Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek

pdf

Meer+info+over+psychodiagnostiek.png

Vaak zal de huisarts goed kunnen inschatten wat er met iemand aan de hand is. Soms is dat niet meteen duidelijk, en is meer informatie nodig. De huisarts kan dan bij PsyQ een psychodiagnostisch onderzoek aanvragen. Door zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen kunnen we jou de best passende behandeling voorstellen.

Psychodiagnostisch onderzoek

Ook kan het zijn dat je al in behandeling bent bij PsyQ of bij een andere instelling, en dat er vragen zijn over de diagnose. Soms is er behoefte aan meer informatie over welke behandeling geschikt voor je zou kunnen zijn.

In al deze gevallen kan psychodiagnostisch onderzoek aangevraagd worden. Het gaat dan altijd om het beantwoorden van een specifieke vraag.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan

  • zijn er aanwijzingen voor autisme?
  • wat is iemands intelligentieniveau?
  • zijn er geheugenstoornissen?
  • is er sprake van ADHD?
  • blijft het onduidelijk hoe jouw klachten verklaard kunnen worden?
  • hoe zit iemands persoonlijkheid in elkaar, wat zijn sterke en minder sterke kanten?
  • zijn er problemen in de persoonlijkheid bijvoorbeeld met emoties en relaties?

Hoe ziet een psychodiagnostisch onderzoek eruit?

In het eerste gesprek zal de psycholoog die het onderzoek uitvoert je uitleggen hoe het onderzoek eruit zal zien. Afhankelijk van jouw vraag en die van de verwijzer, wordt bepaald welke onderzoeken nodig zijn. Soms doen we ook een intelligentie test. Zo'n onderzoek geeft inzicht in je denkvermogen. 

Meestal bestaat een onderzoek uit een of meer gesprekken, het afnemen van vragenlijsten en het uitvoeren van praktische testen, schrijf- of vertelopdrachten. Je eigen, actieve inbreng is voor het onderzoek van groot belang.

Soms zal de onderzoeker vragen om iemand uit je omgeving mee te brengen (b.v. je partner of een van je ouders) voor aanvullende informatie.

Vaak kom je binnen een aantal weken twee of drie keer een dagdeel langs. De totale duur van het onderzoek van het eerste gesprek tot het gesprek met de uitslag neemt gemiddeld vier tot zes weken in beslag.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden met je besproken en verwerkt in een verslag. Dit verslag wordt, als je daarvoor toestemming geeft, aan de aanvrager van het onderzoek gestuurd.

Aanmelden voor psychodiagnostisch onderzoek?

Wanneer je denkt dat een psychodiagnostisch onderzoek je kan helpen bij vragen over wat er aan de hand is, dan kun je contact opnemen met je arts of behandelaar. Deze kan je in overleg verwijzen.

Ook kan je huisarts of behandelaar telefonisch overleggen met een medewerker van het psychodiagnostisch centrum.