Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek

Meer+info+over+psychodiagnostiek.png

Vaak zal de huisarts goed kunnen inschatten wat er met iemand aan de hand is. Soms is dat niet meteen duidelijk, en is meer informatie nodig. De huisarts kan dan bij PsyQ een psychodiagnostisch onderzoek aanvragen.

Psychodiagnostisch onderzoek

Ook kan het zijn dat u al in behandeling bent bij PsyQ of bij een andere instelling, en dat er vragen zijn over de diagnose. Soms is er behoefte aan meer informatie over welke behandeling geschikt voor u zou kunnen zijn.

In al deze gevallen kan psychodiagnostisch onderzoek aangevraagd worden. Het gaat dan altijd om het beantwoorden van een specifieke vraag.

U kunt bijvoorbeeld denken aan

  • zijn er aanwijzingen voor autisme?
  • wat is iemands intelligentieniveau?
  • zijn er geheugenstoornissen?
  • is er sprake van ADHD?
  • blijft het onduidelijk hoe uw klachten verklaard kunnen worden?
  • hoe zit iemands persoonlijkheid in elkaar, wat zijn sterke en minder sterke kanten?
  • zijn er problemen in de persoonlijkheid bijvoorbeeld met emoties en relaties?

Hoe ziet een psychodiagnostisch onderzoek eruit?

In het eerste gesprek zal de psycholoog die het onderzoek uitvoert u uitleggen hoe het onderzoek eruit zal zien. Afhankelijk van uw vraag en die van de verwijzer, wordt bepaald welke onderzoeken nodig zijn. Meestal bestaat een onderzoek uit een of meer gesprekken, het afnemen van vragenlijsten en het uitvoeren van praktische testen, schrijf- of vertelopdrachten.
Uw eigen, actieve inbreng is voor het onderzoek van groot belang.

Soms zal de onderzoeker vragen om iemand uit uw omgeving mee te brengen (b.v. uw partner of een van uw ouders) voor aanvullende informatie.

Vaak komt u binnen een aantal weken twee of drie keer een dagdeel langs. De totale duur van het onderzoek van het eerste gesprek tot het gesprek met de uitslag neemt gemiddeld vier tot zes weken in beslag.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden met u besproken en verwerkt in een verslag. Dit verslag wordt, als u daarvoor toestemming geeft, aan de aanvrager van het onderzoek gestuurd.

Aanmelden voor psychodiagnostisch onderzoek?

Wanneer u denkt dat een psychodiagnostisch onderzoek u kan helpen bij vragen over wat er aan de hand is, dan kunt u contact opnemen met uw arts of behandelaar. Deze kan u in overleg verwijzen.

Ook kan uw huisarts of behandelaar telefonisch overleggen met een medewerker van het psychodiagnostisch centrum.