Symptomen trauma/PTSS

Symptomen psychotrauma/PTSS

pdf
Informatie+over+psychotrauma+bij+PsyQ.png

De belangrijkste klacht bij een psychotrauma of PTSS is het steeds weer opnieuw beleven van de verschrikkelijke gebeurtenis. Lees welke symptomen of kenmerken van Trauma/PTSS er nog meer zijn. 

De klachten kunnen grofweg worden onderverdeeld in vier soorten klachten: herbelevingen, vermijdingsreacties, negatieve gedachten en gevoelens en sterke prikkelbaarheid of hyperactivatie.

1. Herbelevingen

Nare herinneringen; beelden en gedachten die zich vaak opdringen. Angstige dromen over de traumatische gebeurtenis. Je reageert soms alsof de traumatische gebeurtenis opnieuw plaatsvindt. Je voelt je erg angstig als je wordt geconfronteerd met iets wat met deze gebeurtenis in verband staat. De reacties kunnen zowel psychisch als lichamelijk van aard zijn, denk aan een snellere hartslag of ademhaling, trillen en zweten.

"Ik heb 16 jaar in oorlogsgebied gewerkt en ben al geruime tijd terug in Nederland. Ik heb last van herbelevingen en agressieve gevoelens. Is dit normaal?"

Een herinnering aan traumatische gebeurtenissen laat zich nooit uitwissen. Je kunt er geruime tijd geen last van hebben en er nauwelijks aan (terug)denken. Maar er kan iets gebeuren, waardoor gedachten sterk teruggaan naar de gebeurtenissen van destijds. Het horen van een bepaald geluid wordt bijvoorbeeld geassocieerd met een geluid ten tijde van de traumatische ervaring. Wanneer je iets hoort of ziet, kan dat verband hebben met iets wat je destijds heeft meegemaakt.

Dus helemaal weg is het nooit.

Je kunt wel leren omgaan met herbelevingen en de gevoelens die dit oproept. Bij PsyQ Trauma en PTSS zijn meerdere mogelijkheden. Samen met jou kijken we naar de behandeling die het best past bij jouw situatie.

2. Vermijdingsreacties

Vermijden van gedachten, gevoelens of situaties, bijvoorbeeld door activiteiten, plaatsen en mensen te vermijden die herinneringen aan het trauma oproepen.

3. Negatieve gedachten, afgestompte gevoelens

Je kunt je een belangrijk onderdeel van het trauma niet herinneren. Je interesse voor (vroegere) waardevolle activiteiten is sterk afgenomen. Je gevoelens voor jezelf of voor anderen zijn zijn vlak geworden en je voelt je minder verbonden.

4. Sterke prikkelbaarheid of hyperactivatie

Dit kan zich uiten in moeilijk in slaap vallen en blijven, prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, concentratiemoeilijkheden, overdreven waakzaamheid of schrikachtig zijn.

Meer symptomen trauma of PTSS

Hoe weet je dat je PTSS hebt? Naast bovenstaande vier soorten klachten zijn er nog meer belangrijke kenmerken:

 • gevoelens van vervreemding
 • emotionele vervlakking
 • slaapstoornissen
 • angsten
 • schuldgevoelens
 • machteloosheid

Als deze klachten zich langer dan een maand voordoen, kan er sprake zijn van psychotrauma of een Post Traumatische Stressstoornis (PTSS).

Andere symptomen of klachten bij PTSS en/of psychotrauma, die we vaker zien zijn:

 • nachtmerries en angstige dromen over het trauma
 • vergrote alertheid
 • vermijding van situaties die herinneren aan het trauma, bijvoorbeeld door
 • moeite met concentreren
 • overdreven schrikreacties of paniekaanvallen
 • agressie-uitbarstingen of uiterst geremde boosheid
 • stemmingswisselingen, waaronder depressie
 • lichamelijke klachten
 • zeer laag zelfbeeld
 • angst dat eventuele kinderen misbruikt worden
 • overbezorgdheid ten aanzien van de kinderen
 • zelfbeschadiging (automutilatie)
 • verdoven door middel van drank of drugs.

Trauma en andere klachten of stoornissen

Naast de hierboven beschreven symptomen kunnen na een traumatische ervaring nog andere klachten en stoornissen optreden. Denk hierbij aan rouw, aan een depressieve stoornis, een angst-of dwangstoornis maar ook verslavingsproblematiek. Daarnaast kunnen klachten als schuldgevoelens, schaamte, machteloosheid, eetproblemen, een laag zelfbeeld en zelfbeschadiging voorkomen.

Complexe PTSS en de symptomen

Mensen kunnen een complexe PTSS ontwikkelen wanneer zij langdurig en ernstig werden getraumatiseerd op jonge leeftijd. Hierbij denken we aan seksueel misbruik, lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing en geweld. Complexe PTSS heeft dezelfde symptomen als PTSS, maar heeft daarnaast ook nog andere kenmerken.

Naast vermijding, herbeleving en spanning is er ook sprake van dissociatieve momenten. Dat betekent dat bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst. Ze zijn tijdelijk niet 'oproepbaar' of vertonen minder samenhang. Ook is er sprake van emotieregulatie-problematiek: je raakt snel overspoeld en bent moeilijk te kalmeren. Sommige mensen proberen emoties de baas te worden door zich risicovol te gedragen of zichzelf te beschadigen.

Als er sprake is van complexe PTSS wordt vaak gekozen voor traumagerichte behandeling. Soms kan het nodig zijn om eerst beter te leren omgaan met emoties en om sociale vaardigheden te leren.

Behandeling trauma PTSS ook online

De behandelingen voor Trauma en PTSS kunnen zowel fysiek, op een van onze locaties, als gedeeltelijk- of volledig online plaatsvinden. Bekijk alle behandelmogelijkheden voor Trauma en PTSS of doe de Trauma & PTSS test