ARFID eetstoornis

ARFID

Als u last hebt van de voedingsstoornis ARFID dan mijdt u voedsel met een bepaalde kleur, textuur of smaak. Dit leidt uiteindelijk tot gewichtsverlies en een tekort aan bepaalde voedingsstoffen en vitamines of beperking in uw sociale activiteiten door het ARFID eetgedrag.

De afkorting ARFID staat in het Nederlands voor een vermijdende/restrictieve voedselinname stoornis. Als u ARFID heeft, mijdt u dus bepaalde soorten voedsel. Deze stoornis maakt het voor u dan ook moeilijk om bijvoorbeeld uit eten of op vakantie te gaan. Hierdoor kunt u in een (sociaal) isolement terechtkomen, of depressieve gevoelens ontwikkelen. ARFID is een relatief nieuwe voedingsstoornis en sinds 2013 opgenomen in het psychiatrisch handboek DSM-5.

Kenmerken ARFID

ARFID is niet te vergelijken met eetstoornissen als anorexia of boulimia, omdat u bij deze voedingsstoornis niet bewust met uw gewicht bezig bent. Kenmerken van de ARFID voedingsstoornis zijn:

 • U weigert om voedsel met een bepaalde smaak, kleur of textuur te eten
 • U hebt geen eetlust 
 • Uw kind groeit niet goed 
 • U wordt dunner omdat u onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgt 
 • U wordt dikker omdat u voornamelijk ongezond voedsel eet 
 • De vitamine- en mineralenhuishouding in uw lichaam is niet in orde 
 • U hebt last van psychosociale problemen

Oorzaak ARFID

Er is niet één specifieke oorzaak aan te wijzen voor het ontwikkelen van deze voedingsstoornis. Vaak is er sprake van meerdere problemen. Als u behandeld wilt worden voor ARFID kijken wij naar het totaalplaatje, en niet alleen naar uw eetgedrag.

Mogelijk oorzaken van ARFID zijn:

 • Een traumatische ervaring: u hebt zich misschien ooit verbrand aan voedsel of het gevoel gehad dat u stikte nadat u zich verslikt had 
 • Erfelijke factoren: misschien komen er eetstoornissen voor in uw familie 
 • Persoonlijke factoren: door hypergevoeligheid in uw mond kunnen bepaalde smaken als te sterk worden ervaren. 
 • Een allergie of voedselintolerantie 
 • Een ontwikkelingsstoornis 
 • Emotionele en relationele problemen waardoor u afwijkend eetgedrag ontwikkelt

ARFID behandeling

Zoals gezegd zijn er vaak meerdere oorzaken voor het ontstaan van een voedingsstoornis. Dat geldt ook voor ARFID. Als u besluit bij ons in behandeling te gaan dan kijkt uw behandelaar naar alle achterliggende oorzaken van het ontstaan van uw voedingsstoornis. Aan de hand daarvan wordt een behandeling op maat voor u samengesteld.