Life Chart behandeling

Life Chart behandeling

pdf

Meer+informatie+over+individuele+behandeling+bij+PsyQ.png

De Life Chart is een methode om zicht te krijgen opvhet beloop van de stemming over de tijd in relatie tot stressvolle gebeurtenissen, medicatieveranderingen en slaap.

Er zijn een aantal varianten in gebruik, die verschillen in hoe vaak je de Chart invult. Er is bijvoorbeeld een variant waarbij je maandelijks een gemiddelde score geeft voor jouw stemming, maar ook zijn er dagelijks of wekelijks in te vullen Life Charts.

Het grote voordeel van de life chart is dat er - na een periode van bijhouden van de stemming en de andere factoren - een grafiek ontstaat. Zo wordt in één oogopslag duidelijk hoe het verloop van de stemming is en waar het mis kan zijn gegaan.

Er zijn ook andere behandelingen beschikbaar, zoals interpersoonlijk sociaal ritme therapie en een VERS-training

Welke thema’s houd je bij in de Life Chart?

Bij het invullen van de life chart, zoals bijvoorbeeld in de online behandelmodule, zijn er een aantal onderwerpen verdeeld in vier blokken:

  1. Stemmingsindicator: geef hier steeds aan hoe je gemiddelde stemming was in de afgelopen week/maand. Als er sprake was van somberheid of manie, kun je vervolgens aangeven hoe intens deze waren en in hoeverre ze jouw functioneren beïnvloed hebben. We hebben hiervoor een overzicht gemaakt met ernstindicatoren, die je kunt vinden bij het invullen van de stemmingsindicator
  2. Medicijngebruik: Hier vul je in of en welke medicijnen je hebt gebruikt in de periode die je scoort. Bij het invullen van het medicijngebruik is het van belang om de naam, de dosering en de toedieningsvorm (capsule, tablet, drank etc) goed in te vullen. Je moet het 1 keer goed invullen, de week of maand erna onthoudt het programma de medicatie namelijk
  3. Alcohol en andere consumpties: denk hierbij aan drugs, maar ook aan excessieve inname van cafeïnehoudende dranken zoals koffie en energy drinks
  4. Gebeurtenissen: hier kun je aangeven of er zich belangrijke voorvallen in je leven hebben voorgedaan en wat de invloed hiervan is geweest op je stemming.