Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

pdf

Bij PsyQ kun je terecht voor verschillende vormen van therapie, zoals individuele gesprekken, groepsbehandeling en online behandeling. De kosten hiervoor worden vergoed door de basisverzekering van je zorgverzekering, met uitzondering van het eigen risico. Op deze pagina delen we meer informatie over de kosten en vergoedingen van onze zorg.

Om er zeker van te zijn dat de behandeling wordt vergoed door je zorgverzekeraar, is het belangrijk om te weten welke polis je hebt. Ook kan het zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen. Het kan ook zijn dat je zelf een hoger eigen risico hebt gekozen, en daarmee ook een lagere premie. Het is dan wel zo dat je meer moet bijdragen aan een behandeling. Raadpleeg daarom altijd je zorgverzekeraar voor meer informatie over de kosten en vergoedingen.

Afspraken over kosten ggz-zorg

Het zorgprestatiemodel is sinds 2022 de nieuwe manier van bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg. Dit model legt de algemene regels vast over hoe alle ggz-instellingen een behandeling in rekening brengen en hoe de rekening betaald moet worden. Het gaat hierbij alleen om de betaling van de zorg en niet om welke zorg je krijgt of hoe je die krijgt.

Rekening en vergoeding inzien via jouw zorgverzekering

Wanneer je een behandeling hebt gehad bij PsyQ, sturen wij wekelijks een rekening naar jouw zorgverzekeraar. Op deze rekening staat precies vermeld wanneer en door wie je behandeld bent, en voor hoelang. Dit zorgt voor transparantie in de kosten van de behandeling. Via jouw zorgverzekeraar kan je deze rekening inzien, zodat je weet welke kosten zijn gemaakt en of je eigen risico moet betalen.

Veelgestelde vragen Kosten en vergoedingen

Soms tekenen wij pas later in het jaar een contract met je zorgverzekeraar. Wij kunnen pas een rekening sturen naar de zorgverzekeraar als we een contract met de zorgverzekeraar hebben getekend.

PsyQ Nederland is een samenwerkingsverband tussen de zorgbedrijven Lentis, Mondriaan en Parnassia Groep. De vergoeding kan per partner soms iets verschillen. Actuele informatie over vergoedingen vind je daarom direct bij:

Bekijk hier het overzicht van vestigingen per partner.

De rekening ontvang je van je zorgverzekeraar.

Vragen over je rekening kun je stellen aan je zorgverzekeraar.&

Op de rekening van de zorgverzekeraar staan de datum van behandeling en de naam door wie je bent behandeld. Wij sturen jouw verzekeraar een rekening met onder meer de volgende gegevens:

 • Diagnose* 
 • (Regie)Behandelaar 
 • Tijdsduur 
 • Zorgvraagtype (informatie over de zorgvraag)* 
 • Setting (zorgvorm op basis van inzet en discipline zoals ambulant, klinisch, forensisch) 
 • Datum van behandeling 
 • Gegevens van de verwijzer 

*Wij zijn verplicht bepaalde informatie aan je verzekeraar door te geven. Het zorgvraagtype en de diagnose zijn een wettelijk verplicht onderdeel van onze factuur naar de zorgverzekeraars en aanlevering aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als je niet wil dat de zorgverzekeraar en/of de NZa op de hoogte is van jouw zorgvraagtype en/of je diagnose, dan heb je het recht om hiertegen bezwaar te maken. Je vult dan samen met jouw behandelaar een privacy-verklaring in.

Jouw verzekeraar stuurt je een overzicht met daarop de behandelingen die je hebt gehad en op welke datum dat is geweest. Hoe dat overzicht eruitziet en wat er precies op staat verschilt per verzekeraar.

Onze behandeling valt onder de basisverzekering. Dat betekent dat je alleen het eigen risico betaalt. Het eigen risico wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid en de verzekeraars. In 2023 is het eigen risico € 385,- per jaar. Het kan zijn dat je een hoger eigen risico hebt afgesproken met je verzekeraar. 

Elk jaar betaal je je eigen risico, dus als je in december in zorg komt en je behandeling pas in het volgende jaar wordt afgerond, betaal je 2 keer je eigen risico.

Van tevoren is het niet mogelijk om een prijsopgave voor een intake en/of behandeling te geven. De kosten zijn afhankelijk van het aantal, soort en duur van de behandeling. Ook de functie van de behandelaar bepaalt het tarief. 

Daarnaast is het vaak niet te voorspellen hoeveel behandelingen er nodig zijn. De (maximum)tarieven voor o.a. behandeling en verblijfsdagen zijn te vinden op de website van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit): Tarievenzoeker. Ook kun je deze tariefbeschikking bekijken met daarop een overzicht van de maximum tarieven.

Nee, deze behandelingen hoef je niet zelf te betalen. De zorgverzekeraar heeft onze declaratie afgekeurd omdat er nog informatie ontbreekt. Wij handelen dit af met de zorgverzekeraar

Dit kan verschillende redenen hebben:

 • Je hebt op één dag meerdere gesprekken gehad 
 • Je hebt één afspraak gehad met 2 behandelaars, dan zie je tweemaal een bedrag op je rekening
 • Er was een tolk bij het overleg, dat wordt apart in rekening gebracht  
 • De behandelaar heeft gereisd, dan wordt de reistijd apart in rekening gebracht 
 • Je hebt deelgenomen aan een groepsbehandeling met één of meer behandelaren, dat wordt per aanwezige behandelaar, per half uur in rekening gebracht

Ja, dat is iets om goed op te letten. Als je behandeling doorloopt van het ene naar het andere kalenderjaar dan betaal je steeds het eigen risico. Een voorbeeld: je eigen risico is nog niet (helemaal) opgemaakt en je begint in november. Dan komen de behandelingen van november tot en met december ten laste van je eigen risico. Gaan je behandelingen in januari of later in het nieuwe jaar door, dan komen die behandelingen weer ten laste van je eigen risico.

PsyQ is een samenwerkingsverband tussen Lentis, en Mondriaan en Parnassia Groep. Deze ggz-instellingen hebben ieder hun eigen PsyQ-vestigingen. Op het overzicht van je behandelingen staat vaak alleen de naam van de ‘moederorganisatie’, zoals Lentis, Mondriaan of Parnassia Groep vermeld. Bekijk de vestigingen per partner.

Ja, je betaalt altijd voor een (intake)gesprek. Een intakegesprek kan via telefoon, online of op locatie plaatsvinden.

Kosten en vergoeding: afspraak afzeggen

Afspraak afzeggen?

Het kan gebeuren dat je verhinderd bent voor een afspraak. Wij vragen je om jouw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of te wijzigen. Tot 24 uur van tevoren kan dit kosteloos. Dit geldt zowel voor alle afspraken op onze vestigingen, individueel en in de groep, alsook de telefonische afspraken.

Voor een aantal vestigingen gelden specifieke wegblijftarieven als je binnen 24 uur de afspraak afzegt.