: manager algemene zaken PsyQ/Lentis         
  • Petra Spee: MBA is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en bedrijfskundige. Bij MET ggz vervult ze de functie van manager Volwassenen en Acute zorg in Noord- en Midden-Limburg.
     

Componence Asset List

Directieraad
Directieraad
Directieraad