Mentalization-Based Treatment (MBT)

Mentalization-based treatment

Mentalization-Based Treatment (MBT) is een bewezen effectieve behandeling voor volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS).Vaak hebben deze mensen naast de borderline persoonlijkheidsproblematiek ook andere problemen zoals een depressie, angststoornis of problemen naar aanleiding van trauma’s.

Wat is mentaliseren?

Mentaliseren houdt in, dat u uw eigen gedrag en dat van anderen kunt begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. Bijvoorbeeld bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) neemt het mentaliserend vermogen snel af bij verhoogde spanning. Als dat gebeurt, worden zij overspoeld door emoties, voelen zich snel bekritiseerd of afgewezen, vullen zij gedachten bij anderen in of reageren impulsief vanuit een bepaalde gevoelstoestand. Anderen vermijden echte relaties en voelen zich regelmatig leeg, alleen of waardeloos. U kunt zich voorstellen dat dit kan leiden tot problemen in uw leven wanneer dit lang aanhoudt.

Doel van MBT 

MBT behandelingen zijn gericht op het versterken van het mentaliserend vermogen. U leert bij MBT het gedrag van uzelf en anderen waar te nemen en te begrijpen. U leert de gevoelens, gedachten en bedoelingen van anderen te begrijpen. Dat helpt u om beter met anderen en uzelf om te gaan, waardoor uw klachten verminderen.