Binnen uw behandeling  heeft u zelf de regie in uw herstelproces. Ons doel is dat u samen met  onze kennis en begeleiding uw weg kan bepalen in de behandeling en uiteindelijk in uw leven. Wij bieden een zorg op maat behandeling die doelgericht is met een helder begin- en eindpunt.

Het zwaartepunt van ons behandelaanbod ligt bij groepstherapie en crisismanagement. Na een uitgebreide intake wordt in overleg met u gekeken welke behandeling geschikt is. Bij voorkeur vinden behandelingen plaats in een groep, omdat klachten die mensen ervaren vooral tot uiting komen in het contact met anderen. Bij twijfel over een groeps- of individuele behandeling kan gestart worden met de Oriënterende Psychotherapiegroep (OPP), om ervaring met een groep op te doen en om meer te leren over het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen en het omgaan met emoties (emotieregulatie).  

Behandelmogelijkheden

Het volledige behandelaanbod voor persoonlijkheidsstoornissen vindt u hier:

Modules

  • Crisismanagement (CMT) met zo nodig een crisisregeling met belafspraken, zelfbeeld, agressieregulatie/impulscontrole.
  • Oplettendheidvaardigheden: in deze groepsmodule wordt vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch kader gewerkt m.b.v. verschillende soorten oefeningen, zoals: concentratieoefeningen en meditatieoefeningen. Daarmee wordt geleerd om aandacht te hebben voor, en inzicht te krijgen in: gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen/belevingen en deze te verdragen zonder hierdoor uit balans te raken.
  • Zelfbeschadiging onder controle: e-health module onder deskundige begeleiding van een behandelaar (zonder face-to-face contact). Doel van de module is om door bewustwording en gedragsverandering meer inzicht en eigen controle te krijgen op zelfbeschadiging.

Onderzoek

Tot slot kunnen wij u uitnodigen om deel te nemen aan verschillende onderzoeken om de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen te verbeteren, onder andere op het gebied van psychotische verschijnselen en in het bijzonder stemmen horen, systeemtherapie, traumabehandeling, narcisme en voorspellende factoren voor het beloop van persoonlijkheidsstoornissen.

Vormen van behandeling Vormen van behandeling

Persoonlijkheidsstoornis, suïcidepogingen nazorg (SuNa) Mensen tussen de 18 en 27 jaar die op de eerste hulp in Den Haag zijn geweest in verband met een... Lees verder
PsyQ - Bij individueel psychotherapie staan gesprekken met uw behandelaar centraal. Persoonlijkheidsstoornis, crisismanagement Crisimanagement is een module waarbij u meer zicht krijgt op het ontstaan en het leren hanteren... Lees verder
Persoonlijkheidsstoornis, zelfbeschadiging onder controle Zelfbeschadiging onder controle is een internetbehandeling. U doet deze E-health module onder... Lees verder
PsyQ - Bij individueel psychotherapie staan gesprekken met uw behandelaar centraal. Persoonlijkheidsstoornis, psychodynamische psychotherapie Individuele psychotherapie met als doel om optimaal te functioneren binnen de mogelijkheden en... Lees verder
PsyQ - Bij individueel psychotherapie staan gesprekken met uw behandelaar centraal. Persoonlijkheidsstoornis, agressieregulatie/impulscontrole Agressieregulatie/impulscontrole is een individuele module met huiswerkopdrachten om: beter... Lees verder
Persoonlijkheidsstoornis, oplettendheidvaardigheden In deze groepsmodule wordt vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch kader gewerkt m.b.v.... Lees verder
Persoonlijkheidsstoornis, zelfbeeldgroep De groep is bedoeld als u een vaste negatieve overtuiging over zichzelf heeft, die tot uiting... Lees verder
Persoonlijkheidsstoornis, ondersteuningsgroep familie en naasten Voor familieleden en direct betrokkenen van volwassenen met een borderline... Lees verder
PsyQ - Online behandeling wordt ook wel E-health, internettherapie of internetbehandeling genoemd. Online behandeling Online behandeling wordt ook wel E-health, internettherapie of internetbehandeling genoemd. ... Lees verder
PsyQ - Onderzoek laat zien dat groepsbehandeling bijzonder effectief is. Persoonlijkheidsstoornis, korte termijn groepstherapie Korte termijn groepspsychotherapie (KTGP) heeft een beperkte, duidelijk omschreven doelstelling.... Lees verder
Toont 1 - 10 van 17 resultaten.
1 2