Life Chart behandeling

Life Chart behandeling

Meer+informatie+over+individuele+behandeling+bij+PsyQ

De Life Chart is een methode om zicht te krijgen op:

  • het beloop van de stemming over de tijd
  • in relatie tot stressvolle gebeurtenissen
  • medicatieveranderingen
  • slaap

Er zijn een aantal varianten in gebruik, die verschillen in hoe vaak je de Chart invult. Er is bijvoorbeeld een variant waarbij u maandelijks een gemiddelde score geeft voor uw stemming, maar ook zijn er dagelijks of wekelijks in te vullen Life Charts.

Het grote voordeel van de life chart is dat er - na een periode van bijhouden van de stemming en de andere factoren - een grafiek ontstaat. Zo wordt in één oogopslag duidelijk hoe het verloop van de stemming is en waar het mis kan zijn gegaan.

Welke thema’s houdt u bij in de Life Chart?

Bij het invullen van de life chart, zoals bijvoorbeeld in de online behandelmodule, zijn er een aantal onderwerpen verdeeld in vier blokken:

  1. Stemmingsindicator: geef hier steeds aan hoe uw gemiddelde stemming was in de afgelopen week/maand. Als er sprake was van somberheid of manie, kunt u vervolgens aangeven hoe intens deze waren en in hoeverre ze uw functioneren beïnvloed hebben. We hebben hiervoor een overzicht gemaakt met ernstindicatoren, die u kunt vinden bij het invullen van de stemmingsindicator
  2. Medicijngebruik: Hier vult u in of en welke medicijnen u hebt gebruikt in de periode die u scoort. Bij het invullen van het medicijngebruik is het van belang om de naam, de dosering en de toedieningsvorm (capsule, tablet, drank etc) goed in te vullen. U moet het 1 keer goed invullen, de week of maand erna onthoudt het programma de medicatie namelijk
  3. Alcohol en andere consumpties: denk hierbij aan drugs, maar ook aan excessieve inname van cafeïnehoudende dranken zoals koffie en energy drinks
  4. Gebeurtenissen: hier kunt u aangeven of er zich belangrijke voorvallen in uw leven hebben voorgedaan en wat de invloed hiervan is geweest op uw stemming.